Essay

© Robbert Huijskens, “Essay” Alles is omgekeerd “Hoe denk ik”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking vooraf.
Heel veel mensen tot op de hoogste niveaus hebben moeite met het lezen van teksten. Dat komt omdat ze lezen vanuit hun eigen “denkscript” en dat wat ze lezen gelijk al vertalen naar hun eigen denkscript. Ik verzoek u te proberen neutraal te lezen wat ik heb geschreven. Dank.

Geachte lezer,

Dit Essay is eigenlijk niet voor de top van Nederland bedoeld, maar in verder uitgewerkte vorm bedoeld voor het gewone volk –> Zie Uw Lijfeigene. Het is eigenlijk ook verboden leesvoer voor leidinggevenden, managers, politici, professoren etc.
Het onderwerp is voor vele gestudeerden namelijk te groot en te breed vanwege hun vastgeklonken denken en eigen belangen die daaruit zijn voortgekomen.

De reden dat ik dit toch aan u presenteer, is dat ik een product heb aan te bieden, een product dat een waarlijk “gat in de markt” is. Een gedegen product. Een product waar in onze gezamenlijke samenleving niet over wordt nagedacht of niet genoeg is nagedacht.
Het gaat niet om mijn ego, maar mijn hersenen (denken) zijn namelijk de “drager” van dit product. Ik zoek andere mensen die zeggen “Hé, laten we hier eens wat nader naar kijken!”.

Ik bied dit Essay, mijn product, waar © copyright op zit, aan geïnteresseerden aan, het is in te huren, al zou het gemeengoed dienen te zijn inzake het denken.
Het is aan u te beoordelen of u met een gek te maken heeft of wellicht met een
gezond denker. Be my guest.

Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Robbert Huijskens, geboren 21 mei 1957 te Breda. Ik ben reeds 26 jaar getrouwd met een lieve vrouw, we hebben twee fantastische en inmiddels volwassen dochters.
Ik ben van beroep cameraman van het “oude” stempel (ambacht) en heb een kleine eigen onderneming vanaf 1983.
Ik besef dat ik dit Essay voor een breder publiek dien te herschrijven en uit te breiden met meer uitleg, maar ik ga ervan uit, dat u dit vanuit uw leidinggevende capaciteiten zonder meer zult kunnen begrijpen.
Echter, mijn tante van 75 begreep het geheel.

Ik ben cameraman en maak de laatste jaren o.a. opnamen voor het Nationaal Archief van overlevenden van doorvoerkamp Westerbork en dus overlevenden van Nazi-Duitsland.
Twee dingen zijn in mijn denken opgeslagen. Die twee, die overlevenden van het nazi-regime hebben uitgesproken, ga ik aanhalen:

A Een vrouw vertelt over haar tocht met haar moeder, een van de kampen was concentratiekamp Theresienstadt. Zij is dan zestien jaar en haar moeder is een echte ‘survivor’. Haar moeder ontfermde zich ook over twee andere meisjes van haar leeftijd, die onder hen uitgemergeld in de stapelbedden lagen te overleven. Op een ochtend is een van de twee meisjes in bed gestorven. Er werd nog wel brood rondgedeeld, ook aan het dode meisje. Haar vriendin nam het brood van het dode meisje, brak dat in drieën en verdeelde dat tussen de moeder en haar dochter en zichzelf.
Is dat gedrag socialisme, communisme, kapitalisme, asociaal, gewoon sociaal of is het marktwerking?

B Een jood vertelt over zijn oorlogsgeschiedenis. Hij was een Duitse jood. Hij overleefde ook alles. Hij wordt Nederlander na de oorlog. Een heel verhaal.
Na vele jaren is er een Duitse school die hem uitnodigde zijn verhaal te doen en een leerlinge vroeg aan hem: “Haat u de Duitsers nu niet?”.
Deze jood zegt tegen de groep schoolkinderen “Nee, haat ken ik niet. Dat zit niet in me. Maar ik heb wel een vraag, namelijk waarom heeft iedereen het zo ver laten komen?!”.

Ik heb om veel meer redenen dan de voorbeelden hier net beschreven een
denkfilosofie ontwikkeld, die ik mijn “ABC” noem, “mijn product”.
A: Denken versus Voelen
B: Realiteit versus Fictie
C: De oerbehoeften van de mens: Eten, Drinken, Seksualiteit, Slapen

Ik ben om reden nogal diep in deze materie gedoken en heb conclusies kunnen trekken die voor velen ingewikkeld zijn, maar na diepe analyses volgens mijn denken supersimpel en bovenal in samenwerking ‘leerbaar’ zijn voor alle mensen en die in samenhang staan tot een gezondere, betere SAMEN-leving.
Het raakt nagenoeg alles. Ik heb er zelf nog geen gat in kunnen schieten, dus ik nodig u uit dat te doen en zoek ‘denksamenwerking’.
De rode draad is kennis over ‘hoe werken de hersenen’ en het ‘man-vrouwverschil’.
Vindt u mij nu al arrogant, wees dan juist mijn leesgast en schiet mijn denken lek!

Mijn aangeboden product is een product dat voor veel mensen beangstigend is, omdat dit product de mens confronteert met het ‘eigen denken’, het ‘hoe denk ik’. Ook geldt het grondrecht van vrijheid over hoe de individuele mens denkt en mag je niet aan de vrijheid van denken van mensen zitten, maar de samenleving, of beter gezegd de ‘maatschappij’, doet niet anders dan vanuit commercieel oogmerk aan het denken van andere mensen te zitten door hen in hun gevoelens te manipuleren om hen geld te ontfutselen. En dat vinden we wel normaal. De massa heeft dit niet eens door.

Mijn product, het ‘denk-ABC’ ligt vóór die manipulatie van het ‘gevoel’ van het volk.
Mijn product beslaat veel, heel veel……, maakt dingen inzichtelijk, en is ‘leerbaar’.

Om dit te kunnen snappen, dient u eerst wat te weten over mijn cv.


Hoe Denk Ik;

Ik ga uitleggen waar het mij om gaat, als jullie zin hebben tenminste…..
Het moet zeker niet……

Ik ga namelijk in op de vraag die ieder mens zichzelf zou kunnen stellen en die vraag is:
“HOE DENK IK” want dáár komt alles uit voort, alles, ieder gedrag, positief dan wel negatief, en deze vraag wordt in de samenleving, om reden, niet gesteld en
dáár gaat mijn ‘product’ over.

Ik heb mezelf die vraag wel gesteld, en ben zo diep gegaan, dat ik niet denk dat ik makkelijk in te halen ben in denken, en, ik heb een voorsprong die ook lastig in te halen is door anderen, is ook een beetje eenzaam…..
Ik weet niet alles, zeker niet, ik ben een denker van de koude grond.
Ik ben A qua IQ volgens de rechtspsycholoog bovengemiddeld intelligent en B heeft justitie mijn denken middels de verhoren Pro Justitia Psychiatrische rapportages en de enorme nasleep met alle juridische vechtpartijen dusdanig opgeblazen, dat ik daar dwars doorheen zelf een stel hersenen heb kunnen kweken die net zo soepel zijn in denken als de soepelheid die kinderen nog hebben voordat ze ouder worden, en C ik denk associatief, hetgeen kan betekenen dat ik een lasso heb en dingen in mijn denken samenbind, met de nadruk op ‘samen’. Dat kan je ook verkeerd doen.
Ik ben ook een beetje in een stroomversnelling geraakt. Het is uiteindelijk zó enorm simpel allemaal, dat het voor veel mensen die vastzitten in hun denken te confronterend wordt, te ingewikkeld. En dus lopen ze weg, steken hun hoofd liever in een dassenhol of anderszins, ze willen dit niet weten!
Ik ben ’anders’ gaan denken….

En weet je wat voor raars je dan krijgt in de samenleving, dat is dat ik bijvoorbeeld over een zittende magistraat bij het rechtswezen kan zeggen, dat die binnen een zaak een juridische lapzwans is gebleken te zijn, dat een nog steeds functionerende rechtspsychiater die nog steeds mensen psychisch beoordeeld zo’n ongelooflijke prutser is gebleken te zijn en dat een schadevergoeding wegens overheidsregels welke de grondwet tarten niet haalbaar is voor de burger.
Dat minister Donner van toen Justitie mijn klacht tegen hem waarin ik het denken van de minister qua vasthouden aan rechtlijnigheid van denken direct vergeleek met het denken van Mohammed B. gegrond verklaarde.
Kijk, dit is geen potje schelden, maar een gedegen stukje denkwerk vanuit mijn denken.

Mohammed B. deed een uitspraak in de rechtbank, die sloeg bij mij in als een bom, namelijk van het weinige dat hij zei: ‘Ik bid iedere dag tot mijn God, dat mijn denken maar niet zal veranderen.’ Ooit bij iemand opgevallen wat dat inhoudt mensen, dat is o.a. de kern van de ellende, vastzittende hersenen. Hoe denk ik, hoe denk ik, hoe denk ik.
Het kan toch niet zijn dat de overheid een situatie creëert, dat een burger zoals ik dit soort dingen straffeloos en onderbouwd kan schrijven en zeggen. Als dat zo is, en dat is zo, is er iets goed mis in het denken van bestuurlijk Nederland.

Ik ben eerst vele jaren onderbewust, dan vanaf de valse zedenzaak en met name vanaf dat René Lancée mij begin 1997 de raad gaf het strafdossier te gaan analyseren, naast mijn werk nog maar met één ding beziggeweest en dat is ‘hoe denkt de mens, hoe doet de mens, hoe denkt ik, hoe denkt een ander, hoe denken we samen, hoe werkt het denken’.

Onlangs draaide ik nog een tv-onderwerp over het ‘misterie’ (geen schrijffout) van Binnenlandse Zaken die een cursus heeft ontwikkeld voor bestuurlijk Nederland. Dat is gedaan met een computerspel en het heet Krimp Stad. Het gaat over de krimp van de bevolking. Wat de bestuurders van Nederland moeten leren door dat spel te spelen is, dat ze meer moeten leren samenwerken.
Kunt u zich voorstellen, dat ik dat netjes draai, maar wel met een enorme ingehouden grijns op mijn gezicht?
Binnenlandse Zaken probeert bestuurlijk Nederland tot het besef te brengen, dat ze moeten samenwerken. Dat is o.a. een ’denkonderwerp’. Nou, mijn product ligt in dezelfde lijn maar gaat wat dieper.

MIJN ABC van DENKEN, het GAT in de MARKT ten aanzien van de verloederende samenleving, laat hier de marktwerking eens op los.
MIJN PRODUCT;

Het mooie van dit denken dat ik heb uitgewerkt is, dat het leerbaar is. Je kunt het in kleine onderwerpen gaan inpassen in het onderwijs en wel op dusdanige wijze dat je zowel de pupillen als ook de staf hetzelfde leert, los van elkaar.
De jeugd gelooft de staf van veel scholen al lang niet meer…… wake up.

Ik heb al een gesprek aangevraagd bij het ministerie van Onderwijs. Maar de daar heersende secretaris-generaal wimpelde mij af met de boodschap ‘wij subsidiëren geen video’s’. (Ik had een onderhoud aangevraagd en vroeg niet om subsidie).
Ik stuurde de goede man weer een brief als reactie met het gegeven, dat ik om een onderhoud vroeg inzake mijn denkonderwerp, ik kreeg hetzelfde antwoord terug. Op het ministerie van Onderwijs kan men op het hoogste niveau zelfs de inhoud van een brief niet op inhoud beoordelen, ik bedoel maar, kenniseconomie ….. (brandkast)

We hebben het steeds over onze kenniseconomie, maar hoe we als mens in basis denken weet de massa van hoog tot laag niet eens. Hoe houd je een relatie overeind, hoe kan je een psychische depressie voorkomen…..
Kenniseconomie is mensen leren hoe ze vakmatig dingen kunnen doen t.b.v. de economie, maar waar het in de kern als mens om gaat hebben we het niet over.

Mijn cv is bizar en het wordt vanaf nu nog erger voor mensen die vastzitten in hun denken en die gaan voor het eigen belang! Mijn denken is ’los’ en bij nieuwe informatie kan ik mijn denken bijstellen. Dit komt omdat ik geleerd heb hoe ik leer, wijzer wordt en niet uitga van mijn vastgeroest denken (veroorzaakt door justitie, dank daarvoor). Mijn denken is altijd soepel en ik ben in staat mijn denken bij te stellen, hetgeen niet echt normaal is op mijn leeftijd. Laat ik daarom eerst iets uitleggen over de ’vastzittende’ hersenen.

De moord op Theo van Gogh, heb ik gelijk een stevig onderwerp te pakken inzake het denken.
Wat is de reden van de moord op Theo van Gogh, dat is simpel als je het denken van mensen een beetje snapt. Mensen krijgen door opvoeding een script aan gemeten. Dat kan ‘vrij denken’ zijn, dat kan ‘christelijk’ zijn, dat kan ‘hindoe’ zijn, dat kan ‘moslim’ zijn, dat kan ‘boeddha’ zijn, etc.
Als het denkscript eenmaal aangelegd is, de mens geprogrammeerd is in hoe die denkt en er komt iemand die steeds met jij-boodschappen (wijzende vinger) je eigen denken ter discussie stelt en dat op een dusdanig grove wijze (geitenneukers) doet, wordt er vanzelf wel iemand uit die groep die onder vuur is genomen met grove uitspraken boos. Die boosheid wordt als je maar blijft doorgaan haat, en de haat leidt tot de dood.
Het is diezelfde angst, woede, onwilligheid van het vastzittende denkscript, dat de overheid mijn ABC liever niet zal willen accepteren, want dan moet de politieke mens aan het eigen denken gaan werken, en dat willen de meeste mensen niet, dat zijn bijvoorbeeld ook de onbehandelbaren in de FPK’s. Ook de rechtspsychiater wilde zijn fout liever niet bekennen, de zaak voor het Medisch Tuchtcollege had een sterke psychiater als deskundige opgetrommeld en die drukte op basis van mijn pleitnota de rechtspsychiater door het putje, oftewel, je ziet dit gedrag overal terug, vastzittend denken, ook op niveau van justitie.
Houdt je een ander een spiegel voor vanuit je eigen denken, zeker als die ander zeer anders is geprogrammeerd en die ander voelt zich in zijn/haar denken aangetast, dan kan die ander maar uit twee dingen kiezen, namelijk, of met het eigen denken bezig gaan of, en dat doen de meesten, de aanval openen op diegene die de spiegel voor houdt. En dan zegt Mohammed B. ter zitting ‘Ik bid iedere dag tot mijn God dat mijn denken niet zal veranderen’ en dan heb je de kern te pakken.

Ik vergelijk het denken van mensen ook met computers, dat vergelijk gaat heel goed op behalve het gevoel. Een computer programmeer je met software (opvoeding), de een heeft een sterke firewall in de software zitten tegen bijvoorbeeld seks, de ander juist weer niet. Neem het Westers denken en het Midden-Oosten denken, maak van West- en Midden-Oost twee soorten computers, een Mac en een Windows-computer, wie de een of de ander is laat ik in het midden. Als overheid roep je vervolgens op om te integreren. Maar lieve overheid, een Mac en Windows-computer kunnen niet integreren, het zijn verschillend geprogrammeerde softwaremachines (denk scripten). Die Mac en Windows kunnen pas integreren, als de software (het denken) aan beide zijden wordt aangepast, en wie wint die strijd? En ja, moslims en westers denken zijn een compleet andere manier van denken, van aangeleerd denken. Probleem hierbij, wil je beiden laten integreren is, dat beide computers in meerdere of mindere mate een beveiliging ingebouwd hebben gekregen in hun ‘denk-BIOS’ en dat is dat die eenmaal geprogrammeerde mens de eigen software beschermt, met anti-virus programma’s, firewalls etc. Extra probleem is dat bij sommige denk programmeringen de beveiligingsniveaus zo hoog zijn ingesteld, dat als je die probeert te bespreken/veranderen dat in hun denken van God (antivirus/firewall) niet mag, dat is in hun software ingebakken en ook vaak bij wet verboden aan de eigen denk software te sleutelen, dat zijn feiten.
Gooi een stapel Mac’s en een stapel Windows-computers op een hoop (samenleving) en zeg INTEGREER’, dat werkt dus niet. Je dient mensen eerst op DENK-niveau te bereiken om over de software te praten.

Neem nu de oorlog in Afghanistan, je knalt een Talibanstrijder overhoop. We weten dat het volk daar niet zo goed is onderwezen als wij hier, dat ze vaak volledig analfabeet zijn en dat soort mensen wil Nederland opleiden als politiemacht. Wat denk je nu echt dat er in het denken van Afghaanse mensen aldaar gebeurt, als je vanuit je overmacht met geld en wapens een Talibanstrijder overhoop knalt, dan bevestig je de anderen dat die in zijn denken gelijk heeft ten aanzien van het verfoeilijk denkende westen, dus heb je er tien Talibanstrijders bij gekregen.
Benader het niet met kogels, maar benader het vanuit kennis over denkscripts. Benader je het met kogels, kan je blijven schieten tot het volk is uitgemoord.
Maar ja, die oorlogen zijn wel weer zeer prettig voor de wapenhandel. Wereldwijd is dat economisch de grootste geldstroom, dus is zo’n oorlog economisch wel nuttig.
En dan kom ik terug in Nederland en zie hoe mijn ABC niet geleerd mag worden aan de massa, want dan is de massa minder makkelijk te manipuleren in het denken.
Manipuleren mag wel, echt leren hoe de hersenen werken mag niet. De massa is de grondbeginselen kwijt van hoe de grondbehoefte van de mens is en is geprogrammeerd een goeie ‘consument’ te zijn en veel te kopen en schulden te maken, zodat de aandeelhouders steeds rijker worden en de gewone mens in verwarring raakt en bang wordt of die zijn hypotheek nog wel kan betalen, hetgeen spanningen geeft en dus korte lontjes geeft. Het gaat allemaal over het denken.

A DENKEN versus VOELEN;

Het gaat in de samenleving, de financiële wereld, relaties en ook binnen het eigen denken om de balans. De mens heeft twee hersenhelften, die werken samen en dienen in balans te zijn. Ik vergelijk de hersenen wel met de harde schijf van de computer. Die harde schijf van een computer kan je verdelen in twee partities, de mens heeft die twee hersenhelften, de linker en de rechter.
Op de harde schijf is ruimte om bits en bytes op te slaan, in de menselijke hersenen zijn dat de vele miljoenen hersencellen.
In houd het even simpel. Informatie is overal op internet te vinden, ook bij Tony Buzan zijn masterclass. Op de voorbeeldscholen in Schotland, in oude gebouwen, leren ze al vanaf kleuterleeftijd over hoe de hersenen werken, dat heet ‘leren begrijpen’.

Nieuwe informatie komt binnen in de ene hersenhelft, de meer rationele kant, en wat je over wilt houden gaat naar je andere hersenhelft, meer de gevoelskant, en die nieuwe info pingpongt op die wijze op en neer. En bij wat herhaling van de boodschap blijft wat die mens nuttig lijkt hangen in de software van zijn/haar hersenen, dat wordt uiteindelijk opgeteld je denkscript. Oftewel, goed onderwijs is belangrijk, maar deze kennis wordt in Nederland niet gebruikt en de meeste stafleden op school hebben deze kennis niet. Dit is eigenlijk de basis van wat leren is.
Terug naar Afghanistan en de Taliban. Wat is hun denkscript, of bestrijd je hen dan maar door hun hersenen te doorzeven met kogels en offer je daar nog wat Nederlandse militairen aan op die deze kennis ook niet hebben.

Mag een persoon zich niet autonoom ontwikkelen, omdat er denkscripts worden aangeleerd die niet geheel bij die mens passen, krijg je dat bepaalde nieuwe leerstof of niet binnen komt omdat de antivirus software in werking treedt, of omdat die mens het wel weet maar het niet mag en dus achter de firewall is weggestopt.
Afhankelijk van hoe de mens wordt geprogrammeerd in zijn/haar denken houdt de mens eigenlijk achter de firewall vrije gebieden of verdrukte bestanden over.
Is de tegenstelling tussen de biologische natuur van die mens en hoe die mens vanuit traditie wordt aangeleerd te zijn, te groot, dan gaat die mens dat ‘verboden deel’ onzichtbaar maken voor anderen en uiteindelijk voor zichzelf. Uiteindelijk worden die mensen, afhankelijk van hoe heftig de ware natuur die ze verborgen moeten houden, of (zoals ik zelf) in eerste instantie niet eens bewust ontdekken, en aldus ontstaan de ‘neuroten’.

Neuroten zijn mensen die in de uiterlijke rol niet hun ware gezicht tonen en die als de omstandigheden voorkomen waarin het kan, er toch mee voor de draad komen, maar daar dat dan weer niet mag hebben ze er de volgende dag moeite mee en ontkennen ze alles, dat is neurotisch.
In die zin ben ik nooit neurotisch geweest, ik had mezelf niet ontdekt omdat ik de ouder diende te zijn voor mijn eigen ouders (allemaal goed ingehaald inmiddels), maar ik ontkende nooit iets, omdat ik met name dóór mijn ouders zo’n hekel heb aan liegen, dat ik er de grootste moeite mee heb om te liegen, aldus verloor ik b.v. een rechtszaak die los staat van dit relaas. Ik begon via re-integratie eerst weer te werken via een tussenpersoon, dat bleek een financieel onbetrouwbaar mens, en die startte een rechtszaak op tegen mij. Die verloor ik omdat de rechter zijn salamitactiek volgde en aldus geen goed recht sprak. Had ik juridisch gelogen had ik gewonnen. Dus een nieuwe zaak tegen hem gevoerd en die won ik weer, 4 jaar gezeik om niets, ja wel om iets, om de emotie, het gevoel van die man…… ik had hem te hard de spiegel voorgehouden. Had ik even ‘juridisch gelogen’ had ik gelijk al gewonnen.
Ik ben zelfs anti-neurotisch en heb er een bloedhekel aan, omdat ik het zo veel ben tegen gekomen.
De valse zedenaangifte die justitie blind volgde werd bijvoorbeeld gedaan door een zware seksneuroot met een zwaar christelijke opvoeding die in haar ware biologische natuur geheel anders is. Confronteer de neuroot daarmee en die moet kiezen, in de eigen spiegel kijken en met zichzelf bezig gaan of de spiegeldrager doden. Theo van Gogh deed dat, hij is dood, ik deed dat met een dikke brief en de valse aangeefster viel aan met de valse zedenzaak en kreeg het complete justitieel apparaat met haar mee en dat justitieel apparaat heeft misgekleund, en hoe.

Die balans tussen de hersenhelften dien je ook terug te vinden in het gezin. Maar ja, als je die kennis niet hebt gekregen…. Ouders zouden deze kennis dienen te hebben, zodat ze hun kinderen niet vervuilen met hun eventueel eigen scheef denkscript, dat mogelijk in onbalans is door scheef aangeleerde zaken. Die geven ze dan door en leggen ze op aan hun kinderen.
Mijn speerpunt ten aanzien van onze dochters is altijd geweest, dat zij zichzelf ontdekken in hoe ze van nature zijn en van daaruit verder groeien en leren, dit op allerlei gebied.
Er zijn nogal wat ontspoorde gezinnen, massascheidingen ten koste van de kinderen, kinderen die ontsporen, ouders die ontsporen. Leuk is dat eenmaal gescheiden, je heel vaak ziet dat die gescheiden ouders onderbewust weer iemand zoeken, die hetzelfde heeft waar ze zich aan ergerden bij de eerdere relatie, maar het dan nog sterker blijkt te zijn. Dat hangt er vanaf hoe ver die mens in zijn denken heeft geleerd waar het probleem dan in zat. Ouders blijken voor veel kinderen vanwege neurotische gedragingen geen betrouwbare ouders te zijn. De opvoeder weet zelf niet wie die is en draagt wel zijn/haar mogelijk scheve kennis over aan het kind.

Dit plaatje van de miljoenen hersencellen en het denkmodel van een gezin heb ik ook wel eens geprojecteerd op de samenleving. De overheid als de ‘ouders’ van de onderdanen ‘kinderen’ en samen vormen ze de samenleving. Ook hierin dient er een balans tussen te zijn en is de ‘ouderoverheid’ betrouwbaar. Houdt de ouderoverheid de balans wel goed tussen denken en voelen of heeft de overheid deze kennis zelf niet! Ook dient er een balans te zijn tussen de gevoelskant (creativiteit) van de samenleving en de rationele kant van de samenleving (geld). Die balans raakt in een heel snel tempo helemaal zoek, zo die al niet geheel zoek is geraakt. Geld is van overheidswege nagenoeg nog het enige wat de samenleving drijft, het is dat burgers die zelf verantwoording nemen de boel overeind houden, maar niet allemaal, velen gaan zich steeds meer verzetten.

Als je eenmaal op dit spoor van denken zit hoor je overal dat politici, overheden, de pers, managers etc. geen besef hebben van wat denken en voelen is en ze gebruiken de terminologie kriskras door elkaar, dit is mogelijk in een zin waarbinnen zij wat ze doen en aan mening hebben proberen te verklaren.

Laatst hoorde ik een studente van de Radboud Universiteit Nijmegen op Radio 1. Zij was op het spoor van ‘depressie’ gekomen, namelijk dat het mogelijk iets met het denken te maken heeft, zij zal daarop afstuderen.
Ik had gelijk iets van ‘hé studente, kom eens met mij praten, dan geef ik je het antwoord’.

De gevoelens van de mens, anders dan die van de computer, want de computer voelt niet, is dat de gevoelens 100% voort komen uit het eigen denken.
Onder het eigen denken versta ik dan de manier waarop het ‘denkscript’ van het individueel persoon gestalte heeft gekregen.

Ik heb dit geleerd met mijn NLP/NEI therapie, vooraf aan mijn eerste zaak die ik als eigen advocaat deed tegen de Reclassering Noord-Nederland, welke ik won.

Kijk, ik heb een jeugdschade en die is dat ik basaal onzeker ben, maar die onzekerheid, hetgeen een gevoel is, heb ik mentaal overwonnen, met mijn denken dus. Ik heb dat onzekere ‘jongetje’ nog steeds in mij, hetgeen zich kan openbaren door heftige trillingen van angst als ik bijvoorbeeld die zaak deed tegen de rechtspsychiater voor het Medisch Tuchtcollege, welke ik ook won, maar tijdens die zaak dat ook gewoon uitsprak en mentaal sterk was. Mijn BIOS-schade noem ik dat.
Maar ik kan met mijn denken mijn gevoel zeer goed de baas, omdat ik snap waar dat gevoel vandaan komt, alleen tril ik soms bij grote spanningen.

Als ik me op een dag niet goed voel, dan ga ik nadenken over waarom ik me niet goed voel. Als ik dat inzie door bewust te redeneren (denken), kan ik anders gaan denken en daarmee verander ik mijn gevoel.

Ander voorbeeld:
Een kleuter valt en zijn moeder roept ‘Och arme kleine, kom maar hier liefje’. Het gevolg is dan vaak, dat het kind begint te janken.
Of een kleuter valt en moeder zegt ‘Oké kleine, sta maar op, alles komt goed, niets aan de hand, we doen er wel een pleister op’ met als gevolg dat de kleuter niet in janken uit barst.

Ander voorbeeld:
Ik scheld ieder van jullie persoonlijk uit voor rotte vis op basis van iets, dat ik van jullie weet en wat persoonlijk pijnlijk is voor jullie.
Hoe ga je daarmee om?
Je kunt 1 boos op mij worden en je woede op mij bekoelen of je kunt 2 denken ‘wat is die Huijskens toch een achterlijke’.
Het verschil in reactie wordt veroorzaakt door het verschil in eigen denken.
Bij voorbeeld 1 leg je de schuld van je eigen emotie geheel bij de ander en buiten jezelf (korte lontjes), leg je de verantwoordelijkheid dus buiten jezelf. Bij reactie 2 vind je zelf iets van mij, maar houd je het gevoel bij je eigen denken (meer stabiel denken), je houdt de emotie van je eigen reactie bij jezelf.
Weet je geachte lezer, dit is leerbare materie.
Maar de reden dat deze bekende materie mogelijk niet wordt doorgegeven, komt aan de orde in het hoofdstukje ‘realiteit versus fictie’, marktwerking.

Wat kosten al die scheidingen, kinderen in de kreukels en één miljoen depressieve mensen de samenleving? Allemaal mensen die het spoor bijster zijn tussen hun gevoel en verstand en dus niet in balans zijn, omdat ze het niet geleerd hebben.
Dat heeft allemaal met het denken en geprogrammeerde denkverwachtingen te maken.

De balans in het denken, het gebruik maken van voorhanden zijnde kennis is waar het om gaat, maar wat niet gebeurt. Onderwijs als kenniseconomie, daar wringt de schoen. Zorg eerst dat de BASIS van denken stabiel is. Mensen als consumenten die niet nadenken over hoe ze denken. En dat brengt mij naar mijn punt B van mijn filosofie.

B REALITEIT versus FICTIE;

Tja, zoals uit mijn diverse cv’s wel blijkt, heb ik nogal wat gereisd en meegemaakt.
Ik zie mezelf als wereldburger en Prinses Maxima zei het enkele jaren terug al in de media “de Nederlander bestaat niet”.
Maar bestaat Nederland eigenlijk wel?

Wat mij op mijn vele reizen en mede door veel denkwerk is opgevallen is, dat er basaal geen enkel verschil is tussen mensen, of ze nu geel, rood, bruin, zwart, blank of welke kleur dan ook hebben. Het verschil zit alleen in de programmering van het denken dat kinderen meekrijgen van hun ouders, geloofsinstellingen en plaatselijke cultuur.
Vele jaren terug ben ik op Haïti geweest voor opnamen. Er is in 2010 een aardbeving geweest. In Nederland zijn al jaren Haïtiaanse kinderen die als wees zijn geadopteerd. Bij opnamen wegens de acties kom ik die Nederlandse Haïtiaanse kinderen tegen en het zijn volstrek 100% Nederlandse kinderen in hun gedragingen, alleen ze hebben een Haïtiaans uiterlijk. Oftewel, het verschil tussen moslims, christenen, blanken, zwarten etc. wordt alleen gemaakt door de verschillende manier van de denkprogrammering. Op het moment van geboorte is ieder mens van welke kleur ook gelijk; de reeds bestaande mensen maken de verschillen in denken.

Wat is realiteit en wat is fictie
We hebben Nederland en we zijn Nederlanders. Zijn die Haïtiaanse weeskinderen die nu Nederlanders zijn nou Haïtianen of Nederlanders?!
Wat bepaalt of je een Nederlander of Haïtiaan bent of anderszins ?
Ik, ik ben een wereldburger.

Ik ga naar de Nederlands-Belgische grens (of noem het de Walen versus de Vlamingen), ik zet een voet op Belgische bodem en een voet op de Nederlandse.
Ik kijk naar beneden en zoek de grens, ik zoek en zoek, de grens bestaat niet, de grens is een fictie. Alle insecten en bloemen, planten en bomen hebben vrij verkeer tussen Nederland en België. Maar wat is het dan wel?
Nederland is niet grijpbaar noch tastbaar, het is een fictie op basis van gemaakte afspraken. Nederland kan je niet vasthouden, noch omarmen, het is een bedenksel van eeuwen terug.
Een bedenksel dat maakt dat een begrensd gebied bestuurbaar is en mensen die dat zoeken macht geeft over gebieden en onderdanen. Een fictie die macht geeft en als iedereen dat nu maar gelooft en vooral gelooft dat Nederland meer is dan een oude afspraak die op papier gezet is, hebben diegene die aan de macht zijn meer mogelijkheden zich te verrijken.

Net als Nederland een bedenksel is dat je niet kunt vastpakken, is de Nederlander ook niets meer noch minder dan een individu die tot het ‘denk systeem’ van wat we Nederland noemen is toegelaten. ‘Je hoort erbij’ valt binnen het denksysteem.
Dat betekent dan echter wel, dat je als geadopteerde die in het systeem wordt toegelaten dient te gaan denken als binnen de ‘fictie’ van het bedenksel Nederland,
of is dat niet zo?
Hetzelfde geldt voor cultuur. Cultuur is niet meer noch minder dan doorgegeven aangeleerd gedrag  denkscript.

We hebben het over de kenniseconomie, maar vergeten we niet iets tijdens ons tegenwoordig hard achter de economische groei aanrennen, namelijk onze algemene ontwikkeling.
De algemene ontwikkeling van de gemiddelde burger, journalist en politicus loopt terug, gaat achteruit. Algemene ontwikkeling heeft met kennis te maken, vooral reeds opgedane kennis over de geschiedenis.
De gemiddelde mens maakt zich zorgen over morgen, maar de enige realiteit die een mens heeft, is het moment dat die leeft, het ‘nu’, morgen is fictie. Wel goed om over ‘morgen’ na te denken maar ……… de kennis zit in het verleden.
De geschiedenis vergeten geeft herhaling van fouten.
Kijk naar de pensioenen en de wereldwijde economische crisis…….

We leren niet genoeg van de geschiedenis. Simpel voorbeeld, de gemiddelde burger verliest het zicht op de realiteit, wordt angstig en gevoelig voor wat Rob Riemen in zijn essay De Eeuwige Terugkeer van het Fascisme noemt, je creëert de massamens die een krachtige leider zoekt. Dat maakt dat er een klimaat komt, waarin het vergelijk van de METHODE van het volk manipuleren die Hitler gebruikte nu ook door Wilders wordt gebruikt is, dat je een zondebok uitkiest op basis van de angst van het niet nadenkende volk, toen de joden, nu de moslims, alles vanuit de zucht naar macht.
Ik beweer niet dat Wilders zo ver gaat als Hitler. Hitler werd steeds gekker, maar ken de wereldgeschiedenis en zie hoe ver zoiets kan escaleren. Zes miljoen joden vermoord en de rest…

Maar laten we nog wat verder teruggaan in de geschiedenis, De Beurs van Amsterdam als het centrum van de wereld (later werd dat New Amsterdam/New York). Gewoon van internet geplukt, bron ‘Amsterdam info’:

1672 – 1813: Van decadentie tot de Franse Tijd
Hoewel Amsterdam door de oorlog tegen Engeland en Frankrijk in 1672 zijn hegemonie op de wereldzeeën kwijt is, duurt de welvaart onverminderd voort. De kooplieden leggen zich toe op het bankwezen – en met succes: vorsten uit heel Europa komen in Amsterdam geld lenen om hun oorlogen te financieren en op de Beurs van Amsterdam, de oudste effectenbeurs ter wereld, wordt er lustig op los gespeculeerd. De rijke patriciërs ontpoppen zich echter langzaamaan tot een decadente regentenklasse, die zich liever bezighoudt met haar chique stadspaleizen dan met het besturen van de stad. Corruptie en vriendjespolitiek tieren welig en de onvrede onder de bevolking neemt toe. De Patriotten vragen de Fransen de regering omver te werpen en aldus geschiedt.

Het Pachtersoproer in 1748 op de Dam. Een volksprotest tegen de belastingpachters.
In 1795 wordt de Bataafse Republiek uitgeroepen. Dit betekent een dramatische achteruitgang voor Amsterdam. Napoleon brengt orde in de rechtspraak en de Amsterdamse bureaucratie, maar de handel ligt volledig stil, de Amsterdamsche Wisselbank gaat failliet en de Republiek raakt veel van haar koloniën kwijt. Een groot deel van de bevolking is tot de bedelstaf veroordeeld. Amsterdam loopt leeg. Als in 1813 op de Dam in Amsterdam het Koninkrijk der Nederlanden wordt uitgeroepen, kan de stad aan haar wederopbouw beginnen.

Nederland is pas in 2013 tweehonderd jaar jong.
Kijk wat er voor die tijd gebeurde met de éérste Beurs, de Nederlandse uitvinding.
Kijk naar hoe door het denken van aandeelhouders in de tijd van de adel en lijfeigenen het beurssysteem instort. Uiteindelijk waren het de lijfeigenen die de boel omvertrokken.
Kijk heden naar de onrust in de samenleving, hoe de jeugd zich afreageert, als zij middels drank en mogelijk drugs dronken zijn gevoerd t.b.v. de aandeelhouders, zich op alles wat de overheid vertegenwoordigt afreageren! Politie, brandweer, ambulancepersoneel. Ja, dat volk is te onontwikkeld om het te snappen, maar u snapt dit toch wel, hoop ik. Ik noem met name de zwaar speculerende aandeelhouders die dat ten koste van bestaande bedrijven doen puur om hun winst te vergroten over de hoofden van het volk, tegenwoordig ‘adelhouders’, die term past beter, en zij zijn de ware asocialen van onze samenleving en het zal dat brengen wat in de 18de eeuw ook is gebeurd.

Toen in Parijs de kansloze jeugd massaal auto’s in de fik staken, voorspelde ik al aan de overheid in een van mijn vele brieven, dat wij dat ook zouden krijgen. Vier maanden later brandden de auto’s ook in Nederland. Dat is geen helderziendheid, dat is denk logica.
In het Drentse dorp Buinen, staat een mooie, moderne fabriek in een klein dorp, NEFIT cv-ketels. De adelhouders wilden meer winst zien en besloten twee fabrieken samen te voegen. NEFIT Buinen maakte winst, was helemaal gemoderniseerd, voor de regio (levende mensen, gezinnen, werk) van essentieel belang. De speculerende asociale adelhouders houden daar geen rekening mee.

Weet u, ik garandeer iedereen zijn of haar dood. Dat kan omdat het een realiteit is en als de mens eenmaal sterft gaat die heen ‘met lege zakken’. Mijn denken gaat over wat ik aan de wereld achterlaat als ik dood ben.
Er af en toe even bij stilstaan dat je als mens sterfelijk bent, plaatst je denken ook in een gezonder perspectief.

TNT Post nu dan, massaontslagen en gelijk nieuwe mensen aannemen tegen 15 uren-contractjes, allemaal ten bate van de asociale adelhouders.

Al jaren terug, de fusie tussen KLM en North-West Airlines. De jaarcijfers komen en het gaat slecht met de KLM–NW. Vele mensen bij de KLM worden op basis daarvan ontslagen, maar ging het wel echt slecht of niet?
Nee, het ging helemaal niet slecht, het is goochelen met cijfers op papier ten bate van de adelhouders.

Zit je eenmaal in dat systeem van denken en macht en zelfverrijking, ik heb het hier met name NIET over socialisme of kapitalisme, maar over het denken, dan is het moeilijk je van die verslavende denkwijze los te maken, het zit vast.

Soms denk ik wel eens dat we een zwaar bombardement nodig hebben, een harde klap, Schiphol weg, Rotterdamse haven weg, gewoon om wakker te worden……..

Voorbeeld uit mijn eigen onderneming:
Ik ben gestart in 1983 als eenmanszaak. Het ging zo goed, dat ik om belastingtechnische redenen een bv ben geworden in 1991.
Bij de overgang naar de bv is er met de fiscus een goodwill (waarde eenmanszaak) afgesproken van 700.000 gulden en is omgezet in aandelen van ieder duizend gulden.
Dat geld is verzonnen geld, het is FICTIEF! Het bestaat niet en heeft in de realiteit nooit bestaan. maar de boekhoudkundige andere financiële wereld bestaat ook als bedenksel, als FICTIE.
In de jaren dat ik door de ellende met justitie psychisch kapot was gemaakt, moest ik overleven. Werken kon ik niet meer aan. Ik had een kleine aov-uitkering en bleef in leven door mijn bv leeg te eten op basis van rekening courant (voor de leek: alles wat in het bedrijf zat verkopen en van het geld wat dat opbrengt eten kopen)
Enkele jaren terug heb ik die privé schuld aan mijn bv afgelost door met goedkeuring door Economische Zaken en justitie de schuld weg te strepen tegen een deel van het aandelen kapitaal. Ik heb dus een groot bedrag uit mijn bv gehaald, dat verrekend met fictief geld, en heb daar op deze wijze nooit belasting over hoeven te betalen. Mooi systeem, dat fictieve geld. Dit is slechts een heel klein voorbeeld van waar de hele kapitaalmarkt in het groot mee bezig is, het is een FICTIE.

In mijn eerste jaar als kleine ondernemer had ik al problemen met mijn bank. Die wilde namelijk, dat ik GROEIDE. Ik heb het nooit begrepen. Ik ben ondernemer om te LEVEN.
Net voor de economische crisis hard toesloeg, kreeg ik van de ING bank (die mijn bank, de Postbank, had opgeslokt) een aanbod dat ik zomaar honderdduizend euro in rekening courant kon lenen zonder mijn jaarstukken te hoeven overleggen. Gewoon een handtekening was genoeg. Ik dacht: ‘Wat is dit nou toch?’ en heb het verscheurd. Een paar maanden later hetzelfde verhaal. Toen heb ik de ING maar even gebeld wat voor adder er onder het gras zat… ‘Ja, ja, de rente gaat omhoog, als u dit doet…’.
Die renteverhoging stond NIET in die brief. Ik noem zoiets oplichting. En.. wat moest ik met die honderdduizend euro, schuld maken?
Ik heb toen o.a. aan de ING-directie al een brief gestuurd met mijn visie. Die reageerde niet, natuurlijk niet, hun (natte) droom mag niet verstoord worden. Op dat (natte) aspect kom ik later terug.

Heden heb ik een onderneming die door nieuwe investeringen en het meer afschrijven dan ik winst maak plus het afstrepen van dat aandelenkapitaal een onderneming met een negatief eigen vermogen is geworden, op papier dus, de fictieve wereld. De waarde van mijn bedrijf is dus ‘min’, min wat? Eigenlijk is mijn bedrijf in de fictie van de economische denkwijze dus al omgevallen. En toch bestaat mijn bedrijf in de REALITEIT, heb ik omzet, betaal ik belasting en kan ik mijn kosten betalen. Nagenoeg geen schuld ook. Maar ja, een bank… die kan daar in haar denken niet veel mee. Ik ben onrendabel, mooi toch !

U kent de piramide van Exter? Vast wel.
Ik vroeg me al jaren af hoe het kan dat de wereld economie zo explosief groeit. Hoe we ettelijke decennia terug nog spraken over vele miljoenen als we het over de rijksbegroting hadden en tegenwoordig praten over vele miljarden alsof het zoete broodjes zijn die over de toonbank vliegen. Denk dan maar terug aan mijn kleine onderneming. Ik leerde op school bij de les economie en handelskennis op de mavo nog het volgende: Het bankbiljet is een schuldbekentenis van De Nederlandse Bank aan mij, dat wil zeggen dat er tegenover dat bankbiljet een tegenwaarde aan goud ligt opgeslagen.
Amsterdam Beurs 17de Eeuw/New Amsterdam/New York laten in de 20ste eeuw ettelijke decennia terug dat grondprincipe onder de beurs los. Het goud wordt losgekoppeld van de handel en aldus neemt het aandelenkapitaal een megavlucht omhoog, maar het is en blijft fictief. Sterker nog, de waarde onder de aandelen is gebakken lucht geworden en de tegenwaarde van geld vandaag de dag zijn bits en bytes. Dat fictieve geld wordt pas weer iets, als je er snel iets voor terug koopt wat tastbaar (realistisch) is, bijvoorbeeld een mooie auto, een duur jacht of gewoon goud.
Het salaris wat u krijgt heeft geen basis meer, u ontvangt uw salaris in Bits & Bytes.
Stort het financieel systeem namelijk in, dan zijn al je bits en bytes ook niets meer waard en gebouwen zijn ook niets meer waard. Niets is dan meer iets waard en dan gaat het alleen nog maar om overleven en de sterkste die winnen zal en… we zitten daar al aardig dicht bij! De mens teruggeworpen op zijn/haar oer basisbehoeften van eten, drinken, seks, slapen…. en het recht van de sterkste. Kijk naar die samenleving en je ziet het. Gelijk op 9/11 gingen mensen uit angst massaal kindjes verwekken…..

Van het internet geplukt:

Exter’s pyramide
John Exter is een voormalig president vanuit de NewYork-FED van voor WW II die een systeem ontwierp waarin zichtbaar wordt hoe de verschillende lagen van de economie zich tot elkaar verhouden. Dit wordt de pyramide van Exter genoemd.

Het model wat hij ontwierp is een omgekeerde pyramide en staat voor het op schuld gebaseerde economisch systeem zoals dat sinds de oprichting van de FED functioneert.
Bij een normaal functionerende economie zijn de verschillenden lagen van de pyramide met elkaar in evenwicht. De hoeveelheid FED Reserve Notes ( lees:dollars) staan in verhouding met de waarde van het vastgoed, grondstoffen, aandelen en de andere onderdelen van de economie.
De afgelopen 10 jaar zijn de derivaten bovenop de pyramide komen staan, want die bestonden nog niet in de tijd van Exter.
Het evenwicht is verloren gegaan met het ineenstorten van de derivatenmarkt. Niemand wil die papieren meer hebben, omdat onzeker is of en zo ja welke waarde ze nog vertegenwoordigen en als gevolg daarvan is de hele markt in derivaten opgedroogd. Wel staat het nog met zijn volle waarde in de balansen van de banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, maar dat is weer een ander verhaal.
Nu het evenwicht in het systeem verloren is gegaan probeert de FED het evenwicht te herstellen door er van onder af dollars in te pompen. De derivatenlaag is echter zo groot in omvang, dat de huidige paar triljoen die in het systeem gepompt zijn weinig uitrichten. De waarde van de overige bovenliggende lagen zullen ook verminderen en het geld zal zich verplaatsen naar de onderste lagen. Des te lager in de pyramide, des te meer zekerheid biedt dit voor de bezitter. De dollar en goud zullen daardoor beide in waarde gaan stijgen. Dit proces doet zich nu al voor.
De waarde van vastgoed, veel grondstoffen, staatsleningen, obligaties en aandelen staan al flink onder druk en worden veelal door allerlei manipulaties kunstmatig overeind gehouden.
Op den duur echter zullen de grote vraag naar en bijdrukken van dollars leiden tot een hyperinflatie, waarmee ook de een na onderste laag zal gaan verdampen.
Wat overblijft is de top van de pyramide, dat wil zeggen het goud, als het enige middel wat waarde vertegenwoordigd.
Exter’s pyramide krijgt extra betekenis, als de waarde die de verschillende lagen vertegenwoordigen worden vermeld.

Als de pak-hem-beet 2 quadriljoen ( 2 duizend triljard) van de verschillende lagen in elkaar storten en zich nestelen in de 2 triljard die goud en zilver nu waard zijn, dan wordt volgens de pyramide van Exter goud 1 miljoen dollar per ounce waard en zilver 18 duizend dollar per ounce, dus duizend keer zoveel als de huidige waarde.
Natuurlijk, vastgoed en aandelen houden natuurlijk altijd enige waarde, maar met de helft van de geprojecteerde waarde van goud en zilver komt u de winter ook wel door.
Het is te verwachten dat het geleidelijke proces van de afbraak van de verschillende lagen van de pyramide van Exter, zoals zich dat nu ontvouwt, zal culmineren in een plotselinge ineenstorting van het geheel.
Als u wacht op dat moment om u te verzekeren, zal het te laat zijn.

Het aardige is dat bij het hierboven door iemand uitgewerkte stukje op basis van de piramide van Exter de economie nog staat dan wel rust op het goud welke het onderste stukje van de piramide vormt, zeg maar de basis waarmee het hele systeem als het ware geaard is op de wereld waarop wij samenleven.
Tegenwoordig is het zo dat deze piramide niet meer geaard is in deze wereld. De hele piramide zweeft en raakt topzwaar en bij misbruik raakt die in onbalans en kan die zomaar omvallen en afbranden als De Hindenburg. Zo snel kan dat gebeuren, want een fictie is als die zichtbaar wordt opgelost met een knip van de vingers.
Als je vervolgens ook ziet dat het financieel systeem zweeft bij de gratie van het hebben van schulden ……. dan snap je dat dit systeem alleen kan overleven met groei, een groei die zo hoog wordt dat je uitkomt bij het ‘wettelijk verboden piramidespel’, dat is waar onze economie op rust zonder basis.

We hebben een Europese grondwet gekregen. De eerste werd door het volk afgewezen vanwege gebrek aan vertrouwen, want nagenoeg niemand heeft die grondwet gelezen, toch. De tweede versie is uiteindelijk door het volk wel goedgekeurd middels manipulatie van het denken van het volk door de politiek. De politiek die nagenoeg geheel de knechten zijn van de adelhouders, want op die adelhouders drijft onze economie en die strijk je niet tegen de haren in en die Europese eenwording is slechts een economisch belang geweest voor nog meer speelruimte voor de adelhouders. Kijk ernaar en je ziet het.
Afgelopen jaar zijn wij op vakantie in de oorlogsgeschiedenis gedoken, in het gebied van Buchenwald. Daar ons ook verdiept in Goethe en Schiller. Daar zag ik in een museum de volgende tekst:
Op 13 juli 1793 schreef Schiller aan Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Augsburg;
“…. man wird damit anfangen mussen fur die Verfassung Burger zu erschaffen, ehe man den Burgern eine Verfassung geben kann.”

En waar staan we nu in denken met onze kenniseconomie! Let u even op de datum. Ook is het interessant, dat ons huidige koningshuis daar zijn wortels heeft liggen. Oftewel, algemene ontwikkeling, kennisnemen van de geschiedenis met gebruikmaking van beide menselijke hersenhelften…. tja…..

De politiek heeft de mond vol van normen en waarden, maar hoe zit dat als de politiek realiteit & fictie en gevoel & denken niet uit elkaar kan houden?
Ik heb een oude speelfilm voor me liggen, science fiction over het jaar 2022 met de titel Soylent Green. Een film gemaakt in 1973, ik was zestien jaar toen ik hem voor het eerst zag en ik heb hem nu weer bekeken. De film gaat over de wereld die economisch en qua milieu kapot is gemaakt, er is een kleine adelhouderswereld die achter veilige hoge muren leeft en het volk onderdrukt ten bate van zichzelf. Dit denken overschrijdt socialisme en kapitalisme.
Het enig echt voedzame volksvoedsel bestaat uit Soylent Green, dat gemaakt wordt in een fabriek van de adelhouders. De film laat zien dat gewone mensen uit arren moede massaal naar uitvaartcentra gaan en van die mensen wordt voedsel gemaakt in de Soylent-fabriek, namelijk het voedzame Soylent Green.
(Nazi’s maakten zelfs zeep van joodse lichamen als “Rein Judisches Fett”, lampenkappen, het is dus eerder vertoond en mogelijk geen fictie)
Nu is die film wellicht wat ver gegrepen, maar was de massale jodenmoord zonder dat iemand daar wat aan deed (uitspraak van een joodse overlevende van de Holocaust) ook zover gegrepen, of is het niet gebeurd wellicht? De Nazi’s maakten zelfs souvenirs van chemisch gekrompen jodenhoofden om thuis gezellig op de schoorsteenmantel te zetten……
Dus, hoeveel te ver is die film gegrepen als je kijkt hoe de huidige op nog meer bits & bytes beluste adelhouder volstrekt asociaal bezig is met de samenleving?

Nog een voorbeeld van dit hoofdstuk:
Het onderwijs en de overheid, oftewel de kenniseconomie

We vormen denkscripts bij mensen die niet meer basaal goed nadenken maar maken mensen die goed zijn voor de adelhouders, mensen moeten vooral goede consumenten zijn, het volk niet te goed leren nadenken en hun kennis moet vooral productgericht zijn. Kopen, kopen, kopen en de basiskennis van een sociaal mens zijn, is al decennia niet meer relevant omdat de economie bovenaan de samenleving staat, alles draait om geld welks niet meer bestaat maar wordt uitgedrukt in bits en bytes waarin alles ten dienste staat aan de asociale adelhouder.

Ik heb een VOG voor het onderwijs. Ik heb met heel veel mensen over deze onderwerpen gesproken, hetgeen veel bijval vindt, want onder het volk zitten ook veel goeie denkers. Maar ja, die hebben niet het vreemde opgetelde cv dat ik heb.
Zoals in veel organisaties denken heel veel mensen door het hun aangeleerde denkscript niet verder dan hun eigen bureaublad. Zo viel mij dat ook op toen ik binnenkwam als gastdocent bij een ROC. Ook zag ik dat de leerlingen hun docenten niet al te serieus nemen (zwak uitgedrukt), een vakdocent wel of een docent die echt zijn vak verstaat. Maar ja, die leerlingen zijn wel afhankelijk van die FTE docenten die een vak gestudeerd hebben maar heden les moeten geven in een vak waar ze niet voor gestudeerd hebben, maar die opleiding trekt zoveel leerlingen.
Wat er gebeurt, is dat een school/ROC gewoon een bedrijf is. Ze zoeken nieuwe producten om aan te bieden en zo hun marktaandeel te hebben en behouden.
Dus een ‘leuke’ opleiding trekt leerlingen aan. Zo is er ontstaan dat veel ROC’s en opleidingsinstituten een studierichting in de media aanbieden en er een totaal aantal leerlingen is dat qua aantal veel te hoog is dan wat de realistische markt bergen kan. Oftewel, een opleiding voor de WW-uitkering op kosten van de leerling en samenleving. Ik ben al ettelijke jaren gastdocent geweest aan de beste media (camera/beeld/geluid/editing) opleiding die Nederland heeft. De overheid stuurt aan op meer samenwerking tussen opleiders en bedrijfsleven, prima, daar doe ik ook aan mee. De scholen noch de overheid kijken naar de markt ten aanzien van de opleidingen die geboden worden. De scholen denken niet verder dan het eigen bureaublad inzake want iedere leerling brengt Overheidsgeld in het laatje van de school en daar gaat het om. Of er voor die leerling later wel werk is in zijn of haar studierichting is niet relevant.
Ik doe samenwerkingsprojecten met leerlingen. Die kunnen financieel niet uit en een afdelingshoofd van de ROC schuift mij derhalve in bij een reeds lopende subsidie. Op een gegeven moment merk dat ik die klussen wegblijven en ook gebeurde er iets in de markt.
Zowel bij een regionale omroep als bij een groot Hilversums facilitair bedrijf wordt simultaan de bestaande freelance/zelfstandigenmarkt zwaar onder druk gezet met extreme prijsverlagingen op een volgens de vakbond onacceptabele manier. Ik duik daar vanuit mijn denken wat in en kom van de ene wetenswaardigheid op de andere, struikel er bijna over zeg maar. Ik wist als enig buitenbeentje namelijk van een subsidie vanuit de rijksoverheid.
Er is een samenwerking aangegaan door de ROC met juist die twee organisaties die de bestaande markt op asociale wijze zwaar onderdrukken. De organisaties willen de opleiding beter laten aansluiten bij de behoeften van de leerlingen, hen beter geschikt maken voor de mogelijke toekomstige inzet. Voor de ROC is het weer tof voor hun uitstraling, dat ze met twee toporganisaties samen werken.
Hiervoor zijn BIB-subsidies aan te vragen en samen hebben deze drie instanties over 3 jaar totaal € 302.000 ontvangen via Agentschap NL. De bedoeling is dat iedere subsidieontvanger de subsidie zelf aanvult met hetzelfde bedrag en ook moet er een mkb-bedrijf mee doen.
Dat allemaal even uitgezocht hebbende, heb ik een en ander de betreffende audiovisuele markt in geslingerd.

De feiten:
Dat MKB bedrijf dat is opgevoerd is geen mkb-bedrijf, maar een volle zuster van het grote facilitaire bedrijf en feitelijk een beheermaatschappij van financiële zaken. Beide bedrijven vallen onder een en dezelfde holding, COSMOS. Duik je daar dieper in, dan kom je in de onzichtbare wereld van de adelhouders terecht.
(Organisaties als Dun & Bradstreet, ik heb een medewerker op bezoek gehad, die tonen je zo hoe de lijnen lopen. Die hele adelhouders wereld is een subcultuur die helemaal buiten beeld is en de politici van de juiste kleur zijn de stromannen)
De school investeert helemaal niets extra in de verkregen subsidie, er worden geen extra fte’s aangetrokken en de bestaande fte’ers moeten gewoon BIB-uren afstrepen op een lijst uit hun gewone uren.
Ik had helemaal niet in die subsidie ingeschoven mogen worden, want ik ga echt niet vanuit mijn kleine bedrijf vijftig procent bijstorten, want dat is de vereiste subsidieregel.
Een uitgeschreven plan Verduurzaming Voorbeeldige Beeldtechniek is een prachtig positief verhaal, maar de praktijk is dat beide organisaties de markt juist zwaar onderdrukken en aldus voor weinig geld aan goed opgeleide jeugd komen en de bestaande markt tegelijkertijd om zeep helpen. Ook dus een fijne toekomst voor de nieuwe lichting.
Ik heb dit aangebracht bij zowel die regionale omroep als ook op de school. De directeur van die omroep zei mij ‘Nou, dan ben je gewoon een klokkenluider. Ik heb daar geen enkel probleem mee.’ Maar ik heb daar zelf wel een probleem mee. Dat gaat namelijk niet alleen ten koste van mijn eigen kop, maar mijn mening en visie is, dat bestuurders die zien dat er iets niet klopt zelf het heft in eigen hand dienen te nemen en op de rem dienen te gaan staan. Dus de directeur van die omroep en het ROC hadden zelf de zaak moeten terugdraaien en dat doen bestuurders over het algemeen niet, zij ook niet.
Laat die directeur van die omroep nu inmiddels hoog in de politiek zitten, als staatssecretaris in de regering.
Kijk, zó werkt dat……. Netwerken en zo, heerlijk……..

Als de bestuurders niet nadenken vanuit het algemeen belang maar vanuit aangeleerd denkscript gaan denken vanuit het eigen belang, de eigen carrière etc. dan krijg je een Nederland zoals we nu hebben.
Ik kan het natuurlijk neer leggen bij Agentschap NL (subsidie verstrekker en controleur Overheid), maar daar zit het vast ook vol met mensen die alleen vanuit eigen belangen denken vanuit hun eigen carrière groeimogelijkheden. Dus, doet toch niemand iets. Dat werkt net als bij het denken binnen justitie, waar ze ook nooit een fout zullen toegeven tot je ze vanuit keiharde bewijzen die je met vasthoudendheid op tafel probeert te leggen binnen de mogelijkheden die je hebt ‘dwingt’ dat te doen.
Ja, ik noem mezelf al tijden een ‘terrorist’ van het denken’.
Vindt de overheid het dan nog zo vreemd, dat mensen korte lontjes krijgen jegens alles wat de overheid vertegenwoordigt?
Ik heb net weer een klacht moeten sturen naar het UWV inzake een UWV-medewerker die niet verder kan denken dan zijn eigen bureaublad. Het betreft een dusdanig serieuze klacht over werkelijk schandelijk gedrag van een medewerker die niet verder kan nadenken dan de neuzen van zijn schoenen, het regiokantoor heeft deze klacht doorgestuurd naar het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor heeft een en ander inmiddels opgepakt en ziet hier een zeer serieuze klacht in. Ik bedoel maar….
‘Bureaubladdenken’…….

Weet dat ik alles wat ik schrijf onderbouwd heb, ik heb een enorme LIPS Brandkast staan en die zit vol, ik bedoel VOL.

Wie regeert Nederland? Is dat de politiek of zijn dat de media?
De marktwerking regeert de media. De een schreeuwt nog harder dan de ander. Journalistiek is er nagenoeg geen diepgang meer. Een van de mooiste onderwerpen die ik onlangs zag op het NOS Journaal is de fileberichtgeving vanwege verwachte files door gladheid. Een verslaggeefster langs de snelweg met camera en satellietverbinding en de boodschap was, dat er géén files waren. Oftewel een hoop geld voor géén nieuws en ze brengen het als nieuws, iedereen kijkt…. en slaapt.
Iedereen komt zijn mening verkondigen vanuit zijn of haar eigen denkscript en die denkscripts zijn meestal gevormd vanuit het denken vanuit het eigen bureaublad.
Journalisten schreeuwen om hun score, het nieuwe Powned is daar wel het meest erge voorbeeld van. Powned zou de overheid moeten opsluiten. Dat heeft niets meer met normen en waarden te maken, maar met marktwerking, het stokpaardje van de VVD.
Politici worden overschreeuwd door journalisten en hun scoringsdrang voor de kijkcijfers, gesprekspartners mogen niet uitspreken. Beeldgeile ministers laten zich ringeloren door de media.
De politiek reageert op de media en daarachter weer op de angst die de minder nadenkende burger krijgt op basis van de scoringsdrift van de media. (Die VOG-wetgeving is een ziek uitvloeisel van dit gedoe)
Fatsoen is er niet meer en de politiek laat zich dat welgevallen en de media en politiek samen zijn het goede voorbeeld van hoe het denkscript van de jongere generatie wordt gevormd.
Wijs dus niet naar het gedrag van de jeugd. De jeugd leeft naar het voorbeeld van de ouderen. Zo werkt dat al eeuwen.

Het is al jaren gaande de gewone burger te verlijden zijn spaargeld te gaan inzetten in de wereld van het beleggen, die burgers meekrijgen in het onuitgesproken verboden omgekeerd piramidespel. Op die manier houd je de burger ‘dom’ ten aanzien van zijn/haar toekomst en dat die zijn/haar geld belegt in een duister spel dat die burger niet overziet, maar het houdt die burger ook kalm, de burger doet mee, net als dat volk dat niet weet, dat Soylent Green menselijk voedsel is, tot die gewone mens dat door krijgt…..

Kern is dat mensen sinds decennia een denkscript aangepast krijgen om vanuit het eigen bureaublad te denken, omdat de overheid niet anders doet, terwijl het denken geleerd zou kunnen worden vanuit breder denken naar het breder belang van de samenleving als GEHEEL.
Neem onze alles overschrijdende ziektekosten en het vullen van kantoorgebouwen met dienaren die elkaar interdepartementair tegenwerken vanuit het eigen bureaubladdenken, met hoop op doorgroei naar meer inkomen.
In 1995 draaide ik een voorlichtingsfilm in een ziekenhuis. De bedden aldaar waren netjes en er kon handmatig van alles mee. Nu onlangs in het Medisch Centrum Leeuwarden zag ik bedden die (vermoed ik) duurder zijn dan mijn auto. Alles kan ermee, alle standen, goed vanwege arboregelgeving. Plus het onderhoud dat erbij komt en de jaarlijkse keuringen. En weet je wat leuk is, na een nacht als patiënt heb je een gebroken rug, zo slecht liggen ze. Maar het is geen wonder dat de ziektekosten de pan uitrijzen, want mensen bedenken plannen en het moet steeds mooier voor uiteindelijk de adelhouder die adelhouder is in de bedrijven die deze bedden maken. En de kosten laat je dragen door de Lijfeigenen.
Uiteindelijk is The American Dream een luchtkasteel. Kijk naar die samenleving.

Wat te denken van de massale zwaarlijvigheid?
Zwaarlijvigheid is heden televisie amusement.
Ik ben te dik en ben dan ook als niet puberende puber grootgebracht op zakken chips door mijn moeder die het ook niet wist en zelf psychisch in de knel zat met haar man.
Ook dat is een fenomeen van de marktwerking. Supermarkten als Albert Heijn begonnen ermee. De kleine winkels waar sociaal contact belangrijk was, zijn goeddeels opgevreten door de adelhouders, en ze hebben maar één doel ten bate van de adelhouders en dat is zoveel mogelijk omzet halen.
De overheid vindt die marktwerking prima en roept mensen op niet te dik te worden vanwege de gezondheidszorg. Maar alles heeft met alles te maken mensen…..
Supermarkten zetten voor het minder nadenkend volk de producten die het meest opbrengen op de schappen die het meest in het oog vallen. Heel vaak is dat het ongezondere voer.
Ja, de burger heeft eigen verantwoordelijkheid, maar waarom leer je dat volk dan niet de simpele basisbegrippen. Of zet je als grote supermarktketen niet het gezonde voedsel op de beste zichtplanken. Dat doen ze niet want dat treft de adelhouders. Had ik in mijn jeugd een gezond voedingspatroon aangeleerd in mijn denkscript, dan had ik geen vetcellen opgebouwd. En die vetcellen roepen altijd weer om vulling en die raak je nooit meer kwijt. Dat veranderen kan je doen in het onderwijs met het juist programmeren van het denken van de mens.
Te simpel gedacht…, dacht het niet !
Maar de adelhouder beperken in zijn hebzucht, dat doe je als politiek niet want als je eenmaal hoog in de politiek zit, doe je er zelf ook aan mee…. hoor je bij het ons-kent-ons-clubje, schuif je elkander onderzoeken toe en…. vervagen je grenzen.

Populisme zit overal in de politiek.
Er is in Duitsland een moord gepleegd door iemand die lid is van een schietclub. Ook is er wel eens een rechter die moordenaar is geworden, of een agent die zijn gezin uitmoord…… (Of een officier van justitie die zijn laptop met files bij het grof vuil zet.)
Onmiddellijk roept er wel weer een of andere politicus die geen kaas gegeten heeft van de schietsport, dat alle wapens centraal opgeslagen moeten worden om het volksgevoel te sussen.
Maar hoe dan met die moorden gepleegd door politiefunctionarissen? Ik denk dat dit er meer zijn dan moorden gepleegd door leden van schietsportverenigingen. Het is allemaal populistisch reageren van mensen die niet weten waar ze het over hebben en het vullen van zendtijd met zoveel mogelijk kijkers vanwege de marktwerking en zoveel mogelijk niet diep denkende kiezers naar je toetrekken, al klets je onzin en weet je niet waar je het over hebt.
Weet u, het is om de marktwerking dat media en de politiek ANGST in de samenleving leggen op basis van fictie. Die fictie geeft vanuit de geweekte angst woede, woede leidt tot haat, haat lijdt tot moord.

Social Media: waar gaat dit over.
Heel simpel. Mensen voorhouden dat dit virtueel sociaal contact onderhoudend is,
maar het gaat er uiteindelijk om de lijfeigene geld uit de zak te kloppen. Het gaat namelijk helemaal nergens over en van realistische sociale contacten is de mens zeer ver weg geraakt. Alles ten bate van de adelhouder en de gewone mens snapt het niet eens meer, vindt het zelfs leuk om erbij te horen en des te meer vrienden een mens op Facebook heeft of volgers op Twitter, ja, dan is die mens gelukkig,
denkt die mens……
Linkedin & Facebook gaan nu pogen op de beurs ingeschreven te worden, luchtbellen. Ik haak daarom af van deze links op het moment dat mijn Essay
via internet ‘aerial’ wordt.

Zinloos Geweld. Stille tochten.
Iedere zogeheten ‘zinloze moord’ wordt gehypt. Dat is achterlijk. Dat heeft met marktwerking te maken en dus met ‘lekker smullen’ van de ellende van anderen, net als vroeger bij de Romeinse Circusspelen van Julius Caesar. Met die gegroeide beschaving valt het dus wel mee.
Nee, de realiteit is geheel anders. De meeste moorden op jaarbasis zijn moorden gepleegd door gezinsleden, familieleden, exen of buren. En de meeste moorden vinden lekker thuis plaats, heel comfortabel. Vervelend voor die straatslachtoffers, maar over het geheel genomen kan je die gewoon in de marge van het geheel zien.
Dit is al jaren bekend, kijk maar bij het CBS onder ‘moord & doodslag’.
Toen ik de politiek een tijdje terug met deze (hun eigen) informatie confronteerde, bracht de overheid dit nieuws naar buiten als een nieuwe ontdekking. Dat zal wel toeval zijn.
Maar, ‘denk hier eens over na….. over veiligheid op straat en meer blauw op straat. Is het niet beter een beveiligingscamera IN je eigen huis op te hangen?

Er komen steeds meer mensen die ons financieel systeem niet meer zien zitten. Groepen gaan elkaar alternatief met een puntensysteem ‘betalen’, buiten de overheid om. Ouderwetse ruilhandel. Interessant toch.

Onlangs hoorde ik een politicus zeggen, dat we meer kinderen moeten ´fokken´ ten bate van de toekomst van de oudere (zijn eigen) generatie, om de pensioenen overeind te houden zeg maar. (Hitler had ook een fokprogramma voor het zuivere ras). Mijn vader had ooit ook die zieke gedachte over mij. Ik was zijn pensioen. Kinderen zijn geen pensioenvoorziening mensen, dat is een kind misbruiken! Pensioenen, directeuren die zich verrijken, beloften doen over pensioenen die niet waargemaakt worden door wanbeleid van banken en adelhouders, in mijn realistische taal is dat gewoon valsheid in geschrifte, fraude, misleiding en diefstal.

Ik ga langzaam aan naar mijn derde hoofdonderwerp: Eten, drinken, seks, slapen.
Ik heb een nogal eigenwijs verleden.
Kindermisbruik komt voor en wordt gehyped, de toekomst wordt gehyped, politiek gehyped, media hypen alles wat maar kijkcijfers geeft, dat is de gouden marktwerking.
Ik heb een niet gehyped eigen verleden, ik heb mijn eigen broek ophouden, mijn niet gehypte erfenis heeft mij een stuk kennis gegeven dat ik graag deel.
Weten jullie de oorlog nog, Irak tegen Koeweit. Iraakse moslimmannen verkrachtten massaal Koeweitse moslimvrouwen en Koeweitse minderjarige moslimdochters voor de ogen van hun mannelijke moslimpartners en moslimvaders en die Koeweitse mannen/vaders werden daarna door de Iraakse Moslim strijders afgeslacht voor de ogen van de verkrachte vrouwen en dochters. Die vrouwen en meisjes mochten vervolgens blijven leven en de half-Iraakse kinderen blij ter wereld brengen………
Ben ik te hard of zo….? Of te realistisch ?
Mannen in oorlog doen nergens anders beste mensen, overal, of ze nu moslim, christen, westers of uit het Midden-Oosten komen, mannen doen die dingen!!!!!!!

Dus wat zegt dat over die verrekte mannenpenis?
Kom ik toch weer terug op het denken en over het denkscript.
Dubbele denkscripts, dat zijn het.

Je hoeft hier niet over na te denken, wacht maar af tot er weer een fijne oorlog komt waar de adelhouders die belegd hebben in de wapenhandel hun bits & Bytes mee verzamelen, en zie dan maar verder…

Tijd voor het volgende onderwerp……


C Eten, drinken, seks, slapen;

Let’s talk about SEX.

Laten we het maar even hebben over het verschil tussen het denken over liefde en seksualiteit! Dit vanuit de aangeleerde verschillende denkscripts van hoe is de man en hoe is de vrouw.

Tja, weer een lekker zwaar onderwerp.
Nog zin in? Lees dan verder……
Heb je geen zin meer, durf het dan ten minste!
Kijk even heel stiekem in die spiegel des levens……. is ook jouw/Uw spiegel……..
Laat ik het even scherp stellen:
Wijlen Prins Bernhard kon zijn penis al niet thuis houden, hetgeen een letterlijk bedoelde zin is getuige zijn buitenechtelijke kinderen.
Mijn vader kon zijn penis ook niet thuishouden, hoezeer hij van zijn vrouw (mijn moeder) kuisheid eiste vanuit zijn aangeleerd katholiek denkscript.
Hoeveel scheidingen zijn het gevolg van de penissen die buiten gaan spelen. Heb ik gelijk de t(r)oon even op scherp gezet.

Waar komt dat onderwerp `eten, drinken, seks en slapen´ nu toch weer vandaan?
Het mag duidelijk zijn dat ik om reden van mijn cv nogal wat heb nagedacht over seks en liefde, relaties, westers gedrag, moslimgedrag. Mijn omgeving en de samenleving zijn mijn lab.
Ik heb een fijne huisarts en toen ik even iets besprak zei ze: ‘De meeste patiënten die hier komen hebben problemen met eten, drinken, seks of slapen. En zij noemde die de ‘oerbehoeften’ van de mens. (Let op: geld hoort daar dus niet bij!)
Ga je daarover nadenken, dan zie je het ook. Alles waar we verder mee bezig zijn, is altijd gerelateerd aan deze vier grondbehoeften van de mens.
Daaraan heb ik de volgende stelling gehangen: de mens is een seksueel wezen.
Dat zijn van een seksueel wezen kan verdomd lastig zijn, omdat het steeds weer terugkomt, steeds weer die behoefte aan bevrediging, de één dagelijks, de ander twee keer per week, de ander één keer per veertien dagen tot en met mensen die dat onderwerp hebben afgesloten en het nooit meer doen of zelfs nooit gedaan hebben.
Het is ook het meest besmuikte onderwerp, het meest beroddelde, het meest verlangde, het meest ontkende, het meest over nagedachte, en meestal meest onbesproken en meest bezongen onderwerp.
De vorm die algemeen geaccepteerd is als de enige nette manier van deze seksuele bevrediging lenigen is de vaste relatie, het hetero seksueel huwelijk. Dat komt voort uit doorgegeven scriptdenken. Mensen nemen die gewoonte over zonder er verder over na te denken. De denkcomputer is veelal zo geprogrammeerd en dus is dat de enige norm van die mens. Maar…….

De huwelijkse relatie: waarom gaan mensen een relatie aan?
Mensen doen dat meestal omdat ze van elkaar houden –> liefde hebben.
Ze trouwen en het boterbriefje is de legitieme grond om te mogen neuken (ja, laat ik het maar gewoon bij de algemeen gebezigde naam noemen)
We weten hoeveel scheidingen er zijn en hoeveel moorden voortkomen uit relationele problemen en het ‘vreemdgaan’.
Het gebeurt, het hoort niet, er wordt schande over gesproken, extreme moslims stenigen de vrouw die vreemdgaat.
Maar stel, het gebeurt een keer en de vaste partner ontdekt dat, er komt ruzie van
en ze vechten elkaar des nodig de tent uit tot en met moord aan toe. Ik ben me toen gaan afvragen, hoe dat zit, want die mensen zijn toch een relatie aangegaan op basis van LIEFDE?

Ga je dat analyseren, hetgeen ik sinds die valse zedenzaak graag doe, dan kom ik tot de volgende conclusie: Onderbewust gaan mensen trouwen om een legitieme manier te hebben om hun steeds wederkerende seksuele behoeften te bevredigen. Denk je daar een beetje dieper over na ontdek je dat de meeste relaties onder de naam LIEFDE blijken SEKS als basis te hebben vanuit overgenomen scriptdenken. En wat te denken van bepaalde islamitische landen waar mannen meer dan een vrouw mogen hebben vanwege hun seksuele geneugten!
Dus is de seks in de relatie heel vaak het hoogste goed in die relatie.
Denk hier maar eens even over na…….

Maar als mensen liefde hebben en er gaat er één vreemd, waarom vermoorden partners elkaar dan in het uiterste geval?
Wat is LIEFDE dan?
Hier raak ik de kern van denken inzake de meeste moorden in Nederland.
Doet de lezer nog mee……

Ik heb wel een definitie gevonden voor LIEFDE. Onderzoek naar dit gegeven brengt aan het licht dat bijna alle mensen helemaal niet hebben nagedacht over wat liefde is! Ik heb het vaak getest door het aan mensen te vragen en wat blijkt, mensen reageren geschokt, ze moeten er dan nog snel over gaan nadenken en bedenken wat ze zeggen willen, vaak komen er wollige antwoorden uit. Maar ze neuken wel op basis van die liefde waar ze niet over hebben nagedacht met hun partner.
Grappig toch ! Liefde is voor veel mensen slechts en ‘gevoel’ wat ze niet kunnen benoemen en ook niet over hebben nagedacht.

Mensen hebben de betekenis van de seksuele behoefte en de liefde geheel door elkaar heen gehusseld, aldus wordt neuken ook het bedrijven der liefde genoemd.
Ook blijkt dat de liefde bedrijven (neuken) helemaal boven in de relatie staat, terwijl mensen heel vaak eigenlijk geen besef hebben van wat liefde is.
Na mijn jaren van denken stel ik dat een vaste relatie gebaseerd dient te zijn op liefde en niet op seks. Seks hoort niet boven in die piramide van de relatie te staan, liefde wel. Seks hoort een treetje lager te staan dan de liefde. Seks en liefde kunnen heel goed samengaan, maar zijn totaal verschillende dingen en omdat mensen dat niet snappen ontstaan er enorm veel problemen in relaties en tussen mensen.

Eten, drinken, seks en slapen zijn de menselijke grondbehoeften.
Ook heeft de mens behoefte aan liefde. Samen draag je het leven vaak makkelijker dan alleen, maar heel vaak geeft die vaste relatie ook problemen, omdat partners elkaar op een gegeven moment niet meer ’verstaan’, omdat ze vanuit aangeleerd script niet over alles kunnen praten met elkaar en dus nooit volledig eerlijk zijn tegen elkaar. Als je relatie op wederzijdse liefde is gebaseerd, is het mogelijk om open over alles te kunnen praten.
Op de website van de NVSH vond ik jaren terug een definitie over wat liefde is: hechting, zorg, seks en de buitenrelationele seksuele behoeften. Dat is liefde volgens de NVSH. Ik heb dat nog verder uitgeplozen en ik noem liefde hechting en zorg. Seks is iets geheel anders.
Heb je iemand echt lief, dan accepteer je die persoon volledig onbaatzuchtig, hetgeen je eigenlijk maar met één partner aankunt als mens. Maar geen mens is hetzelfde, ook niet op seksueel gebied.

Het steeds overgedragen denkscript is veelal gebaseerd op die vaste mannetje-vrouwtje-neukbriefje-relatie, het huisje boompje beestje model, de problemen die ontstaan van ruzie, elkaar niet meer begrijpen, depressies, frustraties die je mee naar het voetbalveld neemt om die er daar uit te schreeuwen door de scheidsrechter uit te maken voor ‘kankerhoer’. Ja, zo gaat dat, dat maak je allemaal mee als cameraman. Kijk, alles staat in verband met en tot elkaar.

De samenleving is mijn studiemateriaal en veel mensen denken, omdat ze het zo aangeleerd hebben gekregen, dat ze monogaam zijn. Tja…..
Nu gaat het gevaarlijk worden voor mij, want ik ga nu een spiegel voorhouden die sommige mensen niet fijn vinden en, toch, iemand dient dit te doen…..

De kern is dat vanuit doorgegeven scriptdenken het volgens mij zo is, dat mannen vrouwen onderdrukken, omdat ze de vrouw zien als hun persoonlijk bezit en de man ook op basis van doorgegeven scriptdenken jaloers is, dat gaat van een beetje tot intens.
Soms gebeurt dit ook op basis van doorgegeven scriptdenken met religie en is de religie de rechtsgrond, die de man het recht geeft de vrouw te onderdrukken tot geweld, de volledige boerka en steniging aan toe.

Als de mens die in een vaste relatie zit, eerlijk is, ziet de man, dan wel de vrouw, wel eens iemand anders en denkt die mens van binnen ‘wow, wat een lekker ding’. Dat doen nagenoeg alle mensen.
In Zuid Afrika heb ik op een locatie gewerkt voor een scene van een speelfilm, het bleek dat die luxe locatie een faciliteit was voor mannen uit het Midden-Oosten die hun geneugten wilden uitleven buiten de wettelijke landsgrenzen, de uitbater was een matige moslim man.
Of, welke (getrouwde) man kan het weerstaan als er een vrouw met een aantrekkelijk decolleté tegenover hem staat om daar de ogen van weg te houden.
Nu even niet huichelen, zo is de mens.
Maar hoe zit dat met vrouwen? Waarom draagt die vrouw kleding met een mooi decolleté? Omdat de vrouw graag pronkt met haar lichaam…… dat is haar biologische natuur, afhankelijk van haar chemische stofjes in haar hersenen.
De jaloers en bezitterig denkende man vindt dat niet fijn, dus onderdrukt die man zijn vrouw door haar in het uiterste geval een boerka te laten dragen, hetgeen je doet onder het mom van religie, dus is het daarmee gerechtvaardigd. En omdat het religie is en we godsdienstvrijheid hebben, is het dus niet aan te pakken, ligt het gevoelig. Maar ik benader het van de andere kant, vanuit de gelijkheid van mensen wereldwijd en het aangeleerd script denken.

Ik ken een vrouw die vindt dat zij mooie borsten heeft (die heeft ze ook) en ze loopt daar graag mee te pronken met een flink decolleté. Alle mannen kijken. Op een dag ziet een man haar, buigt wat voorover en kijkt in haar decolleté en die man zegt dat ‘het’ er mooi uit ziet. Deze pronkende vrouw draait zich boos om en loopt weg. Ha! Ik heb het zelf wel eens getest: vrouwen die zich dusdanig kleden, dat je wel moet kijken, maar dat kijken mag je weer niet openlijk doen, dat moet stiekem. Ik heb het een paar keer bewust gedaan en dan voelt zo’n vrouw zich opgelaten, maar ze kleedt zich wel zo. Ja, wat denk je nou, hoe zijn mannen en hoe zijn vrouwen en hoe ontkennen we onze eigen gedragingen die we wel doen, maar eigenlijk weer niet mogen doen en dus ontkennen. Allemaal neurotische gedragingen van licht tot zwaar. Want hoe is de ware biologische natuur van de autonome mens….. nou, simpel, wijkt die af oordeel je of stenig je die vrouw toch gewoon, simpel toch?

Dit kijk- en pronkgedrag dat we hebben, plus dat we als mens in een vaste relatie ook wel eens iemand anders zien die we aantrekkelijk vinden, bewijst dat de mens niet zo monogaam is als die vanuit script heeft geleerd en dus denkt te zijn.
Als dit pronkgedrag ontkent wordt en/of niet mag zijn, dan hebben moslimmannen met hun boerka-eisen dus eigenlijk gelijk, dan is dat maar het beste, toch?

Jaloezie en bezitsdrang zijn kleutergedragingen. Dat dient een mens te overwinnen door wat dieper te gaan denken.

Neem moslimjongeren bij wie de hormonen beginnen op te spelen, ze krijgen behoefte. Moslimmeisjes moeten maagd zijn en blijven voor ‘die eerste keer’, daarna zijn het de kinderwerpers en keuken slavinnen. Maar westerse meisjes mag je uit elkaar neuken, dat zijn hoeren.
Ik vind het niet vreemd, dat jongeren die in twee werelden leven in een psychische spagaat komen, u wel? En als je dan nog kansarm bent ook…..
Je dondert jongeren in het diepe met een gedeeltelijke Windows-programmering en een gedeeltelijke Mac-programmering, dat geeft toch denkproblemen, of niet?

Ieder mens die in een vaste relatie zit, heeft in mindere of meerdere mate ook wel eens behoefte aan iets anders, al is het alleen al in rondkijken of kledingkeuze, maar dat kan ook verder gaan dan dat. Mensen zijn verschillend.
Als deze verschillen niet worden herkend, ontkend, verboden of anderszins er niet mogen zijn, gaat de mens die dingen verdrukken en dat kan in uiterste gevallen zeer ernstig worden. Je krijgt er neuroten door, neuroten zijn psychische knopen, mensen die diep van binnen anders zijn dan ze zich voor doen en met zichzelf en anderen in de knoop geraken. Die andere dingen die deze mens voelt, mag en kan die niet over praten. Deze mens moet vooral monogaam hetero denken en dus gaat die mens steeds meer en meer op slot zitten.
Het gevaar hiervan is dat er altijd een kans is dat wat in die op slot zittende mens zit er bij de ‘juiste’ omstandigheden toch uit knalt.
Is het niet beter en gezonder gelijk vanaf het begin af aan (voor zover mogelijk) te ontdekken wie je als mens van biologische natuur bent, dat je daar gewoon open over kunt spreken zonder daar een oordeel over te krijgen van mensen die zelf vastzitten in hun eigen denkscript en anderen oordelen vanuit dat eigen denkscript?
Oordeel: De moeder van mijn partner noemde haar in haar puberteit een hoer. Mijn moeder noemde mijn eerste echte liefde een hoer. Moslims noemen westerse vrije meiden vaak hoeren. Ga zo maar even door.

Mensen die seksueel in de knoop geraken, gaan ook niet goed functioneren. Als het seksleven niet verloopt zo het bij de natuur van die mens hoort en past, gaat die op slot zitten en seksualiteit heeft effect op het hele wezen van de mens, op zijn/haar hele functioneren, net als teveel alcohol drinken, teveel eten en slecht slapen de mens in onbalans brengt. Als je dat snapt en met die denk bril naar mensen kijkt, herken je heel veel dingen…..
Vrouwen, zijn als bekend in hun denken meer lijnig, simultaan bedoel ik. Zij kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd horen, mannen zijn een lijnig in hun denken, kunnen maar een ding tegelijkertijd aan. Dat geldt volgens mijn denken ook op seksueel gebied. Een vrouw kan volgens mijn conclusies meerdere relaties naast elkaar hebben en echt liefhebben, de meeste mannen kunnen dat niet. Een man kan maar één liefde aan vanwege zijn beperkte manier van denken en dus eist de man van de vrouw dat zij ook eenlijnig functioneert.
Maar doordat de mannen de vrouwen over de eeuwen met hun spierballen en financieel onderdrukken, is er een mannensamenleving ontstaan. Vrouwen worden afhankelijk gehouden van mannen door mannen. Het is tijd dat vrouwen die barrière gaan doorbreken. Volgens mij zijn vrouwen van nature veel betere leiders omdat ze meerlijnig denken.
Wat je veel ziet gebeuren is, dat vrouwen die in de mannenwereld willen doordringen, door dat glazen plafond heen proberen te komen, zich gaan gedragen als mannen. Laat vrouwen nu opstaan en vrouw blijven in het beslechten van het mannendenken. Vrouwen zijn betere leiders, dat zijn ze nu ook al, maar staande in de coulissen achter de man….
Steekt een vrouw haar hoofd op in het mannenbolwerk, dan proberen mannen altijd die vrouw te kielhalen.
Daaruit volgt weer dat door hoe die man onderbewust denkt over de vrouw, die man seksueel ook niet krijgt wat hij eigenlijk wil. Heel simpel, een leuke meid danst in een kort jurkje met een slok op, op de bar van een kroeg. Iedereen vindt het leuk behalve haar vriendje, want die denkt jaloers en bezitterig. Nou staat datzelfde vriendje op een ander moment naar een leuke meid te kijken die op de bar danst, wat denkt datzelfde vriendje? Hij vindt dat leuk. Mannen willen een vrouw die seksuele overgave heeft, maar daar zit een adder onder het gras, want meerlijnige vrouwen zijn als ze zich overgeven wat vrijer dan volgens monogaam denkscript mag, en dus onderdrukken zij die vrijere gevoelens vanwege hun bezitterig en jaloers denkende mannetje. Zij sluiten het wat op en als zij dat doen, sluiten ze hun hele seksualiteit wat op en op die manier krijgt dat mannetje ook niet de volledige overgave van zijn vrouw, want die vrouw sluit zich op vanwege de bezitterigheid en jaloezie. Leuk hè!

Geef een man wat seks en die man doet alles voor de vrouw, maar die man begrijpt niet, dat de vrouw door hoe zij denkt als individu veel breder is dan hij zelf als man is. Daar zit een enorme verwarring en omdat het aangeleerd denkscript monogaam hetero is, ook bij vrouwen, tja, problemen en vooral nooit echt de dingen bij de naam noemen, dus dan maar scheiden, ruzie, kinderen ongelukkig, in het uiterst geval moord, etc. Wat zou er gebeuren als vrouwen massaal seks gaan weigeren als hun man jaloers en bezitterig is ten aanzien van haar !? Aktie, Aktie, Aktie.

Besef, oorlog is goeddeels een mannen ding.
Kijk naar wat mannen doen met de wereld, zomaar even een rondstuurmailtje, dat ik onlangs ontving, bron onbekend:

Nadenken oktober 2010
Een man van wie de familie behoorde tot de Pruisische aristocratie was voor WO2 eigenaar van verschillende grote landgoederen en fabrieken.

Hem werd gevraagd hoeveel Duitsers echte nazi’s waren, en zijn antwoord kan u helpen om uw houding tegenover fanatisme te bepalen.

“Heel weinig mensen waren echte nazi’s” zei hij, “maar heel veel Duitsers waren blij met de terugkeer van de Duitse fierheid, en nog veel meer hadden het veel te druk om er ernstig over na te denken. Ik was een van diegenen die dacht dat de Nazi’s niet meer dan een bende gekken was.
En voordat wij er erg in hadden waren zij baas over ons en was het einde van mijn wereld gekomen. Mijn familie verloor alles, ik belandde in een concentratiekamp en de geallieerden vernietigden mijn fabrieken.”

Vandaag blijven experts ons maar de oren van het hoofd zagen met de boodschap dat de islam een godsdienst van vrede is, en dat de grote meerderheid van moslims alleen maar vragen om in vrede te kunnen leven.
Alhoewel deze ongenuanceerde bewering misschien wel waar is, is ze totaal irrelevant. Het is slechts meningsloze dons, bedoeld om ons een goed gevoel te geven en om het spook van de -in de naam van islam- wereldwijd oprukkende fanatici te verdoezelen.

Het zijn inderdaad de fanatici die oprukken. Het zijn de fanatici die betrokken zijn in alle 50 open oorlogen die momenteel woeden op deze planeet. Het zijn de fanatici die in Afrika systematisch christenen en ganse volksstammen afslachten en het continent in een islamitische vloedgolf overspoelen.
Het zijn de fanatici die bommen leggen, mensen voor het oog van camera’s onthoofden en eremoorden plegen. Het zijn de fanatici die de ene moskee na de andere overnemen. Het zijn de fanatici die met zelotische ijver het stenigen van verkrachte vrouwen en homoseksuelen verspreiden.
De harde waarheid is dat de “vredelievende en stille meerderheid” geïntimideerd is en zwijgt.

Communistisch Rusland was vol van Russen die ook slechts in vrede wilden leven, maar toch zijn de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op 20 miljoen mensen. De vrede-lievende meerderheid was van nul en generlei tel. De grote massa van de enorme Chinese bevolking was ook vredelievend, maar de Chinese communisten zijn er toch in geslaagd om een duizelingwekkende 70 miljoen mensen om te brengen.
De gemiddelde Japanner van voor WO2 was geen op oorlog kickende sadist. Maar Japan moordde en slachtte wel zijn weg door Zuid-Oost Azië in een bloedige orgie waarbij 12 miljoen Chinezen het leven lieten. De meesten stierven door het zwaard, de schop en de bajonet.
En wie kan de slachtpartijen in Rwanda vergeten? Zou men niet kunnen zeggen dat de grote meerderheid van de Rwandezen “vredelievend” was?

De lessen uit de geschiedenis zijn heel dikwijls ongelooflijk eenvoudig, op het botte af, maar ondanks al ons redeneervermogen missen wij maar al te dikwijls de meest in het oog springende waarheid:
Vredelievende moslims zijn irrelevant geworden door hun zwijgen.
Vredelievende moslims worden onze vijanden als ze de kiezen op elkaar blijven houden, want net zoals mijn vriend uit Duitsland zullen ze op een goede morgen ontwaken om vast te stellen dat de fanatici de zaak hebben overgenomen, en dat het einde van hun wereld begonnen is.
Vredelievende Duitsers, Japanners, Chinezen, Russen, Rwandezen, Serviërs, Afghanen, Irakezen, Palestijnen, Somali’s, Nigerianen, Algerijnen en vele anderen zijn gestorven omdat de vredelievende meerderheid haar mond niet open heeft gedaan tot het te laat was.
En wij, die deze ontwikkeling voor onze ogen zien gebeuren, moeten meer aandacht schenken aan de enige groep die echt meetelt: de fanatici want zij zijn het die onze manier van leven bedreigen.

En tot slot, en met het risico van beledigend over te komen, iedereen die twijfels heeft over de ernst van de toestand en deze email zonder meer verwijdert, draagt bij tot de algemene passiviteit en laat het probleem alleen maar groeien.
Draag bij tot de bewustwording, zend hem door en blijf hem doorzenden.
Laat ons hopen dat duizenden over de ganse wereld hem zullen lezen, erover zullen nadenken en hem weer zullen doorzenden.

Tja, zomaar een mening van iemand……
Fanatici heb je ook op seksueel gebied. Dat gaat vaak samen…..
Laat ik het even hebben over ontucht met pubers. Ik beperk me even tot de puberleeftijd. Pubers gaan zichzelf ontdekken, hun seksualiteit. Afhankelijk van hoeveel chemische stofjes ze in hun hersenen hebben die hun mate van seksuele drift bepalen, gaan ze op een bepaald moment heel voorzichtig wat experimenteren door bijvoorbeeld wat pronken met hun lichaam bij iemand waarvan ze denken dat die veilig voor hen is. Die persoon is veelal een iets ouder iemand. Ze zoeken in zelfontdekking voorzichtige puberreflectie van ‘ben ik mooi’ en dergelijke. Als die wat oudere persoon dit niet snapt, hetgeen de meesten niet snappen, reageert die oudere op een van drie manieren: of hij noemt de puber vanuit het eigen denkscript een ‘hoer’ hetgeen beschadigend is voor de puber, of de iets oudere denkt wellicht ‘wow, zij/hij wil seks met mij hebben, yeah, het mag wel niet maar mmmmm’. En als die oudere nou toevallig een luizig seksleven heeft, dan is de kans dat hij die puber wel even leert wat aan seks doen is, groot. Of die derde manier is dat die oudere snapt dat die puber voorzichtig experimenteert en wat bevestiging zoekt maar zeker geen echte seks wil. Die derde soort is er niet zoveel, ik ken er in ieder geval één.
Je kunt mensen leren, dat pubers wel eens een beetje ondeugend kunnen zijn in het ontdekken van zichzelf en dat ze met hun signalen alleen maar voorzichtig experimenteren bij iemand die veilig voor hen is, dat dit normaal voorkomend puber gedrag is, en dat ze géén seks willen…..! Is dat te moeilijk om aan mensen te leren?

Het echte pedofiele kindermisbruik
Ik kan, en ben daar diep in gegaan in mijn denken, helemaal niets mee. Ik vind het ziek. Maar, ik ben veroordeeld voor meervoudige ontuchtige handelingen, dus zou ik een pedofiel moeten zijn. Tja….. (dat is een dik boek)
Wel heb ik nagedacht over waar dat toch vandaan komt. Nou, dat weet ik niet. Wat ik wel denk is, dat als een mens constant denkt aan seks met kinderen, de wens op een gegeven moment onderdeel wordt van zijn denkscript.
Het herhaaldelijk denken aan iets maakt dat het onderdeel wordt van het denkscript van die mens en dat wordt zijn ‘gevoel’. .
Neem mijzelf. Ik ben tijdens de verhoren, onzeker als ik toen was, zo hard aangepakt dat ik toen onder invloed van het denken van de Recherche ben gaan geloven dat ik een verkrachter was en ik deed vanuit de gevangenis dan ook telefonisch aangifte tegen mezelf wegens het verkrachten van mijn vrouw. Het Openbaar Ministerie nam mij al niet meer serieus…..
……. Nog iedere keer als ik onder de douche sta, denk ik aan mijn douchen in de gevangenis…..
Dus het denken staat in rechtstreeks verband met je gevoelens.
Ik voelde me een verkrachter omdat ik was geïndoctrineerd door de Recherche.
Ook dit fenomeen kan je in een vroeg stadium aan mensen leren, maar dat betekent dat mensen veel bewuster worden en minder makkelijk te manipuleren zijn door politiek en adelhouders, oftewel, waar kies je als politiek voor, wat WIL de politiek?
Wil de politiek de slaaf zijn van de adelhouders? Wil de politiek wel echt een gezondere samenleving? Of wil de politiek de lijfeigene dom en arm houden ?

Het onderdrukken van de veilige ontdekkingstocht van pubers naar wie ze zelf zijn door hen te oordelen vanuit het eigen denkscript of te misbruiken, levert in ieder geval neuroten op. Ook te moeilijk om in een vroeg stadium te leren?

Toen ik weer begon te werken na alle ellende filmde ik op de rechtbank even een tekening van een rechtbanktekenaar. Het was een grote ellendige zaak. Een jong meisje was misbruikt, vermoord en haar stoffelijke resten verborgen gehouden onder het huis van de dader. Haar naam was Naomi. Ik zal dat nooit vergeten.
Een rechtszaal was ingericht als perszaal. Ik film de tekening en wil weer terug naar de basis. De verslaggeefster zegt: ‘Joh, ga even op de perstribune zitten, ik heb je een hele tijd ingepland voor deze klus.’ Ik wil weg, wat een ellende, en zeg dat. De bode zegt tegen mij: ‘Ja joh, blijf, het is gezellig hier.’ (met al die pers bedoelde hij). Ik wilde nog veel liever weg. De publieke tribune zat vol. Mensen die daar zaten, hadden van tevoren kaarten aangevraagd en die hadden ze gekregen. Ze stonden met glunderende gezichten op de voorpagina’s van enkele landelijke dagbladen met de kaarten voor de publieke tribune in de hand. Die dader is ziek en fout, geen discussie over, maar die mensen die zich glunderend lieten fotograferen zijn in hun denken in mijn beleving geen haar beter. Ik heb het hier nog met de politie over gehad. Vervolgens hoor ik op de radio de details voorbijkomen wat die zieke man allemaal met dat jonge meisje heeft gedaan voor hij haar vermoordde. Mijn maag draait dan om. Héérlijk die marktwerking en de jacht naar de kijkcijfers……. toch?

Pedofielen
Ik kan er niet bij. Wel weet ik dat wat erin zit, er op een dag uitkomt, als de situatie dat geeft. Dat wat onderdrukt wordt, komt er op een dag uit. We weten allemaal (als je een beetje na kunt denken) dat er pedofielen rondlopen, dus wat doe je als ouder, je let op!
Je leert je kind dat die overal over mag praten, wat het ook is, maar ja, dat is al weer moeilijk als je seksueel als ouder zelf een ‘kreukel’ bent (seksuele neuroot).
Volwassen mannen die vakmatig of qua oppassen e.d. met kinderen omgaan, dienen gewoon NOOIT één op één met minderjarige kinderen om te gaan, simpel.
Ouders dienen te leren over hoe seksualiteit in elkaar zit, maar ja, als je een strenge geloofsovertuiging hebt met slechts één optie is dat alweer lastig, geef deze mensen kennis.
Onze ‘valse aangeefster’ was een enorme seksuele neuroot door haar opvoeding die streng christelijk was, maar haar natuur was anders…… Oorzaak: ouders en geloof.
Heb als volwassen mensen strakke regels, zoals in een operatiekamer en houd elkaar in de gaten met hetzelfde gezamenlijk doel, namelijk dat het in ieder mens kan zitten en dat je dit daarom in vertrouwen jegens elkander doet en geen volwassen man één op één met kinderen omgaat. Leer je kinderen praten over alles.
Ik doe zelf, deed zelf, beoordelingen van audiovisuele projecten op het ROC, die leerlingen gemaakt hadden. Ik hield altijd de deur open, ik weigerde één op één in een klein kamertje te zitten met een leerling. Liever nog deed ik groepsbeoordelingen, dan zagen andere leerlingen wat ze allemaal gemaakt hadden, hetgeen enorm stimulerend werkte, maar mij als gastdocent ook meer kwetsbaar maakte, als ik onzin zou verkopen, want dat prikt zo’n groep zo door.
Dus doen leeraren die niet denken als ik doe niet graag groepsbeoordelingen.
Pedofielen Het is al enige jaren terug dat pedofielen een website openden voor pedofielen. De samenleving viel daar overheen. Het was een schande. De website moest uit de lucht. Hoe DOM kan je als samenleving zijn !
Een realiteit IS dat er helaas pedofielen ZIJN.
Wat wil je als ouder, dat je kinderen veilig zijn, toch?
We weten dat ze er zijn dus ONTKEN dat niet door zo’n website uit de lucht te halen. Als je eenmaal begrijpt hoe het denken werkt, snap je dat het juist GOED is als pedofielen een uitlaatklep hebben voor hun gevoelens die voortkomen uit hun DENKEN. Als ze het niet uiten, blijft het verborgen en loopt je kind juist méér gevaar!
Geef die lui een plek en laat ze met elkaar praten en chatten en zet daar wat begeleiding op door mensen die deze materie snappen. Dat is veel beter dan het te onderdrukken, want wat je onderdrukt komt er op een dag heftiger uit, met de slachtoffers van dien.
Op die website mag natuurlijk geen kinderporno verspreid worden. Je kunt het ook veel makkelijker controleren.
Leer die pedofielen over hun denken, maar ja, als de zogeheten ‘gezonde’ mensen dit al niet snappen…… dan blijf je dweilen met de denkraan open….
De katholieke kerk is toch wel het ultieme voorbeeld mensen……
Haal het uit de schaduw, pas dan kan je werken aan oplossingen.
Het ontkennen van wat REALTEIT IS, is wat heel veel zogeheten ‘gezonde’ mensen doen en dat is een doodlopende weg en geeft kindermisbruik.

Besef dat heel veel volwassen mensen seksueel van nature véél vrijer zijn dan wat volgens aangeleerd denkscript aan henzelf is toegestaan, dus wordt het stiekem.
We oordelen zo graag elkander vanuit dat vastzittend denkscript.
Het internet is een fantastische encyclopedie. Er zit veel rotzooi op en ook veel info. Doe je seksueel onderzoek naar hoe en wat mensen doen en wensen op seksueel gebied, kijk er eens rond. Ik heb het niet over porno. Porno is de rotzooi die mensen maken om te verkopen aan derden. Maar er zit tussen seks in de slaapkamer tussen vaste partners en porno een hele wereld aan variaties die mensen zoeken, willen, wensen doen. Het mooiste vind ik wel de ‘dubbelheid’ van mannen die een vrouw als bezit willen hebben, jaloers zijn als die eigen vrouw ook andere gevoelens heeft, iedere andere man zien als bedreiging terwijl ze zelf de stiekeme gluurders zijn naar de seksuele vrijheden van andere stellen die hun seks af en aan vrij beleven op het internet voor de ogen van duizenden virtuele mee kijkers. Tja…….

Een relatie starten op basis van liefde als je begrijpt wat liefde is en maak als gewenste levenspartners de afspraak, als je dat na ontdekken van die je zelf waarlijk bent wenst, om te trachten zoveel mogelijk je seksleven monogaam te houden, daar is niets mis mee en dat is veel realistischer dan elkander eeuwige seksuele trouw te beloven en vanuit die fictie de kans te lopen om door de partner gedood te worden als het niet gelukt is.
Sommige mensen stenigen dan….. de vrouw.

Wat te denken van jonge meiden die met hun strings uit hun broek lopen te pronken, maar zeg er niets van… Allemaal menselijk gedrag. Ik kan hier ook weer een boek over vol schrijven. Het gaat altijd weer om het denken.

Ik zou nog veel verder door kunnen gaan, maar staak het hier even.

Samenvatting:

Toen ik na acht dagen van verhoor werd thuisgebracht, dacht ik dat ik een verkrachter was. Niets was minder waar, maar ik geloofde > dacht > gevoel, het wel door de verhoren van justitie Nederland. Een van de rechercheurs die mij thuis bracht, sprak in onze keuken tegen mij uit: ‘Doe er je voordeel mee.’

Heden:

Een wezenlijk gedeelte van vrouwen is veel vrijer, dat zij zich mogen uiten vanwege eenlijnig mannen denken dat hen onderdrukt. Daar kan ik nog wel eens een mooi boekje over schrijven!
Veel vrouwen worden onderbewust onderdrukt door aangeleerd scriptdenken……
Mannen en vrouwen weten het niet meer door eeuwen van verkeerd aangeleerd scriptdenken.
Een seksueel onderdrukte vrouw ontwikkelt zich maatschappelijk ook minder goed dan zij zou kunnen, want onderdrukt een vrouw zichzelf seksueel, dan onderdrukt zij zichzelf als geheel.
Kijk naar de vrouwen die onderdrukt worden, kijk ernaar, het is simpel, des te meer vrouwen onderdrukt worden, des te slechter kunnen ze autonoom functioneren, of die onderdrukking nu door aangeleerd scriptdenken komt of letterlijke onderdrukking door de jaloers bezitterig denkende man.

De jaloers en bezitterig denkende mannen zijn de kwallen van de samenleving. Mannen raken gefrustreerd, omdat zij één dan wel meerdere vrouwen willen opeisen als hun bezit. Des te vrijer de vrouw is, des te leuker en aantrekkelijker vindt de man die vrouw. Maar de man heeft geleerd volgens denkscript te denken in die vrouw te zien als zijn bezit en dat doorspekt met jaloersheid, hetgeen mannelijk kleutergedrag is, doorgegeven van moeder op moeder op basis van manneneisen hen opgelegd over de eeuwen van vaders op vaders en van hun vrouwen en moeders op de kinderen, en het blijft zich herhalen, dat noemen we ‘cultuur’.
De vrouwen hebben door aangeleerd denken weer geleerd niet eerlijk te zijn, dus hebben partners valse verwachtingen, en dat woekert door, en door, en door.
En als het dan uitkomt, heb je datgene waar daadwerkelijk de meeste moorden door plaatsvinden en waar géén stille tochten voor worden gehouden…..
Is dat ook uw lot ?

Ik vraag me wel eens af waar die niets ontziende adelhouders hun motivatie uit halen om zo fanatiek bezig te zijn met bits en bytes te verzamelen ten koste van de samenleving en mensenlevens. Ik denk dat ze best wel eens in hun seksuele oerbehoeften gefrustreerd zouden kunnen zijn. Dat zou een leuk onderzoekje waard zijn! Dat is wat ik eerder bedoelde met ‘de natte droom van de adelhouder’.
Neem als tegenhangend voorbeeld even het volgende: Een van de rechercheurs die onze valse zedenzaak deed, was een in jeugd en zeden gespecialiseerd rechercheur. Hij was de grootste vuilbak, want hij hield mijn partner de door hen zelf gemanipuleerde valse kinderporno foto voor en vroeg haar, ‘wat is dit ? Dit doet jouw man met jouw kinderen en we hebben nog véél meer gevonden.’ Toen brachten ze haar na drieëneenhalve dag naar haar zuster, die ook was voor-geïnformeerd door hem, de overbuurman, ha.
Tegen mij zei rechercheur E.v.d.S. tussendoor een keer: ‘Jij moet eens aan vrouwen vragen wat ze willen.’ Ik werd helemaal gek en zei bij alles wat ik nodig had, al was het de wc doortrekken van de politiecel, via de intercom “WILLEN jullie de wc doortrekken alstublieft.’
Een van de mij verhorende rechercheurs zei “je mag wel op mij schelden” maar dat kon ik helemaal niet. Nu wel en goed onderbouwd ook.
De smerige rechercheur die mijn partner verhoorde zei tegen mijn partner, ergens toen ze vast zat: ‘Ik heb je wel eens dikker gezien….. in je gezicht’, doelende op de privéfoto’s die ik van mijn partner gemaakt had in het kader van haar persoonlijke groei en die de recherche bezoedeld had. Voor deze rechercheur heb ik een uiterst kort lontje, psychische verkrachting, Amerikaanse Abu Ghraib technieken……..
Deze zelfde rechercheur was ook betrokken bij de landelijk veel geruchtmakende zedenzaak in Emmer Compascuum op de basisschool De Dreef. De ouders aldaar geloofden dat er echt iets gebeurd was, dat er kelders waren, clowns. Maar alles bleek op een denkscript fout te berusten, niet bewijsbaar, alles onderzocht en die kelders waren er niet, toch bleven de ouders dat geloven in hun denken.
Hoe kan dat?
Nou, simpel, ik geloofde de recherche ook en geloofde dat ik een verkrachter was omdat zij dat aan mij wijs maakten en pas vele vele maanden later kwam ik tot de conclusie dat ik helemaal géén verkrachter was, maar dat dit mij was aangepraat door de recherche.
Laat nou die vuilbak, die specialist van een zeden- en jeugdrechercheur die onze zaak deed ook de zedenrechercheur zijn geweest in die zaak te Emmer Compascuum op school De Dreef.
Laat het die rechercheur nou zijn die aan mijn schoonzus vertelde, voorafgaand aan de terugkomst van mijn partner uit de politiecel, ‘dat ik het heb gedaan, dat ik jaren achter de deur blijf en zo niet zal ik het ook doen met onze eigen dochtertjes’ en met die gezindheid, in mijn schoonzus haar denken ingelegd door deze zeden- en jeugdrechercheur, ving mijn schoonzuster mijn partner op.
Dus, oftewel, waarom geloofden de ouders te Emmer Compascuum dat die kelders er waren, kunt u tellen, ik wel, de FOUTE zeden – en jeugdrechercheur.
Dan blijft de vraag van het waarom die zedenrechercheur zo handelt.
Tja, dat kwam mij spontaan ter ore, nu vele jaren terug en iemand zei me zomaar: ‘Hij heeft zwak zaad. Hij kan niet op normale wijze zelf kinderen verwekken. Dat gebeurt met medische hulp.’

Dus, welke eigen seksuele frustratie neemt een mens wellicht mee in zijn werk ?
Aan die fantastische rechercheur draag ik dit essay op, en aan de eerste advocaat en aan magistraat Mr. R.G. en aan de bewuste rechtspsycholoog opdat zij in hun eigen spiegel mogen kijken. Ja, ik heb de namen van deze labbekakken.
Laat deze rechercheur mijn foto in zijn denken gegrift hebben en laat hij zich verschuilen als deze geestelijke verkrachter mij ziet. Ik wil deze smeerlap alleen maar tegenkomen in een rechtbank als hij afgemaakt wordt door oprechte rechters.
Ja, dit essay doet mij meer als ik had verwacht, en logisch toch….

De wereldeconomie stort op een dag in, omdat het gebaseerd is op lucht, pure lucht, de wereldwijde economie heeft geen basis meer, dat is geen doem denken, het systeem zelf is gedoemd.
Logisch denken geeft dat iets niet eindeloos kan groeien, simpel……. dat is het sprookje van “Sjakie en de bonestaak”. Het economisch systeem heeft geen basis meer en zweeft en wordt steeds meer top zwaar. En als je dan de adelhouders en het denken van banken neemt, zie je hoe wankel dat systeem is geworden, dat maakt de lijfeigenen onrustig en geeft ze korte lontjes, want de top van Nederland gaat gewoon door met zakken vullen, het grote A.H. hamsteren. Het systeem kan iedere dag zomaar om donderen, want kunnen mannen die eenlijnig denken zoals ze doen in de bancaire wereld wel zo goed denken dat ze het systeem overeind houden, of is het zo dat deze mannen vanwege hun denken inzake het eigen zakken vullen het grote gevaar zijn van de economie omdat ze niet aan het geheel (meerlijnig denken) maar aan de eigen gevulde portemonnee denken?
In de Tweede Wereldoorlog hadden de Nazi’s nog de joden om hen hun diamanten af te stelen. Nu niet meer. Nu heeft de overheid alleen nog maar de lijfeigenen om te plukken ten bate van de adelhouders.

Mensen die in de bovenlaag van de samenleving zitten beschermen elkaar, door dik en dun, omdat het hun eigen belang is, en dat heet in respectabel normaal Nederlands CORRUPTIE, maar met een nette witte boord benaming.
Kijk ernaar en het is zichtbaar.

Zowel justitie Nederland als de strenge moslimreligie heeft aan de top van hun regime de mogelijkheid voor de lijfeigene dichtgetimmerd, er is uiteindelijk geen recht in de extreme moslimgemeenschap en binnen justitie Nederland is dat er ook niet, omdat de mensen die in die hiërarchie zitten van de Staat der Nederlanden elkander afschermen en de wetten daarop hebben afgetimmerd, dat is in de strenge religieuze groeperingen eender.

Onze Grondwet stelt in artikel 17 dat niemand de burger in zijn gang naar de rechter mag beletten. Nu dan, in het civiel recht inzake schadeclaims van boven de vijfduizend euro is dat wel het geval met regelgeving die ongrondwettelijk is. Ik kan daarom de rechtspsychiater niet aanpakken, omdat de regelgeving de grondwet aan de laars heeft gelapt. Zelf zou ik dat zondermeer kunnen, maar die weg is lang en de advocaten die ik verplicht moet gebruiken kan ik niet betalen. Dat is zo’n voorbeeld van het door de overheid dichttimmeren van de mogelijkheden van de burger in de rechtsstaat Nederland.

Neem nu alleen dat meisje Sahar, dat vanaf haar vierde in Nederland woont en dat de Staat der Nederlanden wilde uitwijzen op haar veertiende.
Welke idioot maakt daar een hype van. Iedereen die normaal nadenkt, weet dat zij gewoon hier thuis hoort, geen discussie over mogelijk. Maar media en politiek maken daar een hype van vanuit het denken vanuit het eigen bureau en bureauregels, dat is je reinste nazisme…. . Ja, stevige uitspraak maar Nazi’s waren in hun DENKEN net zo mensen en voerden de joden af!
Ieder normaal mens zou denken en dus zeggen, laten we dat even gladstrijken, dit kan niet zo, simpel, los dat op en doe dat kind geen psychische schade aan.
Nee, de PVV niet en de hen aanlikkende politiek natuurlijk ook niet, maar die passen dan ook goed in een NSB denk wereld waar bureaublad denken heerste als ziekte.
Ken je geschiedenis mensen, ken je geschiedenis, Nederland is slechts nog geen 200 jaar oud.

Of neem inzake het script denken het McDonald’s-meisje. Wie kent de McDrive niet. Bij de paal zeg je: ‘Mag ik een McChicken-menu, groot, met Cola Light en fritessaus.’ In de praatpaal doet het ‘klonk’ in het denken van het meisje, klopt mijn boodschap niet met haar aangeleerd McDonald’s script.
Dus begint het McDonald’s-meisje opnieuw: ‘Wilt u een McChicken-menu?.’ … Druk op de computerkassa. ‘Wilt u een groot of medium menu? Wat wilt u drinken? Wilt u Fritessaus?’ Druk op de computerkassa. ‘Is dit uw hele bestelling?’ ‘Ja.’ Laatste druk op de computerkassa. Dan de laatste geprogrammeerde opmerking: ‘Dan mag u nu doorrijden naar het eerste raam.’
Zulke McDonald’s-meisjes luisteren niet eens meer. Ze luisteren alleen naar hun aangeleerd McDonald’s-denkscript……annex ‘kennis economie’.
Test het maar eens, is leuk!
Dit is onze kenniseconomie inzake het denken mensen, heerlijk…..

Mensen denken door hoe het na de oorlog en wederopbouw gegaan is in denkscripts waarin het eigen denken toonaangevend is, het eigen denken is echter slechts een onderdeel van het algemeen denken. Maar ja, als je dat niet geleerd is, denk je dat je eigen denken toonaangevend is en die mens staat vaak stil in vernieuwing van het eigen denken. Te moeilijke zin wellicht…..
De marktwerking is de sublieme ziektemaker van het denken, regels die belangrijker zijn dan het mens zijn, het belang van het eigen bureaublad ter verrijking en groei naar promovering. Ziek is dit denken, ziek, ziek, ziek, ziek, ziek, ziek.
Hoe durf je het eigen belang van je bureaublad te verdedigen ten koste van het meisje Sahar dat vanaf haar vierde in Nederland is groot geworden, ik KOTS op de gedachte van het handelen van dit soort leidinggevende Nederlanders geachte politieke Nederlanders.
De discussie ten aanzien van Sahar’s verblijf in Nederland is hetzelfde misbruik door de overheid als mijn ouders van mij gemaakt hebben. Waarom neukt de overheid haar niet ook nog even, maakt niet uit, Nederland heeft haar als Nederlander MISBRUIKT van uit eigen denk belang. Snap je dit niet? Doe dan wat aan je denken, ik ken dit mensen, ik ken dit.
Ben ik hard, nee, ik ben realist en terrorist ten aanzien van het vastzittend denken.
Nederland heeft Sahar nu reeds MISBRUIKT uit eigen belang en dat is een blijvende schade toegebracht aan haar. Ja, jij (als het van toepassing is……..)

Nederland heden blijkt puur en 100% kindermisbruik. Politiek Nederland vanuit je beperkte inzichten vanuit mooie bureauregelgeving, er ontbreekt ieder menselijk mededogenschap aan, alleen het eigenbelang en adelhoudersbelang staat voorop. SCHAAM JE POLITIEK, vazallen van de adelhouders, schaam je om hoe je DENKT!
Ja, scheld maar op me, dit is wat het is…………….. Kijk in je eigen spiegel van denken, ik geef het geheel volgens FPK methoden de WOORDEN die erbij horen!

Uit zeer betrouwbare bron hoorde ik dat bij de laatste landelijke verkiezingen er in Zwolle een groep min of meer geüniformeerde mannelijke jongeren liepen te demonstreren op de Melkmarkt te Zwolle, pro PVV met banieren en spandoeken.
Waar ken ik dat toch van ……… ?
Misschien kunnen we Herinneringscentrum Kamp Westerbork alvast gaan herbouwen om moslims vast te zetten om uit te wijzen, de NS helpt wel als hun treinen ten minste rijden kunnen, of ga ik nu wéér te ver …….

In FPK-herstelmethoden benoem je de dingen bij de naam. Ik doe dat, maar kunnen jullie dat ook?
Ik kan niet anders zegen dat ik op dit ziek denken kots, ja KOTS!
En ik onderbouw het middels het DENKEN , dus ik KOTS terecht. Ik ga over mijn nek van de ontwikkelingen in de Staat der Nederlanden. Maar dat mag je niet uitspreken…… vanwege de adelhouders.
Toen ik dit hierboven teruglas dacht ik: bereik ik hier wel mijn doel mee, is dit niet over de top? Maar neen, ik uit mijn boosheid in dit essay. Ik kan dat met schrijven, maar anderen uit het volk hebben dezelfde boosheid jegens de overheid en uiten dat met agressie jegens alles wat overheid is en de reden is de zakkenvullerij van de top der Nederlanden over de rug van de lijfeigene en die top gaat gewoon door met zakken vullen. Tevens vertaald die boosheid van ‘de massamens’ (red. Rob Riemen) in dat het volk zich met vele stemmen op de populist Wilders richt en die heeft veel macht gekregen door de gedoogformule, meer dan als hij in de regering deel had genomen, nu kan hij zijn gezicht verbergen.
Lang leve de marktwerking en dus stemmen trekkerige politici als dit zouden goeie kamp bewaarders zijn in de nazikampen. Geert Wilders mag het huis van kampcommandant Gemmeker wel intrekken, dat staat nog overeind.
Zeg straks niet dat u een en ander niet hebt zien aan komen,“ich habe es nicht gewust”, ik schrijf het aan u.
Het zou fantastisch zijn als het economisch systeem echt helemaal zou inklappen, want dat ben je gelijk van de mensen af die de ziekelijke afwijking hebben van het asociaal bits & bytes verzamelen ten koste van het gewone volk. Als het gewone volk zich nu alvast gaat voorbereiden op een leven zonder dat verziekte systeem kunnen die het beter overleven, en ik denk dat als het systeem op een dag in elkaar klapt we naoorlogse toestanden krijgen waarin het volk zich zal afreageren op de mensen die fout zijn geweest en de toestand veroorzaakt hebben, dan hebben we weer bijltjesdag. Kijk naar Tunesië en Egypte, zo erg is het hier niet maar ik leg wel mijn vinger op de oorzaak van de korte lontjes.

Regionale omroepen zijn rampenzenders en die hebben dan ook allemaal een noodaggregaat bij het pand staan voor als de stroom uit valt. Heeft ons economisch systeem wel een noodaggregaat voor als het financieel systeem op een dag écht omdondert?
Ik bedoel niet de systeempjes die Economen (mannen) aanleggen om het financieel systeem op de been te houden vanwege de fouten die de zakkenvullers maken, ik heb het over een noodvoorziening naast en los van de huidige economische wereldeconomie. Je kunt de ogen daarvoor gesloten houden, maar er zijn al groepen mensen die elkaar diensten verlenen tegen een puntensysteem, zonder geld dus.

Ons rechtssysteem is denkziek, en ons rechtssysteem is de basis van onze samenleving.
En wij willen in Afghanistan rechtsvrede bieden, terwijl we ons eigen denken niet eens snappen.
En dan zijn wij als Nederland nog een ‘goede’ rechtsstaat………
Neen, op de neus van onze minister-president zit een poepveeg van de president van Amerika en dat gaat allemaal om de adelhouders en het eigen belang………
en het mannelijk fenomeen van ‘het haantje willen zijn’ en ja dan ‘lik je iemand wel eens de kont’, dan denkt het ‘haantje’ dat die op de wereld kaart staat, allemaal ego.
(ik heb geen hekel aan Obama of Rutten, het gaat mij om hun denkgedrag)
Leer de Afghaan eerst even hoe de hersenen werken……….
daar steken we geen geld in………
……..
Met Taliban mensen overhoop schieten bevestig je hen die je niet door de hersenen schiet in hun denken, ga dat eerst zelf eens snappen, politiek!

Denk eens anders.
Vrouwen zijn niet het jaloers bezit van mannen.
Timmer niet net als in het extreem moslimgeloof de rechtsweg dicht voor de lijfeigene. Het rechtssysteem stelt dat alle beroepsmogelijkheden open staan, maar, dat is niet waar, is maar of je dit snapt of niet…. uit ervaring.
Wij hebben tot en met het Hof van Discipline de advocatuur die deel uitmaakt van de Quatuor Politica aangepakt, we kregen daar ons gelijk, maar…. er zijn dan geen wettelijke maatregelen meer mogelijk, zover als ik ben gegaan gaan advocaten niet, niet een! Toen zei ik ter zitting aan de magistraten van Het Hof Van Discipline ‘Nou, dat is dan goed dichtgetimmerd en dat houdt dan in dat ik vanaf nu alles kan zegen en schrijven wat ik wil!’ De magistraten bevestigden dat het dichtgetimmerd was maar gaven geen antwoord aan mij inzake dat ik vanaf dat moment vrij was te schrijven wat ik wilde, maar hun lichaamstaal zei veel, héél veel!
Dus wordt wakker volk, lijfeigenen van de op aandelen beluste mens.

Ministerie van justitie, ik noem u bij de u toekomende naam, namelijk die van criminele organisatie inzake het vervaardigen van in bezit hebben en verspreiden van kinderporno om aldus vals bewijsmateriaal te hebben om op mij een karaktermoord te plegen en alle betrokken mensen binnen de Quatuor Politica hebben dit samen in de doofpot gedaan en daarmee is justitie Nederland een wettelijk strafbare criminele organisatie omdat de WET inzake kinderporno en het gezamenlijk deel nemen aan een criminele organisatie feitelijk qua strafmaat exact op elkaar aansluit.
Maar ja, al die mensen die in die sferen samenwerken inzake hun verzamelen van bits & bytes en carrière drang dekken elkaar vanuit de Quatuor Politica af en juist dát maakt hen dus tot de criminele organisatie die zij is.

In de strenge religies zit die toegang ook dichtgespijkerd, bij Justitie Nederland is dat net zo dichtgespijkerd. Dus klets niet tegen mij dat er alle soorten van beroep mogelijk zijn als je oploopt tegen de Quatuor Politica, het bolwerk van elkander afdekkende zieke geesten: Justitie Nederland!

Ik ben geen klokkenluider, ik ben een spiegel drager. Ik daag de Nederlandse organisatie van Justitie met mijn spiegel uit mij uit te nodigen om een verzoek in te dienen bij de Hoge Raad om voor heropening van de valse zedenzaak te verzoeken.
Ja dat is even een omgekeerde wijze van denken, even wennen.
Ik daag namelijk justitie Nederland uit hun ware karakter aan de lijfeigenen te betonen.

Ik stel bewijsbaar dat justitie Nederland een kinderpornografische criminele organisatie is en zal dat volhouden tot justitie Nederland dat zelf juridisch rechtgezet heeft. Ik ga dat niet doen door te wachten of de zieke denkwijze die binnen justitie Nederland heerst bereidwillig is mijn verzoek in te willigen. Ik weet er genoeg van dat ik dat denken niet kan veranderen, dat kost Justitie zo’n 25 jaar, als ze er überhaupt over willen beginnen na te denken.
Alleen justitie Nederland zelf kan dat veranderen, want ook het individueel denken van de mens kan alleen veranderd worden door die mens zelf en dan kom ik terug bij Mohammed B. die in de rechtszaal uitsprak: ‘Ik bid iedere dag tot mijn God dat mijn denken maar niet zal veranderen’, en heb je de Justitiële koe bij de horens.

Zolang de mens seksuele bevrediging blijft zien als het ultieme levensdoel, dat de seksuele bevrediging het heiligste van het heiligste is, seks de top is van de vaste relatie, blijf je enorme problemen houden tot moord aan toe. Ja, ik heb ook seksuele behoeften, dat is normaal, alleen heb ik seksualiteit op een lijn gezet met eten, drinken en slapen en staat liefde voor mij boven deze oerbehoeften. Seks en liefde kunnen samengaan, maar kunnen ook los van elkaar zijn.

Nou loopt er ergens een man rond en die komt seksueel niet aan zijn trekken om wat voor reden dan ook. Die raakt seksueel gefrustreerd. Die man ziet een leuk kind en denkt: ‘Hé, een kind kan ik wellicht makkelijker verleiden tot seks met mij, dan met een volwassene.’ (of kan ik haar van haar fiets de bosjes in trekken)
Des te meer die man gaat nadenken over seks met een ‘grijpbaar’ kind zal uiteindelijk dat vele eraan denken zijn gevoel gaan vormen het ook echt te willen en dus op een dag ook te doen. Kijk om je heen waar al dat misbruik vandaan komt. Katholieke priesters die seksloos moeten zijn, dus zoekt het een andere uitweg.
Zolang je seks als het hoogste levensdoel wilt zien en houden (denkprogrammering) houdt je al dat soort problemen.
Dus leer op scholen gewoon wat seks is en leer mensen hoe je mogelijk pedofiel kunt worden, oftewel, hoe je het niet wordt. Wat je kunt doen als je dat soort gedachten krijgt als het bespreekbaar is……., hetgeen nu niet zo is.
Maar mag dat wel, mag je kinderen wel echt open over ‘denken’ en ‘seks’ leren, is dat niet de taak van de ouders? Maar ja, die ouders hebben niet teveel geleerd over hun eigen denken….. Dus veel plezier met de toekomstige pedofielen zou ik denken….. want ontkennen is doen alsof dit niet bestaat,… en lekker hypen….

Besef, het zit overal, tot in de magistratuur aan toe, het komt overal voor.
Ik heb in het grijs verleden bij Menno Buch een interview gedraaid voor de EO. Menno Buch, de bedenker van de 06-sekslijnen. Behoeftige mannen bellen naar dames die zitten te breien en in een microfoontje hijgen. Menno gooide zomaar een ordner op tafel, hij had er velen van mannen die hun behoeften uiten aan de 06-dames, echt, ze zitten overal. Hij had zelfs een brief met aanbevelingen van iemand hoog uit het ministerie van Justitie, op officieel briefpapier.
Of de homohaat die weer steeds meer de kop op steekt, omdat ‘anders denkende’ het eigen denken centraal stellen boven het denken van anderen. Maar, zoals geschreven, doe vooral niets aan het denken inzake seks.
Of de moord op de Roma door Hitler en consorten, maak ik te grote denk sprongen?

Ik ben dat vastzittend denken overgroeid, ik toon het alleen, met een heldere spiegel.

Inzake het denken gaat het er mij om of justitie Nederland zelf als organisatie de durf en het lef heeft mij te verzoeken een verzoek te doen aan de Hoge Raad om onze oude zaken te heropenen en daarmee zichzelf in haar ware gezicht toont aan de samenleving.
Ik weet allang waar ik sta, Justitie niet. Ja, justitie Nederland als criminele organisatie die zelf valse kinderporno maakt om hun eigen ongelijk te verbloemen.
Ik heb de harde bewijzen, de stukken/onderbouwing.
Het gaat dus, zoals ik al steeds heb gezegd, om het denken……..
Ik ben niet het probleem, het probleem is het vastzittend denken binnen Justitie en die politici die de vazallen zijn van de adelhouders.

Wat ik zou wensen:
Ik zoek mensen die nadenken en net als ik kritisch naar onze samenleving kijken en nadenken over hoe het beter kan. Ik zoek daar samenwerking mee.
Maar ja, zoals geschreven, dat is binnen het denken van velen een bedreiging, dus maak een keuze, de keuze vast te blijven zitten en te denken dat je eigen denken de enige maatstaf is of dat het gezamenlijk denken wellicht een optie is met mindmappen.

Doe mij af als een idioot, prima! Daar heb ik vrede mee, omdat ik verder ben in mijn denken en dat alleen ervaar als uw denkbeperking die inhoudt dat u niet in uw eigen spiegel durft te kijken.

Denk: ‘Hé, hier zit leerbare stof in! Laat ik eens praten met die Huijskens of dit zinnig is voor onze samenleving.’ Maar ja, dat kost wat van jezelf….

Ik heb al zoveel bizarre reacties gekregen op mijn denken.

Een professor die met deze materie bezig is antwoordde mij: ‘U overschat mij, u denkt zo breed.’

Een directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs antwoordde mij: ‘Wij subsidiëren geen video’s’, terwijl ik om een gesprek had gevraagd. Na een tweede brief aan hem kreeg ik dezelfde reactie, de man kan wat ik schrijf niet eens lezen, wel aardig op dat niveau van het ministerie van Onderwijs mensen aan te treffen die een brief niet goed kunnen lezen noch juist kunnen interpreteren.

De burgemeester van mijn woonplaats was het teveel. Die keek mij glazig aan met een blik van: wat wilt u, waar gaat dit over?. Tja, is een kwestie van soepele hersenen hebben denk ik dan.

(Een leuke extra toegift nog, nog even mensen, dit is gewoon een leuk denkding)
Ons gemeentehuis waar ik op zo’n honderd meter vanaf woon is een paar jaar geleden verbouwd. Nieuwe gevel erin van gehard glas van de straathoogte tot plafond. Echt mooi. De naam van het plein is weergegeven in regenboogkleuren en over de ramen verspreid staat in enorme letters CRACKPLEIN. Prachtig. Maar vanaf dag één worden de ruiten kapot geschopt wegens agressie en minachting van de overheid. Honderd meter de andere kant op is het kroegencentrum van Heerenveen. Er is hoegenaamd geen dag geweest dat er niet minimaal twee gehard glazen ramen kapot zijn. Het is dubbel dus blijft wel hangen.
A Hoe komt dit?
B Hoe bedenkt een gemeentebestuur zo’n ontwerp gelegen naast het uitgaanscentrum?
C Ik weet hoe je deze gehard glazen ruiten heel simpel kapot maakt. Daar is een truc voor die weinig kracht kost, die truc leerde ik tijdens mijn werk toen ik tv-opnamen maakte op een fabriek die dit gehard glas maakt. Ik zal het zelfs hier nu niet vertellen want wie van u is in het verborgen leven een hooligan. Ha!
Zou wel weer goed zijn voor de marktwerking, omzet en de adelhouders.
Maar wie verzint zoiets doms als ontwerp naast het uitgaanscentrum, dat kunnen alleen bestuurders zij die niet associatief denken….. toch?

Hoofd competitiezaken KNVB reageerde na een pleidooi, dat ik hem twee uur gaf inzake ‘korte lontjes op en langs het voetbalveld’ met ‘goed gebracht, goed gedaan, prima, maar het is veel, ik moet dit eerst verwerken.’ Nooit meer iets teruggehoord. Ja, als het over het eigen denken gaat, dan haken de meeste mensen af, maar ja, alles staat in verband tot en met elkaar, associatief bezien zeg maar, maar dat past niet meer bij het denken vanuit het eigen bureaublad.
Populisten als “Wildersen” varen daar zeer wel bij, U bent het voorbeeld, toch ?

En wat krijg je dan, dan krijg je leidinggevenden die mensen gaan besturen vanuit MACHT, macht die voortkomt uit ON-MACHT. Leidinggeven hoort de mens te doen vanuit GEZAG, GEZAG krijg je door hoe je bent en handelt als voorbeeld voor de onderdanen. Leidinggevenden die vanuit macht denken krijgen van de onderdanen minachting en dus, voorbeeld, kapot geschopte ramen aan het Crackplein, of ambulancepersoneel en politie schoppen en bespuwen. Is het zo moeilijk dit te snappen geachte politiek?
Of is de politiek net als de in hun denken niet behandelbare mensen in de FPK’s, zoals Mohammed B die iedere dag bid dat zijn denken maar niet zal veranderen…. Want alles heeft met alles te maken en ja, ik denk associatief.
Leiders denken het liefst in hokjes van macht.
Ik denk ook in hokjes maar ik besef dat die hokjes verbonden zijn met elkaar in een mindmap, anders zijn die hokjes niet meer dan gebakken lucht met gouden handdrukken……

Of mensen zwijgen helemaal, reageren niet. Dat doen bestuurders meestal als ze in het nauw komen

Wat ik schrijf, mijn onderwerp, waar ik het over heb is,
als je een en ander samen uitwerkt,
LEERBAAR, maar maakt lijfeigenen minder MANIPULEERBAAR.

Dus kies, wees als politicus de slaaf van de adelhouder of
heb het goede voor met de samenleving die van alle mensen is.

Ik vraag om contact met mensen op bestuurlijk niveau die ook wat willen veranderen in de samenleving, ten goede van die samenleving als geheel en die niet bang zijn het eigen denken in de spiegel te bekijken en dit los van welke politieke of religieuze kleur dan ook, ik zoek mensen die hier ook over willen nadenken op basis van ons mens zijn. Ik kan dit niet alleen, maar ik ga wel door, mijn denken is volgens de rechtspsycholoog o.a. vasthoudend.

Dit essay heeft een enorme tegenstelling in zich, het is namelijk zoals ik aan het begin al schreef eigenlijk niet bedoeld voor u geachte top van Nederland, het is in nader uitgewerkte vorm bedoeld voor de lijfeigenen die U onder U hebt leven, maar dan dus in een aangepaste vorm. Dat ga ik nu verder voorbereiden.

Mijn wens zou zijn het denken als onderwerp op te nemen binnen het onderwijs, beginnende bij de kleuters, ik heb daar genoeg voor aan te dragen.
Dat zou veel meer goed doen dan gratis leerboeken voor de kinderen van de lijfeigenen. Maar ja, alleen kan ik dat niet en ik ben maar een domme dwarse
mavo 4-cameraman, toch!
Politiek ben ik niet in geïnteresseerd, ik denk bewust apolitiek en iedere partij heeft wel wat goeds en ongezonds in zijn/haar programma.
Mijn denken gaat uit van het samen.

En op wat ik zou wensen überhaupt mogelijk is?
JA! HET KAN !

In 1983 ben ik met mijn partner op vakantie geweest in Finland en Zweden. Daar reden ze met dimlicht overdag en ik zag dat dit veiliger was. Ik kan niet bewijzen dat ik de eerste was, maar ben vanaf de zomer 1983, altijd overdag met dimlicht aan gaan rijden, mijn levensgezellin ook. Wat werd en gezwaaid, gewezen en met koplampen geseind ‘je licht brandt.’ Ik bleef het, vasthoudend als mijn karakter o.a. is, doen.
Kijk heden op onze wegen, bijna iedereen denkt anders over overdag rijden met de dimlichten aan. De samenleving heeft haar denken veranderd zonder opgelegde regelgeving door de overheid !.
Kost zo’n 25 jaar…….. met het geven van het goede denk voorbeeld…..
Of gaan we straks samen lekker Soylent Green eten?

Goed mensen, ik sluit dit hier af voor nu.
Alleen mijn dood kan mij doen stoppen, dus doe er wat aan als je de slaaf bent van de adelhouders. (ik heb dit Essay gedeponeerd bij een notaris om uit mijn erfenis dit Essay uit te geven mocht ik vermoord worden om mijn denken)

Een professor schreef mij ‘U denkt zo breed.’ Tja, het is breed maar ook heel smal want ik heb het steeds over maar één onderwerp, te weten: HOE DENK IK?!
En mijn retorische vraag ‘hoe denk ik’ is bedoelt zodat ieder individu die vraag
aan zichzelf stelt.

Jullie weten wat ik zou wensen, als dat ook jullie wens is ….
DENK ik graag mee en ik zoek contact met gezonde denkers
om samen het denken binnen de samenleving te verbeteren.
Ik ben zowel vasthoudend in mijn overtuigingen en soepel mijn denken te veranderen.
Zoals de rechercheur vele jaren terug tegen mij zei, nadat hij mij (in samenwerking met anderen) psychisch volledig gesloopt had, zeg ik nu aan de lezer dezes
‘doe er uw voordeel mee’ ten bate van de samen-leving.

De WWE, World Wide Economy is een ‘bubbel’ en die bubbel explodeert op een dag.
Mannen met mogelijke frustraties en hang naar macht hebben dit bedacht, vrouwen denken anders maar staan in de coulissen. Is de Soylent Green wereld te ver gegrepen, ‘k dacht het niet, die wereld is er namelijk in de realiteit al, alleen eten we letterlijk geen lijfeigenen op maar financieel en psychisch eet de Adelhouder de lijfeigene heden al wel op. De tweedeling in de film Soylent Green is geen fictie maar vandaag reeds een harde realiteit!
De aandelenkoersen stijgen, de adelhouders worden rijker en de lijfeigenen krijgen minder koopkracht. Open de ogen geachte Overheid!

Vroeger hadden de Limburgers een gezegde:
“De directeur van de kolenmijn zei tegen de pastoor;
‘Houdt jij ze dom, dan houd ik ze arm’.”
Mijn openstaande vraag is,
heeft de Overheid geen besef van waar ik over schrijf,
maak contact met mij,
of is de Overheid daadwerkelijk slechts de stroman van de adelhouders,
dan komt bijltjesdag vanzelf wel een keer.

Weet u wat mooi is,
ik haat niemand,
al ben ik wel boos op enkele mensen,
maar dat is mijn emotie.
Die mensen waar ik terecht boos op ben,
zijn slechts het product van hun beperkte denkscripts……
Als ik zou haten
had ik dit Essay niet kunnen schrijven zoals ik gedaan heb,
dan zou ik moorden als de Taliban.

Ik ben geen klokkenluider, ik ben een spiegeldrager,
als u in deze spiegel kijkt mag u aan uzelf vragen
“hoe denk ik” en mag u uw eigen klokkenluider zijn.

Hoogachtend,

Robbert Huijskens
Geboren 21 mei 1957 te Breda

Website www.hoedenkik.nl

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *