Korpschef Zeeland

Mevr. A.M. (Letty) Demmers-v.d. Geest
Postbus 5009
4330 KA Middelburg

CC:Nieuwsuur NOS NTR d.d. 28 april 2011.
Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
Minister van Veiligheid en Justitie.

Inzake: uw advies aan de Onderzoeksraad, samen met andere Korpschefs inzake aanscherpen van de wapenwetgeving.

29 april 2011.

Geachte Korpschef A.M. Demmers,

Graag breng ik het volgend realistisch denken onder uw aandacht.

Naar mijn mening reageren de verzamelde Korpschefs populistisch middels hun advies ‘wapenwet aanscherpen’.

Dit wordt gedaan, ik weet hoe het manipulatief denken functioneert, omdat de initiële fout inzake Tristan v.d. V. ligt bij het niet adequaat uitvoeren/controleren/ handhaven van de bestaande goeie Wapenwetgeving inzake wapenbezit door de politie. Dit op basis van Verlof afgeven en drie maal verlengen van het verlof van Tristan v.d.V. door de politie. Uw maatregelen voegen niets toe, zijn onzin, dekken de lading van de oorzaak niet.

De oorzaak kan een slechte organisatie zijn binnen het betreffende politie korps en/of gebrek aan financiën om de taak goed uit te voeren.

Ik heb een E-mail correspondentie bijgevoegd die ik inzake dezelfde soort  populistische reactie van Groen Links heb gepleegd met Mw. Gesthuizen (SP).

Verder wil ik u wijzen op mijn website www.hoedenkik.nl en met name op het deel ‘CV deel 3’ (zal u verbazen) en natuurlijk het Essay zelf.
Mijn eigen ‘Conclusie van Antwoord’ op mijn eigen Essay komt ergens begin mei 2011 ook on line te staan, is nog veel scherper dan mijn Essay.

Ik ben sportschutter en mijn hoofdwapen is een zogeheten ‘vrij wapen’ een Remmington Rolling Block 1871 zwartkruit (antiek).
Munitie daarvoor is niet te koop, ik moet alles, behalve de hulzen (importeer ik), zelf maken, is zeer bewerkelijk en daar heb ik veel gereedschappen voor. Komt u gerust een keer bij mij thuis kijken. Een en ander inzake de munitie alleen op de club is niet realiseerbaar.

Ik ben officieel sportschutter, KNSA.
Op mijn website heb ik binnen mijn CV Justitie Nederland al uitgemaakt voor een Kinderpornografische Criminele Organisatie, In mijn Conclusie van Antwoord, welke nog on-line gaat komen,  doe ik dat 4 maal en niet dat ik dat vind maar dat Justitie Nederland dat IS, en onderbouwd.

Ik nodig u en uw mede Korpschefs uit mijn website eens goed door te spitten,
te lezen. Mij lijkt de reactie van de Korpschefs van heden een populistische reactie en een manier om een ‘stofwolk’ op te werpen voor media en volk om het eigen falen te verdoezelen, de waarheidsvinding te verbouwen tot waarheidsverdoezeling.

Binnen de niet gekoppelde systemen van de politie was Tristan’s verleden bekend, daarbij (en dat weten de media niet) is Tristan ieder jaar weer gescreend door de politie, als de politie afd. bijzondere wetten dat tenminste gedaan heeft, dat is kennelijk niet goed gedaan, dat is vier maal falen door de afdeling Bijzondere Wetten in Tristan’s regio, hetgeen reeds onderdeel uitmaakt van de Wapenwet, namelijk de jaarlijkse screening door de Politie Regionale Afd. Bijzondere Wetten.

De wapenwet moet niet strenger, die is prima. De politie moet haar controlerende taak goed uitvoeren want dan had Trisnan v.d.V. vanaf den beginnen nooit een wapen verlof kunnen krijgen. Dáár moet wat aan gedaan worden !

Drie in plaats van vijf wapens, onzin, Tristan had er drie, dan is één wapen ook teveel.  Semi-automatische wapens verbieden, onzin, er zijn diverse officiële schietsport disciplines die alleen met semi-automatische wapens uitgevoerd kunnen worden (niet mijn ding overigens).

Lidmaatschap schietclub pas vanaf 18 jaar, wat een ONZIN!
Onder de jeugd van onze club zitten twee minderjarige dames, prijswinnaars, die schieten niet met vuurwapens, die schieten met luchtwapens die vrij te koop zijn in  Nederland en zij zijn volle club en KNSA leden. Luchtgeweer schieten is een internationale sport, goeie sporters beginnen meestal jong.
Daarbij zijn er tegenwoordig zeer zware kalibers luchtwapens te koop in Nederland, zo zwaar dat ze bij het enorme kaliber van mijn antiek geweer in de buurt komen, zijn er vele duizenden van in Nederland, hoe gaat u dát aan pakken.
Meer voorbeelden in de bijgevoegde correspondentie.

Als het zo is dat Tristan, zoals ik vandaag in ‘uw’ nieuwsuur uitzending zag, zijn wapens en munitie had opgeslagen in een opberghok onder zijn flat vind ik het ronduit waanzinnig dat de Politie dat heeft geaccepteerd als degelijke opslag.
Ja, de politie heeft bij afgifte wapenverlof de taak om te controleren of de opslag echt veilig is. Ik vind als burger dusdanige opslag die geheel buiten je eigen beeld is totaal onacceptabel en de politie controleert dat volgens de huidige wapenwet bij afgifte verlof. Kan ik mijn wapens net zo goed in een afgesloten kast op de heide zetten.
Als U en uw mede korpschefs de moeite wilt nemen, is wel wat leeswerk, ziet u hoe ik denk.  www.hoedenkik.nl Die websight is een retorische vraag aan de lezer!

Succes en, hopelijk gaan de Korpschefs wat realistischer denken in plaats van het populistisch voorbeeld van Politici en Media te volgen vanuit carrière drang, hetgeen verloedering van de samenleving geeft.

Leest u mijn Essay maar….. (en medio Mei mijn aanvulling, wordt ik heel scherp over media en politiek versus verloedering van de samenleving, incluis Karst & Tristan)
ik zit als cameraman al meer dan 39 jaar in de media…… google me maar ff……..

Ik verwacht een schriftelijke inhoudelijke reactie van u op deze brief binnen de wettelijke termijn.

 

Hoogachtend,

Robbert Huijskens

Geb. 21 mei 1957 te Breda,