Beknopt Nederland of Egoland

Nederland of Egoland. De gevolgen van marktwerking.

Dit stuk ‘Nederland – Egoland’ vormt een onlosmakelijk geheel met mijn twee eerdere stukken ‘Essay, alles is omgekeerd’ en ‘Antwoord van Repliek’, beide te lezen op mijn website www.hoedenkik.nl.

De nieuwe naam van Nederland is vanaf heden ‘Egoland’. Dat is een veel realistischere benaming voor onze steeds meer onsamenhangende, egoïstische samenleving, waarin bestuurders doofstom zijn voor de realiteit.  Want waarom kunnen bestuurders hun fouten niet toegeven? Vanwege hun ego. Daarbij draait alles om henzelf. Ze geven een ander geen kans ook maar iets te zeggen over hun ego en desnoods liegen zede hele wereld bij elkaar of doden ze de spreker.  Waarom is dat zo? Omdat mensen vaak hun status hebben opgebouwd door foutloos te zijn. Mensen die leiding geven, liegen liever alles bij elkaar dan dat zij hun fouten toegeven. Maar niemand is foutloos. Justitie Nederland vaart op het denken foutloos te moeten zijn en juist dat maakt Justitie Nederland inmiddels maatschappelijk totaal ongeloofwaardig.

Mijn gedrevenheid komt voort uit wat mensen elkaar allemaal aan leed aandoen vanuit hun egoïstische belangen. Normen en waarden zijn lege woorden geworden.  Als je vanaf een afstand naar de feiten kijkt, dan staat de wereldeconomie op instorten, raken grondstoffen op, vervuilen we de wereld ernstig en komen we wereldwijd met een te grote bevolking te zitten. Bijna iedere politieke keuze is gebaseerd op economie, maar dat wordt niet toegegeven. De economie staat boven alles en het ego regeert.  Hoe ziet de wereld er over tweehonderd jaar uit? Hoe ver gaat de mens, die macht heeft of wil vanuit het egobelang? Die mens gaat heel ver!

Ik wist het niet, maar ik ben een ‘meta-denker’ geworden. Meta-denken betekent ‘denken over denken’ (Bron: www.praktijkmeta.nl).  Een meta-denker leert zijn eigen gedachten te overstijgen door daarover na te denken. Hij stelt kritische vragen over de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, de zin en het nut van ‘automatische gedachten’. Door grip te krijgen op aangeleerde denkgewoonten is het mogelijk invloed uit te oefenen op de gedachtewereld. Gewoonten zijn namelijk niet alleen aan-, maar ook af te leren.  Voer je het meta-denken in het onderwijs in, leer je mensen hoe hun hersenen werken, hoe liefde en seksualiteit in elkaar zitten, hoe mensen in hun denken geprogrammeerd worden en vaak dommer worden gehouden dan ze zijn, dan leer je mensen stabieler met hun gevoelens om te gaan en dan krijg je een stabielere samenleving.  Dat gebeurt niet, want het volk is namelijk het beste te besturen door het volk dommer te houden dan het is en het te laten leven met angsten. Door het volk met angst te regeren, is het voor machthebbers gemakkelijker hun eigen egoïstische belangen bereiken.  Vaak draait het om financiële belangen. Want het zijn de grootaandeelhouders, die de wereld echt besturen. De groep mensen die niet democratisch, maar vanuit ego en zelfverrijking denkt en de burger betaalt voor hun decadentie.

Denkend over wat en wie nu die andere laag is die werkelijk sturing geeft aan de wereld, brengt de Bilderberggroep in mijn gedachten. Deze groep is in 1954 opgericht is door Prins Bernhard in een Bilderberg-hotel. Het betreft een groep wereldleiders die besloten bijeenkomsten hebben, waar zij de wereldproblematiek bespreken en de koersen uitzetten. De totale macht over de wereld en onderwerping van de mens is de doelstelling van deze groep.

Net als ik weet de Bilderberggroep dat het financieel systeem niet houdbaar is, dus dient er wat te gebeuren. Net als ik weet de Bilderberggroep dat we met te veel mensen op deze aardkloot komen te zitten, dus moet er wat gebeuren. Net als ik weet de Bilderberggroep dat het zo niet verder kan. Net als ik weet de Bilderberggroep dat een totale oorlog alles vernietigt en daar is geen geld voor. Er moet iets gebeuren. Dus kweek je meer en meer angst onder het volk, leer je hun niet teveel en houd je de kennis over het denken van hen weg.  Op basis van angst kun je het volk zo ver krijgen steeds verder te gaan in de identificatieplicht. Eerst een verplichte ID-kaart, nu al verplichte vingerafdrukken voor een ID-kaart en wat is er straks verplicht? Gezien de vele overvallen en berovingen en pinpasfraude is uiteindelijk de geïmplanteerde chip voor de mens de beste oplossing. Dat kan ik zo voorspellen. Wat is daar ook mis mee? Het is immers voor de eigen veiligheid.  Om de groei van de wereldbevolking een halt toe te roepen, zijn maatregelen nodig. Het beste is natuurlijk de overtallige ouderen te selecteren. Dat bespaart pensioenuitkeringen, hetgeen goed is om het economische systeem weer in de benen te helpen. Het bespaart uitkeringen en je noemt het een ziekte. De pensioenfondsen komen gelijk weer in balans, wat goed is voor de adelhouders.  Frituur de hersenen van een negatief geselecteerde groep van de mensheid ter behoud van de planeet en behoud van de macht van de adelhouders. Dat zal technisch wel uitvoerbaar zijn. Nog een beetje angst erbij en het volk accepteert zo’n chip wel voor de eigen veiligheid. Misschien is de Bilderberggroep wel heel goed bezig met de wereld?

Verder gaat alles goed met mij.