Voorbrief

Hooggeachte Koningin Beatrix etc. etc., dank voor uw Kersttoespraak, daar kon ik me geheel in vinden. Ik schrijf U verder ter kennisname.

Ik heb U al meerdere malen aangeschreven, meestal in combinatie aan anderen,

u heeft de Directeur van uw kabinet twee maal namens U laten reageren, dank daarvoor. Mijn schrijven gaat nu een tandje of wat verder, mijn motivatie is nog steeds dezelfde. Dit is waar ik over de jaren heen naar toe ben gegroeid, mijn Essay is eerlijk, open en zeer scherp, nodig om het denken van mensen wakker te krijgen.

Ik gebruik duidelijke woorden, waarom, leg ik uit in mijn Essay.

Dank voor Uw aandacht.

Aan de volgende mensen vraag ik een reactie op mijn aan u gestuurd Essay,

niet reageren is uw vrije optie, niets moet want ook dat is vrijheid.

Het Openbaar Ministerie zal wellicht zoeken naar andere mogelijkheden…

Geachte;

1 Minister-president Minister van Algemene Zaken Mark Rutte,

2 Viceminister-president Minister van Economische Zaken Landbouw en Innovatie

Maxime Verhagen,

3 Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten,

A Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart,

4 Commissie de Wit   Jan de Wit,

5 Landelijke Deken der Advocatuur mr. Jan D. Loorbach,

6 College van procureurs-generaal mr. Harm N. Brouwer,

7 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner,

8 Staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie Henk Bleker,

9 Agentschap.nl  (Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie)

Algemeen directeur Ab van Ravestein,

10 Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers,

11 Minister van Financiën Jan Kees de Jager,

12 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven,

13 Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal,

14 Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen,

15 Ministerie van Defensie Hans Hillen,

16 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp,

B Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Edith Schippers,

C Vestigingsdirecteur ROC Friesepoort drs. Bejanne Hobert MME,

17 RTV Noord Interimdirecteur Harro Coumans,

18 Burgemeester Groningen Peter Rehwinkel,

19 Burgemeester Heerenveen Peter de Jonge,

20 Tweede-Kamerfractie PvdA Job Cohen,

21 D66 Fractie Tweede Kamer Alexander Pechtold,

D GroenLinks Jolande Sap,

22 SP Emile Roemer,

23 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Pieter Winsemius,

24 Onderzoeksraad Voor Veiligheid mr Tjibbe H.J. Joustra,

25 Directie ING bank Nederland mr. P.A.F.W. Elverding.

Geachte aangeschrevenen,

ik schrijf u in één keer gezamenlijk aan maar spreek u allen daarmee wel degelijk individueel aan als autonome mensen.

Ik ben een van uw Lijfeigenen, mens, getrouwd, twee pracht dochters.

Ik heb een Essay geschreven, mijn Essay staat vanaf dat u dit leest on-line op www.hoedenkik.nl.

De lijst hierboven van aangeschrevenen is fantastisch, 4 vrouwen, 25 mannen.

Ik tel Hare Majesteit niet mee, Zij is neutraal.

De journaliste/tekstschrijfster die mijn Essay in aanleg controleerde schreef mij:

Ik vind dat je erg open en eerlijk bent in je essay en behoorlijk scherp formuleert. Voor sommigen ga je waarschijnlijk te ver, maar het gaat erom wat jij denkt. Wie er wat mee wil doen,  zal dat begrijpen en anders maar niet.

Een psycholoog die mijn Essay in aanleg heeft gelezen schreef mij:

Best wel een heftige ervaring inderdaad…..en dat gaat je niet in de koude kleren zitten.. k moest het ook even het laten bezinken alvorens te reageren.

Dank voor je openheid.

k Denk dat het schrijven je energie geeft vanuit je gevoel voor rechtvaardigheid.

Daar is tegelijkertijd ook moed voor nodig. Denk dat je erin bent geslaagd om vanuit jouw ervaring en referentiekader je te ontdoen van machteloosheid.

En wellicht evenwicht te scheppen in een onevenwichtige situatie en de daarvoor verantwoordelijken te laten bezinnen op….

En…rechtvaardige zaken mogen aan de orde worden gesteld.

Mijn Tante van 75 jaar las het in een streep uit, en zei:

Boeiend, zeer goed te begrijpen voor de gewone mens.

Ministers, Hoogwaardigheidsbekleders, Burgemeesters, Politici en aangeschrevenen die ik nu niet nader noem,

Ik heb een product aan te bieden dat tot heden niet gewenst is door de Overheid,

daarom heb ik het on-line gezet voor uw Lijfeigenen.

Op mijn sight www.hoedenkik.nl zet ik uw namen onder een van de menu knoppen genaamd  “voorbrief”, met deze brief erbij.

Uw reacties op mijn Essay en ook als u eventueel niet reageert zet ik daar onder op mijn websight.

U staat dus een beetje “schaak” en het is aan u zich daaruit te manipuleren..

Mijn doel is duidelijk als u mijn hele Essay leest.

Als u mij na het lezen van mijn scherp Essay nog vraagt ‘wat wilt u’,

mag u bij mij op les komen inzake het “hoe denk ik”,

mijn product, het enorme gat in de markt van het denken.

Wat ik doe is volgens anderen moed voor nodig, die moed heb ik kennelijk.

Ik vind dit normaal.

Ik ben geen klokkenluider zoals de heer Henk Bleker mij in 2010 voorhield, ik ben een spiegeldrager, U mag ten aanzien van de samen-leving uw eigen klokkenluider zijn, hetgeen betekent ten aanzien van mijn Essay ‘uw ware eigen normen en waarden publiek domein maken’.

Mijn Essay vertelt u de rest en als u net zulke moed heeft als ik raakt het ook zeker uw vakgebied, dat is een kwestie van voorbij durven gaan aan uw eigen bureaublad denken en in uw eigen spiegel des levens durven kijken.

Kort leve de verloedering van onze samenleving nog, hoera, hoera, hoera.

Maar…. als u mijn product aanneemt kost het herstel nog zeker 25 jaar…….

Mijn Essay is inderdaad met een vlijmscherpe pen geschreven.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en het stinkt inmiddels dan ook behoorlijk in Nederland, met al die korte lontjes van uw Lijfeigenen tot gevolg.

Ik wens u allen veel plezier met lezen….., ik zie uit naar uw openhartige reacties.

Is een strijdend mens een terrorist of een verzetsheld?  Ik strijd met woorden, de Overheid schiet met kogels in Afghanistan t.b.v. de Adelhouder, de burger schopt en spuwt op de Overheid. Gaat altijd weer om het denken………….

Hoogachtend,

Robbert Huijskens, geboren 21 mei 1957 te Breda

hoedenkik@gmail.com ,

p.s.: Denken de lezers er ook even aan, als u mijn Essay goed gelezen heeft,

dat Agentschap NL onderdeel is van het departement

waarvan Henk Bleker heden Staatssecretaris is.

Dat is weer zo mooi……..