Ministerie van Veiligheid en Justitie
t.a.v. Minister van V&J Dhr. Ivo Opstelten
en Staatssecretaris van V&J dhr. Fred Teeven
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Heerenveen, 6 januari 2015.

Geachte Minister en Staatssecretaris van V&J

Op de meeste internet zoekmachines vindt u onder de zoekterm ‘justitie Nederland corrupt’ bij de ‘afbeeldingen’ al snel de brief van u Minister van Veiligheid & Justitie aan mij gestuurd als ‘afbeelding 1. Een afbeelding die afkomstig is van mijn website www.hoedenkik.nl, een inhoudsloze antwoordbrief uit 2011 die kant nog wal raakt.

In dit nieuwe nu aan u toegezonden stuk vraag ik zowel aan u Minister van V&J als ook aan u Staatssecretaris van V&J nu niet wederom met een flauwe inhoudsloze reactie te komen maar om inhoudelijk te reageren en vervolgens heel logisch en terecht ook actie te gaan ondernemen op basis van mijn nu aan u gestuurd stuk;
‘Justitie Nederland Corrupt’.

De basis van een gezond reilen en zeilen binnen ons land is ‘Justitie Nederland’, uw corrupte speeltuin.
Bezie het verhaal, hetgeen geheel onderbouwd is en reageer voor het eerst eens serieus op mijn stuk, zo niet dan faalt u beiden als Minister en Staatssecretaris van V&J en blijft u in gebreken.

Het is (na 18 jaar en 22 zaken, de 23ste loopt nog) tijd dat mij, mijn partner en onze dochters recht wordt gedaan, of bent verder leider van uw Corrupt Rechtssysteem Justitie Nederland.

Dat ik heden wederom exact datgene doe wat de corrupte Bestuursrechter mij verwijt en welke uitspraak door de in mijn geval Corrupte Raad van State bevestigd is, mag duidelijk zijn. In mijn geval is Nederland nu een Politiestaat, uw ‘kindje’.

Ik zie uit naar uw reacties en acties.

Robbert Huijskens

Van Maasdijkstraat 6
8441 CM Heerenveen

0652017771