in mijn geval is tot mijn eigen wederroeping

Justitie Nederland Corrupt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 januari 2015

Auteur: Robbert Huijskens

 vrouwe

 

Justitie Nederland Corrupt

Beste medemensen,
ik heb mezelf vanaf de inname van mijn wapenverlof op 27 september 2011 bewust rustig gehouden op mijn website www.hoedenkik.nl.

Het ‘drieluik’ op mijn website is onveranderd sinds de inname van mijn wapenverlof.
Ja, mijn wapenverlof is ingetrokken op 27 september 2011, ik zou een gevaar zijn voor de samenleving .
Ik ben natuurlijk in het ‘geweer’ (geen schrijffout) gegaan tegen de inname van mijn wapenverlof (mijn hobby) en dat verweer loopt nog steeds…….

Ik ga geen potje schelden vanuit frustratie, ik geef heden met name het corrupt ‘gedrag’ van Justitie Nederland weer op basis van onderbouwde feiten die ik allen in bezit heb.
Het Openbaar Ministerie weet dat ook van mij, ik benoem ‘hen’ verder als ‘O.M.’.

Ik ga twee zo kort mogelijke verhalen in feiten weergeven, ik heb die als werktitel wel ‘Kafka 2 & Kafka 1’ genoemd naar het toneelstuk van Franz Kafka ‘Het Proces’.
Ik ga de feiten als een soort ‘toneelstuk’ voor u opvoeren en noem ze nu maar beter:
‘Huijskens 2 & Huijskens 1’.

 

Eerst even dit:

Gaande de langdurige juridische processen inzake de inname van mijn wapenverlof heeft een Bestuursrechter een waarlijk bizarre Uitspraak gedaan.
Deze Bestuursrechter heeft in de uitspraak gesteld dat de inhoud van mijn ingediende stukken niet wordt behandeld, tevens heeft de Bestuursrechter mij zonder de inhoud te beoordelen in de uitspraak wel kwalijk genomen dat ik die stukken überhaupt geschreven heb en die heb rondgestuurd en ik derhalve terecht mijn wapenverlof (hobby) kwijt ben.
Deze uitspraak is corrupt (artikel 177 Wetboek van Strafrecht).

De Algemene Wet Bestuursrecht stelt in een wetsartikel dat Rechters de plicht hebben alle ingebrachte stukken inhoudelijk te beoordelen. Nu weten we dat Rechters onafhankelijk dienen te zijn maar als Rechters zich losmaken van de Algemene Bestuurswetgeving worden zij wel heel onafhankelijk en dus corrupt.
Met het niet inhoudelijk beoordelen van mijn ingebrachte stukken heeft de Bestuursrechter zich impliciet corrupt verklaard.

Met dat de Bestuursrechter mij daarbij kwalijk neemt dat ik die stukken geschreven en rondgestuurd heb, de Bestuursrechter mij dat kwalijk neemt zonder de inhoud te wegen heeft de Bestuursrechter middels de Uitspraak onze Grondwet Artikel 7 uitgegumd, ons Grondrecht op de Vrijheid van Meningsuiting.

Dat is inzake mijn wapenverlof dus een dubbel corrupte uitspraak van de Bestuursrechter.

Dus maar in Hoger Beroep bij de Raad van State, ons hoogste Rechtsorgaan op Bestuursgebied. Ik zal u niet vervelen met de details.
Kort door de bocht mocht ik ter Zitting bij de Raad van State slechts 5 minuten pleiten waarbinnen ik de vloer met Justitie Nederland heb aangeveegd.
De Raad van State heeft de uitspraak van de Bestuursrechter positief bevestigd en heeft zichzelf daarmee ook als dubbel corrupt neergezet.

Dat is inzake mijn ingenomen wapenverlof dus vierdubbel corrupt van Justitie Nederland .

Ik heb de Raad van State na hun uitspraak een brief gestuurd dat ik niet ‘vind’ dat zij corrupt zijn maar ik ‘stel’ dat zij corrupt zijn.
Kreeg er een flauw briefje op terug van de Secretaris dat mijn zaak afgesloten was.

 

‘Toneelstuk’ Huijskens 2;

27 september 2011, er werd hard op onze deur geklopt, het was niet Sinterklaas, wel stonden er drie blanke gestuurde ‘diensknechten’ voor de deur.
Ik deed het kleine raampje van onze voordeur los en daar stonden twee agenten en een motoragent. Een van de agenten nam gelijk het woord en sommeerde mij ‘openmaken, wij komen uw wapenverlof innemen’.
Ik raakte niet uit balans door hun overrompeling en zei hen heel simpel ‘u loopt maar om, deze deur zit met 4 sloten dicht’ en sloot het raampje.

Wat denkt u, ze gehoorzaamden mij netjes en liepen om.
Ik heb ons hek van het slot gehaald en behield de regie, stak mijn hand naar de agenten uit en stelde me eerst netjes voor.
(voor het zelfde geld had ik mijn geweer bij de hand gehad, stel je eens voor zeg, beetje dom van hen)
Ik vroeg om de ‘motivatie’ en ben die eerst gaan doorlezen, ik liet de agenten staande wachten.

Juridisch onderlegd als ik toen inmiddels wel was las ik kalm de motivatie door en toen ik zag wat mij werd verweten, onder andere dat ik Justitie Nederland in mijn online stukken ‘een Kinderpornografische Criminele Organisatie noem’ zei ik tegen mijn partner die naast me zat ‘dit is koren op mijn molen’.
Er zou volgens de motivatie ook een Proces Verbaal (verder P.V.) in de maak zijn wegens ‘belediging’.

Ik heb mijn bezittingen die avond niet zomaar in bewaring meegegeven, ik heb alle onderdelen die ik mee heb gegeven eerst vastgelegd in een document, tot in detail. Dat document laten ondertekenen door de leidinggevende agent inclusief zijn legitimatie, oftewel, juridisch correct. Ze vergaten mijn verlof zelfs eerst nog mee te nemen en kwamen daar later voor terug.

Ik was/ben overigens als hobby zwartkruit schutter met een antiek enkelschots geweer uit 1871 (dat ik nog steeds heb), mijn 22LR oefengeweer hebben ze samen met de munitie meegenomen. Het kruit staat nog steeds hier bij me in mijn brandkast.

In de bijlage staat de motivatie die bij de inname van mijn wapenverlof hoort als aan mij overhandigd. Zie hoe in die motivatie dingen die ik in verband online heb staan in deze ‘motivatie’ door de Politie uit verband zijn gerukt vanuit hun kokervisie.
Zo doen ze dat…… zo werkt dat…..

 
In ‘geweer’ gaan:

Als reactie op de inname van mijn wapenverlof (hobby) schreef ik als eerste de Hoofdofficier van mijn Provincie Friesland aan. Haar letterlijk gewaarschuwd ‘niet in haar eigen op mij gericht ‘mes’ te vallen’.

Kreeg ik een brief van de Officier terug dat die Juridische kinderporno niet bestaat en het P.V. in de maak zou zijn door de Politie Friesland.

Schreef ik een brief terug dat die Justitiële kinderporno wel bestaat en ik de harde bewijzen daarvan in handen heb.

Kreeg een brief terug van de Officier die al veel milder was, het was niet meer zeker dat er een P.V. wegens belediging zou komen, dat lag in de handen van de Politie Friesland.

Dat Proces Verbaal is dus nooit gekomen, de keutel der dreiging werd ingetrokken maar ik was wel mijn wapenverlof kwijt en mijn bezittingen in ‘bewaring’ genomen.
In ‘geweer’ gaan 2:

Dienst Justis te Den Haag. Hoorzitting op 16 november 2011.
Verliep prima, ik had een en ander zeer goed onderbouwd neergezet.
De Hoorcommissie sprak verbaal uit ‘dat er puin geruimd diende te worden’.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (verder St. v.V&J.) diende te beslissen.
Die beslissing moest, na eerst maximaal wettelijk oprekken van de termijn, ergens in mei 2012 vallen.
Er kwam geen beslissing.
Ik de Dienst Justis gebeld, die zaten te schutteren aan de telefoon ‘ja, ja, nee, het is nog in behandeling’.
Niet dus, even de Bestuurswet erop naslaan, je vindt alles tegenwoordig online.

Als er ‘geen beslissing’ wordt genomen binnen de Wettelijke termijn is dat wettelijk ‘de beslissing’.
Nog een keer; ‘geen beslissing nemen’ IS ‘De Wettelijke Beslissing’.
Dat moet je ff weten.

Wat Justitie poogde te doen is mij aan het lijntje te houden en als ik niet wakker was geweest zouden mijn 6 weken Wettelijke termijn om in beroep te gaan tegen ‘geen beslissing nemen’ verlopen, zou mijn zaak weg zijn. Dit is zó corrupt zeg !

 
De ware oorzaak van de inname van mijn wapenverlof:

Ik ben altijd gefocust op gedragingen vanuit de Cognitieve Psychologie, heeft met mijn leven te maken.

Wikipedia; De cognitieve psychologie is de tak van de psychologie die zich met cognitie bezig houdt, dus met al die psychische processen die te maken hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en informatieverwerking. Het is een van de cognitiewetenschappen. De nog weinig onderzochte en complexe psychische mechanismen van het menselijk denken vormen het onderzoeksobject van deze tak in de wetenschap. In de toegepaste cognitieve psychologie heeft het specialisme ook een meer toepassingsgerichte subdiscipline.
In tegenstelling tot een tak van de psychologie als het behaviorisme, gaat de cognitieve psychologie niet uit van het gedrag van individuen, en de observeerbare indruk die zij maken op de buitenwereld, maar beschouwt de cognitieve psychologie de cognitie als onderwerp dat zelfstandig bestudeerd kan worden.

Sta ik als cameraman bijvoorbeeld in een grote strafzaak opnamen te maken en maak ik mee hoe een Officier van Justitie uit de bocht vliegt door een verdachte tijdens een openbare rechtszitting nodeloos seksueel te vernederen over iets dat niet ten laste is gelegd en de verdachte daarmee in het openbaar seksueel psychisch verkracht, tja, dan moeten ze er toch echt wel even rekening mee houden of Robbert Huijskens ook in de zaal aanwezig is. Dan schrijf ik op privé titel wel even een pittige brief.
Kwam die Officier laatst weer tegen tijdens een Zitting, die was gelijk ‘uit balans’, ha.

In mijn drieluik heb ik de ellende met Tristan v.d. V. aangehaald, gedrag van media, Justitie en ook aan o.a. de Staatssecretaris heb ik nog pittige stukken toegezonden.

De toenmalig Korpschef van de Provincie Zeeland trad 28 april 2011 op in Nieuwsuur en vertoonde populistisch onzin gedrag inzake de schietsport. Ik stuurde de Korpschef een brief en had het over haar gedrag.
Waar ik geen rekening mee hield, hoefde ik ook niet, was dat de 25 Politie Korpsen op het punt stonden omgebouwd te worden naar 1 Nationale Politie waar slechts plaats was voor 10 nieuwe chefs.
Ik had de bewuste Korpschef ‘zwaar op de pik getrapt’ (die zij niet heeft ).

Toen het derde deel van mijn drieluik verscheen stuurde ik dat ook aan haar en zij reageerde vanuit haar ‘emotie’ en liet als Korpschef mijn wapenverlof helemaal vanuit de Provincie Zeeland in de Provincie Friesland innemen, het is daarbij ook uitzonderlijk dat een Korpschef dat zelf initieert.

Deze Korpschef besefte niet dat zij met de inname van mijn wapenverlof met mijn ingenomen 22LR oefengeweer Justitie Nederland, dan wel ‘Vrouwe Justitia’, zwaar in de voet schoot. De Korpschef ‘schoot’ een door Justitie Nederland gesloten beerput open met de inname van mijn wapenverlof.

Deze Korpschef werd als gevolg van haar ‘gedrag’ niet benoemd tot een van de nieuwe Politiechefs en werd naar de achtergrond geschoven
‘toezicht houden op de meldkamers’.
Van daaruit is deze Korpschef vanuit de schaduw uit Justitie Nederland weggewerkt, terug haar oude vak in gegaan, plaatsvervangend Burgemeester.

Tja, hield Justitie Nederland, dan wel de St.v.V&J. wel een probleempje over. De Justitiële Kinderporno lag weer op tafel door de inhoud van de motivatie bij de inname van mijn wapenverlof.
Dat was dus ‘het koren op mijn molen’ en dat ‘puntje’ ligt er nog steeds.

 
In ‘geweer’ gaan 3:

De weg naar de Bestuursrechter.
Geachte burger, het is niet zo ingewikkeld, ik gebruik geen advocaten, ik ben mijn eigen advocaat.

Ik heb een ‘stuk’ geschreven met ‘onderbouwing’, in tweevoud aangebracht bij de Balie van de Rechtbank Leeuwarden voor de Afdeling Bestuursrecht.
Vroegen ze aan de Balie ‘wie is uw advocaat’.
Zei ik ‘ik ben mijn eigen advocaat en een betere’.
Dan nemen ze je ‘stuk’ aan (vergeet geen ontvangstbevestiging mee te nemen).

Vervolgens krijg je een schrijven dat je Griffierecht moet betalen, betaal die netjes en je zaak loopt.

Maak ook een ‘pleitnota’ die je ter zitting overhandigd aan de Griffier en de Rechter, dan wel, Rechters en een aan de tegenpartij. Vergeet bij het ter Zitting ‘voordragen’ van je pleitnota niet de Rechter regelmatig in de ogen te kijken, houdt je de aandacht vast.

Weet wat het verschil is tussen je ‘emotie’ en ‘ware feiten’. Een zaak op basis van emotie voeren verlies je, je wint alleen op basis van onderbouwde (bewijsbare) feiten. Dat is een stukje Cognitieve Psychologie.

De Rechtbank besloot dat het twee simultaan dienende Korte Gedingen werden, dat ging redelijk snel.
Tijdens de zitting heb ik anderhalf uur gepleit. Ook de Justitiële kinderporno weer op tafel gelegd. Zitting verliep best goed.

Wat denk je, de Bestuursrechter kwam met een vaag oordeel, die durfde niets, geen woord over de Justitiële kinderporno, geen voorlopige voorziening.

 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie neemt beslissing:

Ver over de wettelijke tijd nam de St.v.V&J. dan eindelijk een beslissing. Niets nieuws onder de zon. Ik heb niets fout gedaan, zij hebben niets, zij zelf hebben wel foute dingen gedaan zoals kinderporno maken en mijn wapenverlof onterecht innemen op basis van de emotie en het eigenbelang van een inmiddels ex korpschef.

 
In ‘geweer’ gaan 4:

Dat wordt dan een zogeheten ‘bodemprocedure’.
De datum van de zitting werd ook pas weer op de Wettelijk zo lang mogelijke termijn op de Rol gezet, december 2013. (2 jaar 3 maanden)
Alles weer op tafel gelegd.
Ik had alleen geen verklaring van een psychiater dat er niets mis is met mij.
(een psychiatrische rapportage is een nieuwe richtlijn van de St.v.V&J. na Tristan v.d. V. Kom ik op terug)

De uitspraak van de Bestuursrechter in de bodemprocedure is bizar en heb ik reeds benoemd. De Bestuursrechter donderde gewoon de Algemene Bestuurswet weg en gumde artikel 7 van onze Grondwet ‘de Vrijheid van Meningsuiting’ uit.
Pure ‘corruptie a la crème’ en rotzooi maar aan met je voorgebonden ‘bef’.

 
Psychiaters:

Tja, nieuwe eis….
Zag daar tegenop, had zeer negatieve ervaring met een gerechtspsychiater in 1996/1997. Toch maar proberen, gewoon maar een opzoeken via Google.

Ja hoor, de eerste die ik te pakken kreeg wilde wel.
Na de tweede sessie tipte zij mij op ADD, de ‘dromerige versie’ van ADHD, ‘onderzoek dat eens’ zei ze me.

Bij de derde sessie zei ze dat zij mij geen positieve verklaring te zullen geven, dit in samenhang mij even tot ADD’er diagnosticeren en mij dan Ritalin over Dexamfetamine voorschrijven, daar zou mijn karakter door veranderen en zou ik niet meer de behoefte hebben om zulke scherpe stukken te schrijven over Justitie. Ha .

Ik was verbijsterd. Dat zijn drugs (gelijk aan Speed) en met drugs kan je absoluut niet aan de schietsport doen. Sterker nog, ik heb die rommel niet nodig, nooit gehad ook.

Ik kon zelf wel diagnosticeren dat ik op een ADD manier denk, heb er echter niet veel last van zolang ik maar genoeg ‘structuur’ om me heen bouw en gebruik. Ik ben 57 en functioneer prima, eerder te goed getuige de ‘inhoud’ van dit ‘stukkie’.

Een andere psychiater gezocht. Wat bleek, bijna allemaal werken ze naast met reguliere cliënten ook voor Justitie Nederland, ha, partijdig dus.
Daarbij geeft een psychiater iemand nooit een verklaring af dat die geschikt is voor de schietsport, daar steken zij echt hun nek niet voor uit. Hoogstens diagnosticeren ze een mens neutraal geheel los van de schietsport.
En het ‘volk’ maar denken dat dit wel zo is. Dat is nu hoe Wetten en regelgeving als ‘doekje voor het bloeden’ om de emotie van het volk te sussen bedacht worden onder de verantwoordelijkheid van de St.v.V&J. terwijl die Wetten gewoon niet werken en onzin zijn.

Via via werd ik van de ene psychiater naar de andere doorgezet, de meeste willen namelijk sowieso zo’n verklaring niet opmaken. Uiteindelijk kreeg ik een psychiater aangereikt, bleek dat de eerste te zijn die mij wel aan de drugs wilde zetten, ha . Via dat advies werd mij weer een andere psychiater aangereikt die mij wel neutraal wilde beoordelen.

Leuk is dat ADD, als je volgens de regels der diagnostische anamnese werkt, bij mij niet vast is te stellen wegens gebrek aan info uit mijn jongste jeugd.
Ik ‘ben’ zeer waarschijnlijk wel een ADD denker en ‘heb’ het dus niet , wil het overigens ook niet kwijt, het heeft veel te veel voordelen mits je die benut en weinig last van de nadelen hebt, dát weten ze inmiddels ook bij Justitie Nederland .

ADD is ook geen ‘persoonlijkheidsstoornis’, je denkt en associeert gewoon wat meer dan anderen. Niets mis mee….. in tegendeel .

Ik heb uiteindelijk een psychiatrische verklaring gekregen waaruit blijkt dat er niets mis is met mij.

 
In ‘geweer’ gaan 5:

Raad van State.
Reeds over geschreven.
Zij bevestigde de corrupte uitspraak van de Bestuursrechter en verklaarden zichzelf daarmee impliciet ook corrupt te zijn.

Okay, dan denken ze bij Justitie Nederland mij weer in een doodlopende steeg te hebben geparkeerd. Datzelfde deden ze eerder al in ‘toneelstukje’ Huijskens 1.

ADD’ers zijn zó creatief.

 
Mijn in bewaring genomen geweer en munitie:

Let op, mijn in bewaring genomer 22LR oefengeweer en munitie zijn dan nog steeds ‘mijn eigendommen’, die zijn slechts in bewaring genomen.
Na afsluiting van mijn complete beroepsprocedure besloot ik mijn eigendommen onder te brengen bij de handelaar waar ik het gekocht had, die wilde dat wel doen.
Ik belde met de Politie afdeling Bijzondere Wetten en ja hoor, dat kon. Ik zou binnen een week worden teruggebeld.
Dat ‘terugbellen’ duurde een maand.

Werd ik teruggebeld ‘ja meneer Huijskens, ik heb heel vervelend bericht voor u, we weten niet waar het is gebleven. In 2012 stond het nog in de boeken en we kunnen het niet vinden’.
Ik werd er even stil van; ‘ook de antieke hulzen voor mijn antiek geweer zijn weg ? wat nu ?’
Politie; ‘U mag het laten taxeren en mij de taxatie E-mailen, dan wordt het vergoed’.
Ik ontving een Email met daarin nogmaals het verhaal over de vermissing bevestigd.

Nota bene, 2.000 patronen vermist die dezelfde soort zijn als waar Tristan v.d. V. mee geschoten heeft !

Er kwam later bij de afhandeling een brief dat mijn eigendommen abusievelijk vernietigd waren, geleuter dus, ik had de bevestiging al van de ‘vermissing’.
Er is op basis van taxatie € 3.270 aan mij uitbetaald, dat ik bij de inname een gedetailleerde lijst had opgemaakt was daarbij heel nuttig (onderbouwing van feiten).

 
Klacht tegen de Staat:

Okay, wat te doen.
Klacht indienen tegen de Staat der Nederlanden wegens o.a. Corruptie artikel 177 en door Justitie in het verleden gemaakte en als zodanig misbruikte kinderporno, plus de vermissing van mijn geweer met munitie, en nog wat Wetten met Artikel nummers.

Als mijn aangifte onjuist zou zijn zou ik een strafbaar feit plegen waar een jaar gevangenis op staat !
Is een dijk van een aangifte geworden met onderbouwing en al.

Het O.M. wimpelde mijn Klachtzaak tegen de Staat echter wederom weg, o.a. dat de aangifte van onze dochter inzake de Justitiële kinderporno reeds in 2006/2007 was afgehandeld. Jazeker, die is corrupt afgehandeld, zie Huijskens 1.

Ook de afhandeling door het OM van mijn gehele Klacht tegen de Staat is incompleet en corrupt.

 
Hoger beroep tegen de Staat:

Die heb ik ingediend, loopt nu als een Ex artikel 12 procedure bij het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Duurt zo lang zij maar willen, zit geen Wettelijke termijn op.
Maar ja, bij het Gerechtshof ben ik al geweest en ik heb de corruptie aldaar wel leren kennen.

Ik had geen zin meer om te wachten dus ik maak de corruptie nu gewoon zelf bekend met dit stukkie.
Ik ga dus gewoon lekker ‘voorlopen’ op wat het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden nog met een officiële gemotiveerde uitspraak zal moeten gaan doen.

Ik heb het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden drie opties gegeven;
1 puin ruimen
2 de corruptie impliciet nogmaals bevestigen met een extra bizarre uitspraak
3 mij ‘koud’ maken

 
K.N.S.A.:

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.
Mijn sportschietclub wil mij terug, ik wil mijn sportschietclub ook terug.
Ik heb na de uitspraak van de Raad van State maar gewoon een nieuwe VOG Sportschieten aangevraagd bij het Ministerie van Justitie, dan wel de St. v.V&J.
Die VOG kreeg ik na de uitspraak van de Raad van State per ommegaande namens de St.v.V&J., mij valt namelijk niets te verwijten behalve dat ik me uit op mijn website hetgeen valt onder onze Grondwet Artikel 7, de Vrijheid van Meningsuiting.
Durft het K.N.S.A. Bestuur mij mijn licentie niet terug te geven. Tja.
De KNSA niets durft dan slaafs het narcistisch gedrag van de St.v.V&J te volgen
Ik noem dat ‘bruine neuzen’ gedrag.

Dat zelfs het K.N.S.A. Bestuur met hun Juridische afdeling het ‘corrupt systeem’ afdekt zie je ook hierin weer terug….. dat is angsthazen gedrag,

 
Toneelstuk’ Huijskens1:

Toneelstukje Huijskens 2 heeft een achtergrond.
Achtergrond ‘toneelstukje Huijskens 1’ is een bevestiging van de corruptie in ‘toneelstukje Huijskens 2’.
Ik beperk Toneelstukje Huijskens 1 tot de hoofdlijnen.

Daarna ga ik nog mijn harde conclusie trekken inzake de corruptie van Justitie Nederland vanuit de Cognitieve Psychologie.

 
1996, valse zedenzaak:

Wij kregen een klein jaar nadat Marc Dutroux in België was opgepakt, een klein half jaar na René Lancee, een valse zedenaangifte over ons heen.
De Politie Drenthe dacht op basis van de aangifte en ondersteunende aangifte met mij een soort Marc Dutroux van Drenthe op te kunnen pakken.
Niets bleek minder waar.
Een nadeel voor mij toen, ik had/heb een ADD manier van denken hetgeen ik toen niet wist.

Ik stap even helemaal over de inhoud van die valse aangifte heen, de in’s en out’s laat ik weg. Ik ken die zaak op mijn duimpje, gaat nu om het gedrag van Justitie én de advocatuur.

Ik werd in 1996 aangehouden, was zelf op verzoek van de Politie naar bureau Assen gereden. Ik werd in bewaring genomen en ik wist niet bewust wat er met mij gebeurde maar er ‘knapte’ iets in mij, iets dat ik diep van binnen voelde gebeuren.
Door de aanhouding werd mij (als voor iedereen onbekend ADD denker) mijn ‘structuur’ afgenomen en ik viel psychisch in een eindeloos diepe put, ik was alle houvast kwijt.

Ik onderging 8 dagen verhoor van drie perioden per dag, uitgezonderd mijn twee nachten en één dag in een echte gevangenis. Voor de tweede maal in mijn leven geraakte ik psychisch gedepersonaliseerd in de gevangenis. (mijn eerste had ik al heel jong door mijn ‘lieve zorgzame’ misbruik ouders)
Ik geraakte psychisch volledig van het padje door de aanhouding.
Ik mocht geen computer gebruiken (structuur behouden) en ben gehersenspoeld uit de verhoren thuis gebracht, volledig weerloos en psychisch helemaal de weg kwijt.

Ik vroeg me af wat er gebeurd was en ben gaan analyseren, jaren mee bezig geweest. Dat in combi met onbekend zijn met mijn ADD denken en dubbel gedepersonifieerd zijn geraakt was een beste ‘kluif’ om aan te werken.

Ik ben nu 18 jaar verder en Justitie Nederland krijgt de ‘zak stront’ door hen gemaakt gewoon terecht van mij terug, die ‘zak stront’ is namelijk van ‘hen’, is hun eigendom.
(dit bedoel ik met de puinhoop opruimen, Justitie Nederland dient die zak met hun eigen stront op te ruimen, daar help ik hen bij voor een eerlijker rechtssysteem voor u, mij en de samenleving)

 
Advocaat 1:

Mijn partner en ik zijn in 1996/1997 absolute leken op juridisch gebied.
Ik sodemieter psychisch volledig onderuit. Mijn partner op haar manier ook maar anders.

De Politie ging gedurende mijn verhoren terug naar de valse aangeefster voor extra ‘horen’, later ook naar de valse ondersteunende aangever, beiden vielen daarbij door de mand. (dossier kennis)

Wat te doen. Het O.M. had te maken met twee mensen die onterecht psychisch kapot waren gemaakt door het Justitieel Systeem.

Onze eerste advocaat gooide het buiten ons weten om op een deal met het OM.

Als leken moesten wij onze weg vinden in wat er gebeurd was en gebeurde, beiden psychisch zwaar in de knoop door wat er gebeurd was.

Advocaat 1 wees ons op de zaak ‘René Lancee’, dat wij er net zo zouden zijn ingeluisd.

Wij legden contact met René Lancee. Die beoordeelde onze zaak en adviseerde ons. Op advies van René begon ik te analyseren.
Wij schotelde onze advocaat vervolgens voor wat wij wilden.
Advocaat ging uit zijn dak, werd boos omdat wij contact met Lancee hadden gezocht en liet ons diezelfde middag vallen.
Advocaat 1 zei ons nog ‘reken maar op een kleine douw’ alsof hij dat al wist.

Deken Advocaten erbij. Advocaat 1 moest verder met mijn vrouw, ik moest een andere zoeken, dat werd advocaat 2.

Advocaat 2 die mijn zaak overgedragen kreeg, slechts een maand voor de zitting, zei ‘gewoon de zaak doen, dan hoger beroep en daarna schadevergoeding’. Leugens.
Ik kreeg het strafdossier mee naar huis ter analyse.

 
21 mei 1997:

Exact op mijn 40ste verjaardag, Meervoudige Kamer te Assen.
Dat is pas een tof 40ste verjaardagsfeestje…….

Het strafdossier was nooit met ons doorgenomen, door geen van beide advocaten.
Ter zitting hadden beide advocaten geen pleitnota, oftewel, we zijn niet verdedigd.
Rechters zien dat en kunnen ingrijpen, doen dat echter niet.
De Rechters weten dan dat de verdachten er door het OM in samenwerking met de advocaten worden ingeluisd.
Geen pleitnota presenteren betekent geen tegengas geven aan het OM en een veroordeling kan dan eenvoudigweg niet uitblijven. (wat wisten wij…. toen)

 
Hoger Beroep:

Wij gingen als stel, leken op juridisch gebied en door de Recherche psychisch kapot gemaakt, door met advocaat 2. Hoger beroep werd ingesteld.
We merkten dat ook hij alleen anekdotes vertelde over zaken en hoe Rechters zijn. Er werd geen ‘plan’, dan wel strategie uitgestippeld over onze zaak.

We besloten een gooi te doen naar een derde advocaat, een die net een boekje had uitgebracht over valse zedenaangiften, hij was expert op valse zedenaangiften. Ik had de analyse van het strafdossier af, twee ordners vol, gerubriceerd op alle punten vernoemd in het boekje van deze advocaat. Ook deze derde advocaat gaf geen solaas en adviseerde ons het hoger beroep in te trekken.
Geen enkele reactie op mijn analyse inclusief de Justitiële kinderporno.
Volgens advocaat 1 mocht Justitie zelf kinderporno maken om te misbruiken bij verhoren en i.v.m. karaktermoord plegen.

René Lancee zei ons over “het vanuit onze angst en onmacht intrekken van ons hoger beroep”; ‘daar krijg je spijt van’.
Ach, ik doe er heden alsnog mijn voordeel mee…… Justitie Nederland ten spijt.

 
Het leven ging door:

Onterechte taakstraffen uitgevoerd.
Jaren bezig geweest mezelf te hervinden na de hersenspoeling door Justitie Nederland. Over de jaren steeds sterker geworden.

 
Anno 2000:

Via de oudste broer van de valse aangeefster een gesprek met haar gehad op neutraal terrein. Geluidsman, audio zender en DAT recorder erbij.
Zij gaf toe wat ik horen wilde. Die opname met transcriptie ligt al jaren binnen Justitie Nederland.

Nog bij een advocatenkantoor uit Friesland geweest met een dubbele naam.
Ook zij boden geen enkele soulaas.
Ik vond mijn dossiers terug bij een andere civiele advocaat elders….. die waren zonder overleg gewoon doorgegeven……..

 
Anno 2001:

Mijn partner en ik hadden VOG’s nodig (verklaring omtrent gedrag), beiden voor verschillende doelen. De Reclassering Nederland maakte in die tijd rapport op.
Ik kreeg geen VOG van de Burgemeester vanwege het uiterst negatief rapport over mij van de Reclassering.
Gelijk een VOG aangevraagd voor mijn partner, ander doel. Zij kreeg een positieve verklaring van dezelfde Reclassering Nederland, Nota Bene, over een en hetzelfde strafdossier. De Burgemeester wilde ook toen geen VOG afgeven.

Klacht ingediend tegen Reclassering. Mijn eerste eigen zaak zonder advocaat.
Glansrijk gewonnen Rechtbank Groningen.

Klacht ingediend tegen Burgemeester voor mijn vrouw, ook als eigen advocaat. Gediend op het Provinciehuis onder verantwoordelijkheid van de Commissaris van de Koningin. Glansrijk gewonnen.

Na twee jaar strijd hadden we ieder een VOG.

 
Anno 2006/2007:

Nieuwe VOG’s nodig. (iedere VOG wordt afgegeven met een bepaald doel en is niet algemeen geldend) De Wet was veranderd, VOG afgifte viel vanaf toen onder Justitie Nederland. (ook weer een ‘doekje voor het bloeden’ voor het volk)

Onze dochter, inmiddels meerderjarig, pikte het niet meer, van haar is van een onschuldige video toen zij klein was kinderporno gemaakt door Justitie Nederland. Die kinderporno is ingezet bij het verhoor van haar ouders alsof die door haar vader zou zijn gemaakt.
Die videoprint is in mijn strafdossier geplakt als zijnde een vieze afbeelding van mijn dochtertje alsof die door mij zo was vastgelegd.
Ik heb het strafdossier én de originele opname in bezit !
Vals bewijsmateriaal gemaakt door Justitie Nederland.

Wij besloten als gezin vol in de aanval te gaan, we waren Justitie Nederland zat.
Simultaan startte wij toen vier zaken op zonder hulp van advocaten;

Aanval 1;
Onze dochter deed aangifte wegens kinderporno vervaardigd en misbruikt door Justitie Nederland.
OM wimpelde het af.
In Hoger beroep, de Advocaat Generaal van het Gerechtshof Leeuwarden verdedigde ‘het knijpt wel maar betrof een nastrevenswaardig doel uit hoofde van de ambtsuitoefening’.
Als dit waar is, en het is waar, is het wel een heel verdorven manier van denken binnen Justitie Nederland !

Aanval 2;
Het onder de nieuwe Wet inzake VOG verstrekking te wegen ‘risico profiel’ dat onder verantwoordelijkheid van St.v.V&J. is opgesteld heb ik een hoorzitting afgedwongen te Den Haag bij de Dienst Justis. Dat risico profiel is belachelijk. De Dienst Justis gaf mondeling toe dat die Wet ‘een doekje voor het bloeden’ was voor de emotionele geruststelling van het volk. Wij kregen echter toch geen nieuwe VOG’s.

Naar de Bestuursrechter gestapt. Pas toen kregen wij van de St.v.V&J. alsnog VOG’s maar letterlijk pas daags nadat wij de zaak reeds bij de Rechtbank hadden aangebracht vielen de VOG’s via de post alsnog bij ons op de mat.
De Rechtbank schreef mij aan ‘of ik de zaak wel wilde voortzetten’, hetgeen betekent dat de Rechtbank Leeuwarden was geïnformeerd vanuit Justitie Den Haag.
Ja, natuurlijk wilde ik mijn zaak doorzetten, ik had 5 pijlen op mijn boog liggen, was er slechts één van afgeschoten door het onder druk alsnog verstrekken van de VOG’s.
Zaak gewonnen, klein maar toch, de St.v.V&J werd veroordeeld het griffierecht terug te betalen, om dat te ontvangen moet je daar echter ook eerst wel weer achteraan bellen.

Aanval 3;
Klacht ingediend tegen de Gerechtspsychiater wegens in 1996/1997 onzorgvuldig opgemaakte psychiatrische rapportage t.b.v. Justitie Nederland.
Kan ik kort houden. Onze klacht is gegrond verklaard.
De rapportage was prutswerk waarmee de gerechtspsychiater mij passend had gemaakt op het smerig vals strafdossier.

Met de gerechtspsycholoog had ik vervolgens weinig moeite. Die trok zijn pro justitia rapportage gelijk in na het lezen van mijn brief aan hem.

Corrupte gasten, doen nog steeds hetzelfde werk voor Justitie hoor….

Aanval 4;
Wij dienden een klacht in bij de Raad van Discipline tegen advocaat 1 & advocaat 2.
Ik bracht mijn stukken aan. Wegens de vermeende kinderporno namen ze de zaak aan en wezen ze die niet af op basis van verjaring.
Advocaat 2 reageerde netjes in zijn Conclusie van Antwoord.
Advocaat 1, de foute, vloog volledig uit de bocht en schreef een stuk ‘proza’ die het expliciet seksueel beleven betreft tussen twee meerderjarige mensen betrof en dat in verweer opschreef alsof het seks betreft tussen een volwassen man en een minderjarig meisje. BINGO !
De foute advocaat die alles had veroorzaakt had ik strak bij de ballen.
Ik diende mijn conclusie van Repliek in bij de Raad van Discipline.
De Deken van de Provincie Drenthe liet advocaat 1 niet meer reageren met Dupliek en bracht de zaak aan bij de Raad om Advocaat 1 te sparen. Dat is zo corrupt.

Ter zitting werd de boel afgeraffeld door de voorzitter. De Voorzitter was de Vice President van de Rechtbank Leeuwarden, verder had hij zo’n 6 advocaten als zijn ‘bijzit’. (ja, ja, ik weet wat ik schrijf)
Ter zitting stond ik wegens het corrupt handelen van de Voorzitter op en werd boos, sloeg met mijn handen op mijn tafel en zei dat de boel verkracht werd. De adrenaline knalde mijn spieren in. Alle aanwezige Advocaten zwegen.
De boel werd corrupt afgehamerd.

Klacht tegen de handelswijze door de Raad van Discipline ingediend bij het Hof van Discipline. Daar aangekomen zei de Voorzitter mijn pleitnota in mijn koffer te laten zitten. De Voorzitter had namelijk eerst nog een strikvraag voor mij;
‘heeft u een klacht ingediend tegen de uitspraak of tegen de handelswijze ?’.
Het juiste antwoord was niet moeilijk, je kunt niet in hoger beroep tegen de ‘uitspraak’, dus antwoordde ik; ‘tegen de handelswijze’.
Het Hof gelijk daarop; ‘Dan is uw klacht gegrond maar er staan voor u geen rechtsmiddelen meer over’.
Ik; ‘Dat is dan mooi dichtgetimmerd’.
Hof; ‘Ja, dat is mooi dichtgetimmerd !’.
Ik; ‘Dat betekent dan wel dat ik vanaf nu kan schrijven en zeggen wat ik maar wil (mits onderbouwd)
Ik zag in de ogen van de Magistraten een ‘schaapachtige’ blik ontstaan.

Ik was wel klaar met dat gehele clubje corrupte mensen.
De Vice Voorzitter van de Rechtbank Leeuwarden is overigens teruggezet naar het Kanton Gerecht, ach, zielig hé.

 
Mijn website:

In 2011 ben ik gaan schrijven om volgende reden en werd tevens mijn website in het leven geroepen.

Ik schreef aan het Ministerie van Onderwijs een brief dat ik graag een gesprek wilde op hoog niveau i.v.m. kennis uitdragen over de Cognitieve Psychologie, dat die bestaande kennis nuttig is, mits ingevoerd binnen het basis onderwijs voor een stabielere samenleving.
Ik gaf het Ministerie van Onderwijs er een klein voorbeeld bij hoe je met voorbeeldvideo’s een en ander werkbaar kunt maken.

Kreeg ik een brief terug van een Secretaris Generaal van het Ministerie van Onderwijs ‘wij subsidiëren geen video’s’.

Ik heb het Ministerie van O. nooit om subsidie gevraagd, ik vroeg om een ‘gesprek’. Ik stuurde een ´reply´, kreeg ik weer dezelfde domme brief terug.
Ze kunnen niet eens op ‘inhoud’ lezen binnen het Ministerie van Onderwijs.

Ik ben maar gaan schrijven, heb mijn teksten rondgestuurd en mijn website kwam.
Zie hier, Justitie Nederland is in mijn geval corrupt inclusief de betrokken advocatuur.
Ik heb de Trias Politica dan ook ‘uitgebreid’ met de advocatuur erbij en noem hen vanuit die samenwerking de ‘Quatuor Politica’.

 
Mijn conclusies:

Binnen de Quatuor Politica wordt te nauw samengewerkt vanuit ego belangen.

Het is goed dat er wordt samengewerkt maar als die samenwerking te klef wordt en belangen worden afgeschermd gaan er dingen fout en wordt een en ander corrupt.
Het wordt ook wel ´kokervisie´ of ´tunnelvisie´ genoemd, ik noem het gewoon ´corruptie´.

Binnen de Quatuor Politica heerst een ongeschreven wet en die is dat confrères t/m Rechters aan toe elkander altijd dekken als dingen fout lopen.
Er zijn uitzonderingen op deze ongeschreven wet, dat zijn de goeie advocaten (die nogal wat kosten), die spelen het spel niet mee maar dienen vanwege deze ongeschreven wetmatigheid binnen de Quatuor Politica wel heel goed op hun schreden te letten.
Als mensen die binnen de Quatuor Politica kans hebben om zo’n advocaat die niet meedoet aan ‘de ongeschreven wet elkander altijd te dekken’ te grazen kunnen nemen, ja, dan maakt de groep die confrère wel af.

Alle advocaten dekken elkaar, ga je de fout in en doorbreek je de ´ongeschreven advocaten code´ (piraten code) slepen de confrères je voor de Raad van Discipline en die rekent hoe dan ook met je af met hulp van de Voorzitter die een hoge Rechter is en afkomstig is uit een Rechtbank.

Als Rechters binnen een lopende zaak zien dat er dingen niet kloppen grijpen zij niet in vanuit belangen afscherming van individuen werkzaam binnen de Quatuor Politica.

Rechters, Officieren, advocaten, ze fladderen door de Quatuor Politica heen wisselend van baan naar baan, de belangen lopen door elkaar heen; “wat was ik ook alweer, een Advocaat, Officier van Justitie of Rechter, even nadenken hoor… ach, wat maakt het vandaag ook uit, we zijn allemaal ‘confrères’ onder mekaar en
“we benne op de wereld om mekaar om mekaar te helpen nietwaar”.
Justitie Nederland als ‘t schaep met de 5 pooten’ (1969).
Er heerst binnen de Quatuor Politica naar mijn mening kennelijk een hoge mate van narcisme, in de politiek overigens ook.

De journalistiek is afgegleden naar ‘stukjes’ maken als amusement, ook wel ‘nieuws’ genoemd. Inhoudelijke materie als hiervoor geschreven is veelal te ingewikkeld en te moeilijk voor hen…. terwijl die simpel is.

Dat Politiemensen gedemotiveerd raken snap ik wel……. De PLV Politiechef annex Hoof Operatiën Noord Nederland verlaat de Politie per 1 februari 2015, dat heeft een reden…..

Ik ben doorgedrongen in deze corrupte materie omdat ik als burger in combinatie met mijn vak mijn eigen advocaat ben geworden, mijn 23ste zaak loopt, de K.N.S.A. krijgt mijn 24ste nog voor de kiezen, aldus ben ik ‘luis in de pels geraakt’ van Justitie Nederland.

Justitie schroomt er niet voor eigenhandig kinderporno te maken van iets dat van origine geen kinderporno is en zette dat gewoon in als vervaardigd door mij.

De Bestuursrechter heeft een onze Grondwet artikel 7 verguizende uitspraak gedaan die de Raad van State bekrachtigt heeft.

De Politiek; niemand doet wat, zij benoemen mijn relaas over de jaren als een ‘individueel voorval’, niets is echter minder waar. Als dit corrupt gedrag van de Quatuor Politica zich over 23 juridische zaken doorzet is er meer aan de hand en treft dit corrupt gedrag door de Quatuor Politica zeker niet alleen mij als individu, Justitie Nederland is vanuit de Quatuor Politica structureel corrupt vanuit ego belangen.

Gezien de vele zaken (22, de 23ste loopt nog) die ik gedaan heb stel ik dat de Justitiële corruptie structureel is en een en ander derhalve niet alleen mijn persoonlijke lotgeval betreft maar dat het niet anders kán zijn dat meerdere mensen daar waar door Justitie Nederland binnen de Quatuor Politica fouten gemaakt worden hetzelfde lot als mij overkomt treft.

En weet u wat nog erger is, het interesseert niemand een reet.

Ik heb nu reeds bewezen dat Cognitieve Psychologie werkt, ik heb de corruptie van ons Rechtssysteem ermee aan het licht gebracht en ik heb Justitie Nederland dat zelf laten doen vanuit hun gebrek aan de kennis inzake de Cognitieve Psychologie,
zinnige kennis die de Overheid inclusief het Ministerie van Onderwijs het liefst weg houdt van de burger. Burgers worden met die kennis aan boord namelijk minder makkelijk manipuleerbaar, de politiek drijft helaas echter op manipulatie van het volk, (dat deed ‘n Duitser ergens van 1937 t/m 1945 toch ook, hoe heette die vent toch).
Het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden is nu aan de beurt in mijn EX Artikel 12 procedure tegen De Staat der Nederlanden.

 
Kennis hebben over de Cognitie Psychologie staat gelijk aan;
zelfbeheersing hebben ten aanzien van samen-leven –> samenleving:

Van voetbalfans die in groepsverband uit hun dak gaan tot Islamitische Staat (I.S.) moordenaars, er ligt allemaal hetzelfde aan ten grondslag, leerbare cognitieve kennis weghouden bij gewone mensen die dan gaan leven op basis van hun ‘emotie’ en daardoor eenvoudig manipuleerbaar (misbruikbaar) zijn door leiders.
Dit fenomeen is pas een ‘Risico Profiel’ waard geachte Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie … ten bate van onze samen-leving !

Naast dat ik voor twee Nationale Herinneringscentra nu meer dan 160 ‘Mondelinge Geschiedenisverhalen’ over de Tweede Wereldoorlog en over onze foute Indië oorlog heb mogen opnemen met overlevenden neem ik sinds december 1999 met de camera ook heel veel voetbalwedstrijden op.
Tijdens mijn eerste registratie in 1999 van een voetbalwedstrijd op het platteland was ik verbaasd over het gedrag van de fans, na de wedstrijd haalde de scheidsrechters hun kleedkamer namelijk niet voordat zij eerst wat klappen van de fans hadden mogen ontvangen. Volgens het Bestuur van de Club ‘was er niets aan de hand’. ‘Voetbal is emotie’ roept ‘men’ dan. Ja ja.

Ik heb in de afgelopen 14 jaar zeker zo’n 500 voetbalwedstrijden als cameraman vastgelegd. Dat spelers wel eens wat teveel aan onbeheerste emotie hebben kan ik nog snappen. Dat trainers echter af en toe emotioneel volledig uit hun dak gaan is belachelijk. Dat publiek massaal als groep emotioneel uit hun dak gaat is beangstigend, oude mensen en al, ‘we’ vinden dat ‘normaal’.
Allemaal gebrek aan bestaande niet aangeleerde kennis inzake de Cognitieve Psychologie, je bent in principe namelijk altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag, ook Justitie Nederland is inzake zelf verantwoordelijk voor hun corrupt gedrag.

De I.S. leiders weten op basis van de emotie van gelovigen makkelijk ‘volgers’ te kunnen ronselen voor ‘de heilige strijd’ die alleen maar gaat om de ‘macht’ van de leiders zelf en niets te maken heeft met ‘samen-leven’. Wij hebben als Staat der Nederlanden weer onze financiële bedrijfsbelangen en olie belangen in die landen. In onze Indië oorlog ging het ook nergens anders over dan Nederlandse economische belangen die over het belang van Indische mensenlevens heen stegen.
Dat ik over zulke onderwerpen nadenk vanuit de Cognitieve Psychologie neemt Justitie Nederland mij kwalijk, ik zou volgens de motivatie horende bij de inname van mijn wapenverlof ‘volgers’ zoeken en een gevaar zijn voor onze samenleving, die stellingname door Justitie Nederland bevestigd en bewijst het totale gebrek aan kennis over de Cognitieve Psychologie binnen Justitie Nederland.

 
Nog een toevoeging:

Ik draaide op de dag dat de Arrondissementsrechtbank te Emmen in 2014 werd gesloten, eerst een interview met een van de Bestuursrechters aldaar.
Daarna pauze, tijd om in de rechtszaal anekdotes te vertellen aan elkaar.
Nog even wat shots draaien en de Bestuursrechter wat vragen, hij wist niet wie ik ben en wat ik doe…..
Ik vroeg de Bestuursrechter (zonder Toga aan): ‘Hoe gaan jullie om met broodadvocaten?’
De Bestuursrechter begreep mij gelijk, dacht na en zei me dat zij wel een klacht kunnen indienen tegen zo’n advocaat bij de Raad van Discipline maar dat ze de volgende dag ook weer met zo’n advocaat moeten samenwerken en dat vertroebelt de samenwerking. Tevens dat een advocaat zelf een ambtseed heeft gezworen, oftewel die advocaat zelf weten moet hoe zuiver te handelen.

Wat is een ‘broodadvocaat’ ? Even voor de leek die zelf een zaak wil doen….

Een broodadvocaat is een advocaat die zaken aanneemt, ook als die geen feitelijke onderbouwing hebben en alleen gestoeld zijn op emotie.
Dat zijn bij voorbaat verloren zaken en kosten burgers die op basis van emotie gaan procederen heel veel geld ten bate van de bankrekening van de broodadvocaat.
Een advocaat dient zijn gezworen Eed trouw te zijn en een cliënt die op basis van emotie wil procederen te verwijzen naar de hulpverlening om zijn/haar emotie te verwerken. (Cognitieve Psychologie)

 
Uitspraak Rechercheur november 1996:

De Rechercheur die mij in november 1996 gehersenspoeld als psychisch wrak thuisbracht, na 8 dagen verhoor van drie perioden per dag, zei mij in onze keuken; ‘doe er je voordeel mee’.

In bovenstaand Geschreven Geschiedenisverhaal staat welk voordeel ik ermee gedaan heb, ik heb zichtbaar gemaakt dat Justitie Nederland corrupt is vanuit afschermen van belangen van medewerkers binnen de Quatuor Politica, inclusief die van de Advocatuur.

De Officier van Justitie die onze valse zedenzaak in 1996/1997 deed was een zogeheten R.A.J.O Officier, een Officier in opleiding, haar mentor was ‘n Hoofdofficier met als expertise zeden.
Toen wij door Justitie Nederland als echtpaar onterecht kapot waren gemaakt op basis van een valse zedenaangifte moest het belang van de R.A.J.O Officier beschermd worden, onze advocaat 1 was maar al te gewillig dat belang af te dekken, mogelijk onder de indruk van de jonge benen van de R.A.J.O. Officier,
de rest volgde.

Ik zeg nu tegen officiële lezers en wie het überhaupt nog interesseert;
‘doe er uw voordeel mee’.

Mijn stelling is in mijn geval onderbouwd dat Justitie Nederland corrupt is
vanuit afdekken van de belangen van mensen werkzaam binnen de Quatuor Politica.
De onderbouwing hééft het O.M. in kopie, ik heb de onderbouwing in bezit.
Een ADD brein hebben met kennis van de Cognitieve Psychologie heeft
hele grote voordelen 🙂 !
Robbert Huijskens,

Geboren 21 mei 1957 te Breda.